Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Tarihi Anabilim Dalı tarafından organize edilen VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul Ramada Altunizade Hotel’de yapıldı. Teması, Montrö Antlaşması’nın 80. Yılında Türk Boğazları, Marmara Denizi ve İstanbul olarak belirlenen Sempozyum’a üniversitelerimizden, sektörden ve diğer ilgili kuruluşlardan çok sayıda katılım gerçekleşti.

VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu daha önce gerçekleştirilen sempozyumlardan farklı olarak, denizcilik kültürü, amatör ve sportif denizciliğin geliştirilmesi için düşünce alışverişin yapılacağı bir forum niteliğinde gerçekleştirilmiştir. Sempozyum gerek denizcilik tarihine ve kültürüne ilişkin sunulan bildirilerin son derecede aydınlatıcı, yararlı ve detaylı bilgiler içermesi gerek sempozyum konuları ile bütünleşen gezi programı ve gerekse Sempozyumun Düzenleme Kurulu üyeleri Doç. Dr. Rahmi Deniz Özbay, Yrd. Doç Dr. Murat Koraltürk ve diğer sempozyuma katkı sağlayan hocalarımızın son derece nazik ilgisi ve çabaları ve bölüm öğrencilerinin sempozyuma büyük bir heyecan, çaba ve ilgi ile katkıları tüm katılımcılar açısından büyük bir memnuniyetle karşılanmış ve farklı disiplinlerden gelen katılımcılar arasında bir sinerji yaratmıştır.    

Sempozyumun düzenlenmesinde ve oldukça başarılı geçmesinde katkısı ve emeği olan başta Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin ARAT, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahamet BÜLBÜL, İktisat Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR ve Sempozyum Yürütücüsü ve Düzenleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY ve  Düzenleme Kurulu Üyesi Yrd. Doç Dr. Murat KORALTÜRK ve Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK hocalarımız olmak üzere diğer hocalarımız, katılımcılar, öğrenciler, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve sponsorlar Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPKO), Türk Tarih Kurumu, Türk İktisat Tarihi Araştırmaları Platformu (TİTAP), İstanbul Ticaret Borsası, IMEAK Deniz Ticaret Odası, Rahmi Koç Müzesi, Beykoz Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, İstanbul Şehir Hatları, ARKAS, Kırmızı Kedi Yayınevi ve Organizasyon Şirketi MONAD’a teşekkür ederiz.

Sempozyum açılış töreninde, Düzenleme Kurulu adına Murat Koraltürk ve Sempozyum Yürütücüsü Rahmi Deniz Özbay hocalarımız sempozyum hakkında bilgi vererek, katkıda bulunanlara teşekkür ettiler. Açılış töreninden sonra, Sempozyum organizasyonu ile deniz ticaret tarihi ve denizcilik alanlarında akademik faaliyetlerin devamlılığına maddi katkıda bulunan söz konusu sponsor kuruluşlara teşekkür plaketleri verildi. Plaket töreninden sonra Sempozyum’un açılış konuşmasını yapan değerli hocamız Prof. Dr. İdris BOSTAN denizcilik tarihi üzerine bir konferans vermiştir.  

Sempozyuma farklı üniversiteler ve farklı disiplinlerden, çeşitli kuruluşlardan gelen birçok akademisyen, araştırmacı, katılımcı  iştirak etmiş olup, iki günde 20 oturumda birbirinden güzel, faydalı ve aydınlatıcı 65 bildiri sunulmuş ve tartışılmıştır. Sempozyum Bildiri Özetleri Kitapçığı basılmış olup, tam bildiri metinleri kitapçığı da yayımlanacaktır.

Sempozyumun ana temalarından biri olan Montrö Antlaşması’nın 80. Yılında Türk Boğazları’na ilişkin I. ve II. Oturumlarda katılımcılar tarafından Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Türk Boğazları’nı yeniden Türk egemenliği altına soktuğunu, Türkiye’ye çok önemli haklar kazandırdığı, Türkiye ve Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin ve tüm bölge ülkelerinin güvenliği, barışı ve istikrarı için Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin devam etmesi ve korunmasının gerektiği, Türkiye’nin şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da Sözleşmenin yükümlülüklerini azami hassasiyet ve tarafsızlıkla yerine getirmeye devam etmesinin Türkiye’nin ve Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin güvenliği ve Karadeniz’in bir barış denizi olarak kalması açısından büyük önem arz ettiği vurgulanmıştır.
 
Söz konusu oturumlarda konuşmacıların sunumlarını özetlersek; “Montrö Sözleşmesi ve Türk Boğazları’nın Geçiş Rejimi” başlıklı ilk oturumda “Tarihten Günümüze Türk Boğazları’nin Geçis Rejimi ve 80. Yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi” başlıklı sunumumda ağırlıklı olarak Karadeniz’in jeostratejik ve jeopolitik açıdan önemi incelenmiş, Türk Boğazları’nın Osmanlı Devleti’nin kontrolü altına girerek “kapalılık ilkesi”nin sürekli bir kural haline getirildiği Türk Egemenliği Dönemi’nden Montrö Sözleşmesi’nin imzalanmasına kadar olan İkili Antlaşmalar ve Çok Taraflı Antlaşmalarla Düzenleme Dönemi’ni içeren tarihten günümüze kadar geçiş rejimi, tarihi resim arşivleriyle Montrö Boğazlar Konferansı ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi anlatılmış olup, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin korunmasının gerekliliğine vurgu yapılarak Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin korunmasına ilişkin öneriler verilmiş ve Türk Boğazları’nın geleceğine ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.  
 
Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) Direktörü Amiral Cem GÜRDENİZ “Karadeniz'de Sürekli Barışın Anahtarı: Montreux Sözleşmesi” başlıklı sunumunda Montreaux Sözleşmesi’nin sadece Türk Boğazlarından ticaret ve savaş gemilerinin geçişini düzenleyen bir boğaz rejimi olmadığını, aynı zamanda Karadeniz gibi yarı kapalı denizde başlı başına bir deniz güvenlik rejiminin de temelini oluşturduğuna ve Montreaux rejiminin muhafazasına son derece önem verilmesinin gerektiği, bu yükümlülüğü, sözleşmenin imzalandığı günden bu yana, azami hassasiyetler ve tarafsızlıkla yerine getirmeye devam edilmesine vurgu yaparak, Karadeniz’deki bölgesel işbirlikleri ile Montreaux öncesi ve sonraki gelişmeleri de kapsayan gerek anlatım ve gerekse tarihi resim arşivlerini içeren görsel açıdan da son derece faydalı ve aydınlatıcı fevkalade güzel bir sunum gerçekleştirmiştir.
 
Sempozyuma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nü temsilen katılan Kapt. Cahit İSTİKBAL “Boğazların Emniyeti ve Güvenliği Bağlamında Montrö ve Kılavuzluk” başlıklı sunumunda Montrö Anlaşmasının Türkiye’ye çok önemli haklar kazandırdığını, Türk Boğazlarını yeniden Türkiye’nin egemenliğine soktuğunu, Karadeniz ülkelerinin askeri açıdan korunması için çok önemli kurallar getirdiğini vurgulamış olup, günümüzde Türk Boğazları’ndan geçen gemilerin sayı, boyutlarının ve taşıdıkları tehlikeli yüklerin artması ile deniz çevresine, can ve mal emniyeti ve güvenliğine oluşturduğu tehditi anlatarak, kılavuzluk hizmetlerinin söz konusu tehditleri bertaraf etmek açısından oldukça önemli olduğuna önemine vurgu yaparak, Boğazların emniyet ve güvenlik önlemlerinin Kılavuzluk hizmetleri bağlamında Montrö’nün ilkelerine bağlı kalmak suretiyle nasıl pekiştirilebileceğine ilişkin önerilerde bulunan oldukça yararlı resimli görselleri de içeren çok güzel bir sunum yapmıştır.
 
Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü, Kpt. Saim OĞUZÜLGEN “Boğazlar, Türk Boğazları ve Deniz Trafiği ile İlgili Yasal Düzenlemeler ve Uygulamaları” başlıklı sunumunda Türk Boğazları’nın tanımını yaparak Boğazların Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde yapılan ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerden detaylı olarak bahsetmiş, “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzük hakkında bilgi vererek katılımcıları aydınlatarak güzel bir sunum gerçekleştirilmiştir.     
 
Doç. Dr. Mustafa HERGÜNER “Lozan-Montreaux Antlaşmaları Arasında Türk Boğazları’nın Hukuki Statüsü ve Boğazlar Komisyonu Başkanı Vasıf Temel Paşa” başlıklı sunumunda Lozan Andlaşması’ndan Montrö’ye kadar olan süreçte Türk Boğazları’nın hukukü statüsü anlatılarak, Montrö’ye geçiş döneminde Türkiye’nin denizcilikle ilgili birçok altyapı hazırlığı yaptığı, Boğazlar Komisyonu Başkanlığını sürdürdüğü 15 yıl boyunca kıyı denizciliğimizin gelişmesinde büyük hizmetler yaptığı ve Türk Boğazları’nı Montrö Sözleşmesine hazırladığı anlatarak konu hakkında literatüre katkı sağlayacak oldukça yararlı bilgiler vermiştir.
 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İsmail DEMİR, "Montrö Sözleşmesi’ne Göre Alınan Geçiş Ücretleri” başlıklı sunumunda Montrö Sözleşmesi Ek I'de belirtilen ve altın frank esası üzerine uygulanması gereken geçiş ücretlerinin (resim ve harçlar) Türkiye tarafından uygulama tarzına dair kapsamlı bilgiler vermiş ve öneriler sunmuş olup, bu alandaki araştırma boşluğunu doldurarak oldukça başarılı bir sunum gerçekleştirmiştir.
 
Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi  Sadık ERDAŞ “Yıllık Raporlar Işığında Türk Boğazlarının Kullanımı Hakkında Bir Analiz Denemesi 1936-2016” başlıklı çalışmasında yıllık raporlar verileri ışığında Boğazlardan geçiş yapan ticari ve askeri gemilerin bayrakları,uğraklı/uğraksız geçiş rakamlarını ve tonajlarını ihtiva eden istatistiki bilgiler kullanılarak Türk Boğazları’nın kullanımı konusunda yaptığı bir analiz denemesini anlatmış olup, özellikle 1996 sonrası  Hazar Denizi ve Orta Asya petrollerinin batı pazarına ulaşımında Türk Boğazlarının tercih edildiğini bunun da Boğaz trafiğini etkilediğini vurgulamıştır.
 
Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY “Osmanlı Devleti’nde Emek İstihdamı: Tersane-i Amire Örneği”başlıklı sunumunda 19. Yüzyılın ikinci yarısından Osmanlı Devleti’nin kurduğu iktisadi hayatta önemli bir rol üstlenen sınai tesisler ve komplekler hakkında detaylı bilgiler vererek  özellikle Tersane-i Amire’deki gelişen sinai üretim, emek istihdamı ve gücünü, bu iş gücünün istihdam kaynakları, profili ve sorunlarını dikkate alan fevkalade yararlı gemi inşa sektörüne de katkı sağlayacak güzel bir sunum gerçekleştirmiştir. 
 
“Osmanlı’dan Türkiye’ye Denizcilik Tarihinde Gemi Kazaları” başlıklı oturumda, Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat KORALTÜRK “Gemi Kazaları” başlıklı sunumunda söz konusu süreçteki meydana gelen gemi kazaları konusunda oldukça aydınlatıcı, faydalı ve bilgilendirici fevkalade güzel bir  sunum yapmıştır.
 
Sempozyumda 16. ve 19. Yüzyıl’da deniz ticareti ve limanlardan, İkinci Dünya Savaşı Döneminde İstanbul’da Limanlar ve Taşımacılık konularına, Osmanlı’dan Türkiye’ye Denizcilik Tarihinde Gemi Kazalarndan Türkiye Denizcilik Tarihinin Kaynakları ve Literatür üzerine, Deniz Kültürü ve Edebiyattan, Neolitikten Bizans’a Arkeoloji ve Jeolojiye, Denizciliğin Osmanlı Minyatür ve Türk Resim Sanatındaki Yerinden Denizcilik Sektöründe Modernleşme ve Kurumsal Gelişmelere, Tarihi Yarımadada Liman Kullanımı ve Ticaret konularından Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Deniz Hukuku, Eğitimi ve Liman Yönetiminin Gelişimine, Osmanlı Devlet’inde Emek İstihdamı ve Sosyal Güvenlik Meselesine kadar birçok konuda akademisyenlerimiz, sektör uzmanları, araştırmacılar ve öğrenciler tarafından aydınlatıcı, bilgilendirici ve literatüre katkı sağlayan fevkalade güzel sunumlar yapılmıştır. Akademisyenler, araştırmacılar, sektör uzmanları ve bu konulara ilgi duyanlar için Sempozyum web sayfasında yer aldığı üzere bildirilerin sunulduğu oturum başlıkları, konuşmacılar ile sunum başlıkları yazının sonunda verilmektedir.
 
Sempozyumun Özel Oturum Söyleşi-Dinleti Bölümünde Araştırmacı Murat MERİÇ "Müzik ve Deniz” başlıklı sunumu ile bizi eskilerden günümüze içinden deniz geçen şarkılara götürerek çok keyifli ve güzel bir sunum gerçekleştirdi.
 
Sempozyum sonunda katılımcılar ile birlikte Koç Müzesi gezisi gerçekleştirildi. Müzede yer alan Atatürk Bölümü, Karayolu Ulaşımı, Demiryolu Ulaşımı, Denizcilik, Havacılık, Makinalar, Bilimsel Aletler, Modeller ve Oyuncaklar ve Denizaltı Bölümlerine hayran kalmamak elde değil. Yurdışında gördüğüm sanayii ve teknoloji müzelerinden daha da fazla beni etkilediğini söyleyebilirim. Ayrıca, çağdaş bir müzenin en önemli görevinin "eğitim" olduğu bilinciyle hareket eden müze yöneticileri Fen ve Teknoloji Atölyesi Eğitim Projesi, Renkli Matematik Dünyası, Astronomi Atölyesi, DNA Atölyesi, Enerji Atölyesi, Matbaa Atölyesi gibi birçok eğitime önemli katkılar sağlayacak etkinlikler gerçekleştirmektedir. Müzeden ayrılırken tüm sempozyum katılımcılarına sanat yaşamı boyunca birçok ulusal ve uluslararası ödüller kazanan ressamHaslet SOYÖZ’ün kırkıncı sanat yılı anısına Rahmi Koç Müzesi tarafından basılan “Gemiler ve Deniz Fenerleri” kitabı hediye edildi.
 
Bu vesileyle ülkemiz ekonomisine, sanayisine, istihdama, kültüre ve eğitime yaptıkları katkılardan dolayı Rahmi M. KOÇ Müzecilik ve Kültür Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç nezdinde Koç ailesine teşekkür eder, Koç Holding kurucusu merhum Vehbi KOÇ ile tüm bu çalışmalarda çok büyük katkısı olan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa KOÇ’u rahmet, saygı ve minnetle anıyorum.   
 
Sempozyumda ARKAS tarafından katılımcılara geminin kalktığı limandan, varacağı limana kadar izlediği yolculuk ve varılan liman kentinin kısa bir tanıtımını aktaran, denizcilerin yaşamları, izledikleri rotalar,uçsuz bucaksız mavi sularda karşılaştıkları güzellikleri ve zorlukları anlatan TRT TÜRK’ün çektiği “Gemiler ve Limanlar” CD’si ile ARKAS Deniz Tarihi Merkezi Koleksiyonundan Tarihte İz Bıran Gemiler” kitapçığı hediye edildi. ARKAS’a da teşekkür ederiz.
 
İstanbul Boğazı’nda bir tekne turunun ardından Beykoz’a geçilerek gala yemeğine iştirak edildi. Yemek sonrası düzenlenen Asamble ile  Sempozyuma dair değerlendirmeler yapıldı ve gelecek sene IX.’su yapılacak olan Türk Deniz Ticaret Tarihi Sempozyumu için öneriler alındı. Sempozyumun sonunda akademisyen ve araştırmacıların en büyük sorunlarından birinin Devlet Arşivleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerini araştırmacılara açmadıkları, bu konuda sıkıntılar yaşandığı belirtilmiş olup, kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerini gizlilik arz eden konular dışında akademisyen ve araştırmacılarına açmaları tarihimize, bilime ve literatüre önemli katkılar sağlayacaktır.
VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu hem başarılı bir organizasyon, hem katılımcıların sunum ve içerikleri bakımından oldukça faydalı olması ve hem de sempozyum düzenleyicileri ve emeği geçen herkesin çabası ve nazik ilgisi nedeniyle fevkalade güzel ve başarılı geçmiş olup, katılımcılar arasında güzel bir sinerji yaratmıştır. Tekrar Marmara Üniversitesi’ne, Sempozyum düzenleyicileri Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY, Yrd. Doç Dr. Murat KORALTÜRK ve Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK hocalarımıza, emeği geçen ve katkı sağlayan  herkese çok teşekkür ederiz.
Sempozyum birbirinden değerli bildirilerin akademisyen, araştırmacı, bizlere, bilime yaptığı katkılar dışında Sempozyumdan arda kalan divan edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Baki’nin dediği gibi “BAKİ KALAN GÖK KUBBEDE HOŞ BİR SEDA İMİŞ...”
 
SEMPOZYUM PROGRAMI:
MONTRÖ SÖZLEŞMESİ VE TÜRK BOĞAZLARININ GEÇİŞ REJİMİ
 • Dr. Nur Jale ECE “Tarihten Günümüze Türk Boğazları’nin Geçis Rejimi ve 80. Yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi”
 • Doç. Dr. Mustafa HERGÜNER, Okan Üniversitesi,  “Lozan-Montreaux Antlaşmaları Arasında Türk Boğazları’nın Hukuki Statüsü ve Boğazlar Komisyonu Başkanı Vasıf Temel Paşa”
 • Amiral Cem GÜRDENİZ, Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR)
         Direktörü “Karadeniz'de Sürekli Barışın Anahtarı: Montreux Sözleşmesi”
 • Doç. Dr. Şarika G. BERBER, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
         “21. Yüzyılda Türk Boğazlarını ve Montreux Antlaşması’nı Yeniden Düşünmek”
 
MONTRÖ'YE GÖRE TÜRK BOĞAZLARININ KULLANIMI VE DENİZ TRAFİĞİ
 
 • Kpt. Saim OĞUZÜLGEN, Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü, “Boğazlar, Türk Boğazları ve Deniz Trafiği ile İlgili Yasal Düzenlemeler ve Uygulamaları”
 
 • Kpt. Cahit İSTIKBAL, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Baş Kılavuz Kaptan, “Boğazların Emniyeti ve Güvenliği Bağlamında Montrö ve Kılavuzluk”
 
 • Dr. Sadık ERDAŞ, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü,
         “Yıllık Raporlar Işığında Türk Boğazlarının Kullanımı Hakkında Bir Analiz Denemesi
         1936-2016”.
 
 • Doç. Dr. İsmail DEMİR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, "Montrö Sözleşmesi’ne Göre Alınan Geçiş Ücretleri”
 
16. YÜZYIL’DA AKDENİZ’DE TİCARET VE SAVAŞ
 
 • Dr. Emrah NAKİ, “1574 Tunus Seferi Üzerine Yeni Bir Bakış”
 • Levent K. OCAKAÇAN, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü, İktisat,  İktisat Tarihi Anabilim Dalı,  “Cigalazade Yusuf Sinan Paşa Döneminde Akdeniz Politikası”
 
 • Prof. Dr. Ömer BOZKURT “XVI. Yüzyılda Kostantiniye'den İskenderiye'ye Bir Ticaret Gemisiyle Yolculuk”
 
16. YÜZYILDA OSMANLI VE AKDENİZ: SAVAŞ, SİYASET, İSTİHBARAT
 • Ali Rıza İŞİPEK, Deniz tarihçisi, Girne Üniversitesi,  Denizcilik Tarihi Araştırma Merkezi Müdürü, “Barbaros Kardeşlerin Cezayir'i Fethi - (1516-1529)”
 
 • Yrd. Doç. Dr. Evrim TÜRKÇELİK, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, “Sultan III. Mehmed ve Kapudan Halil Paşa: Reelpolitik ve Saray arasında bir Osmanlı Amirali”
 
 • Doç. Dr. Özlem KUMRULAR, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, “16. yüzyılın ortasında Turgut Reis ve Akdeniz”
 
19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE DONANMANIN GELİŞİMİ
 • Prof. Dr. Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, “Fransız Diplomat Boislecomte'un Osmanlı Deniz Gücüne Dair Tespitleri (1833)”
 
 • Yrd. Doç. Dr. Levent DÜZCÜ, Abant İzze Baysal Üniversitesi, Fen-debiyat Fakültesi, Tarih Bölümü “Sürat mi, Buğu Mu, Kebir Mi, Sagir Mi: İlk Buharlı Geminin Adını Belirlemenin Zorluğu”
 
 • Yrd. Doç. Dr. Büşra KARATAŞER, Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, iktisat Bölümü, “İkinci Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Donanma Politikası: Milli Donanmayı Kurma Çabaları”
 
19. YÜZYILDA KARADENİZ’DE DENİZ TİCARET
 • Yunus Emre AYDIN, Master adayı, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Bilim Dalı, “19. Yüzyılda Doğu Karadeniz'in Küçük Limanlarındaki ve İskelelerindeki Ticari Faaliyetler”
 
 • Ekin MAHMUZLU, Ph.D. adayı,  Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, Modern Türk Tarihi, “Trabzon Vilayetinde Ticari Gemicilik: 1840-1914”
 
 • Dr. Yusuf Ziya ŞİPAL, Öğretim Görevlisi, Adnan Menderes Üniversitesi, Yenipazar Meslek Yüksek Okulu, "Güncel Verilerle Deniz Taşımacılığında Navlun Kaybı ve Türk Ekonomisindeki Yeri”
 
19. YÜZYILDA TRANSİT TİCARETTE LİMANLARIN YERİ
 
 • Cihan YAPIŞTIRAN, Araş. Gör., Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Tarihi Anabilim Dalı “19. Yüzyıl Van Gölünde Ulaşımın Bölge Ticaretine Etkileri”
 
 • Turan KESKİN, Araş. Görev. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi, İktisat Bölümü, “19. Yüzyıl İran Dış Ticaretinde Osmanlı Limanlarının Rolü”
 
 • Yrd. Doç. Dr. Sacit UĞUZ, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü “Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Mersin Limanı'nda Pamuk Ticareti”         
 
İSTANBUL’UN İAŞESİNİN TEMİNİDE DENİZ TİCARETİNİN ÖNEMİ
 • Dr. Gülgûn Ü. AYBET, Tarihçi/Yazar “17. Yüzyılda İstanbul Limanı ve Marmara Denizi'nde Uluslararası ve Şehirlerarası Ulaşım ve Ticaret
 
 • Yrd. Doç. Dr. Arif KOLAY, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, “İstanbul’un İaşesinde Deniz Ulaşımının Önemi”
 
 • Doç. Dr. Fehmi YILMAZ Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Osmanlı Müesseseler ve Medeniyet Tarihi,  “Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya Çarlığı Arasında Ticaretin Gelişmesi: 1782-1783 Yılları Örneği”
 
19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE DENİZ TAŞIMACILIĞI
 • Prof. Dr. Şakir BATMAZ, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, “İdare-i Aziziye'nin Kuruluşu ve Teşkilâtlanması Üzerine Yeni Bilgiler”
 
 • Dr. Derya GEÇİLİ, Niğde Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölümü, “Osmanlı Devleti'nde Hacıların Gemilerle Nakledilmesi Sırasında Alınan Önlemler”
 
 • Dr. M. Yıldız GÜVENDİREN,  “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İç Sularda Yapılan Taşımacılık Çalışmaları
 
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE İSTANBUL’DA LİMANLAR VE TAŞIMACILIK
 
 • İhsan Seddar KAYNAR, Araş. Gör., Hakkari Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, “İzmit Limanı'ndan Demiryolu ile Muhacir ve Sürgün Taşımacılığı”
 
 • Murat TÜLEK, Ph.D. adayı, Mimar Sinan Güzel sanatlar Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, “1896 Yılında Balıkpazarı ve Yemiş İskelesi: İstanbul Limanı’nın İki Mahallesinde Ekonomik ve Sosyal Topografya Çözümlemeleri”
 
 • Dr. Ergül BALLI, Ögr. Gör., Gedik Üniversitesi, Gedik Meslek Yüksekokulu, Dıi Ticaret Programı,  “II. Dünya Savaşı Ertesinde Bir Yolsuzluk Hikayesi: Zincirkıran Komisyonu ve ABD'den Gemi Satın Alımı”
 
OSMANLI’DAN TÜRKİYE’YE DENİZCİLİK TARİHİNDE GEMİ KAZALARI
 • Gökay KARADUMAN, Selçuk DORUKHAN, Araş. Gör., Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Tarihi Anabilim Dalı, “İstanbul Ahkam Defterlerine Göre Gemi Kazaları: 1742-1779”
 
 • Dr. Pınar TUNA “İnebolu Vapuru Faciası”
 • Yrd. Doç. Dr. Murat KORALTÜRK, Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, “Gemi Kazaları”
 
TÜRKİYE DENİZCİLIK TARİHİNİN KAYNAKLARI VE LİTERATÜR 1
 • Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK, Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, “Bir Denizcilik Kitabi: Kavâid-İ Bahriyye Üzerinde Analitik İncelemeler”
 
 • Yrd. Doç. Dr. Yasemin NEMLİOĞLU KOCA, Kocaeli Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, “Tarihi Marmara Denizi Haritaları ve Portolanları”
 
 • Dr. Şefik MEMİŞ “Osmanlı Mizahında Şirket-i Hayriye Karikatürlerinin Seyahat ve Şehir Kültürüne Etkileri”
 
DENİZ KÜLTÜRÜ VE EDEBİYAT
 • Dr. Çimen Günay ERKOL, “Hatıralar ve Deniz: Romanda Tarihin Öteki Yüzü”
 • Uğur ÇALIŞKAN, Master adayı, Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, “Kız, Baba, Deniz: Tuhaf Bir Kadın'da Cumhuriyetin İki Kuşağı Ve Halk”
 
 • Yrd. Doç. Dr. Gülşen ÇULHAOĞLU PİRENCEK, Çankaya Üniversitesi, Bölüm Dışı Dersler Koordinatörlüğü, Türk Dil Birimi, “Halikarnas Balıkçısı ve Deniz: Aganta Burina Burinata'da Yaşam/Ölüm Döngüselliği”
 
NEOLİTİKTEN BİZANS’A ARKEOLOJİ VE JEOLOJI
 • Prof. Dr. Mehmet Namık YALÇIN, İstanbul Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, “Yenikapı Kazılarından İstanbul'un Jeolojik ve Arkeolojik Tarihçesine Yansımalar”
 
 • Mehmet Ali POLAT, Arkeolog, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü,  “Eleutherius / Theodosius Liman Dolgusu Altında Ortaya Çıkartılan Neolitik Dönem Yerleşmesi”
 
 • Yrd. Doç. Dr. Yasemin YILMAZ, Düzce Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, “ ‘Marmara Gölü’ Kenarındaki Neolitik Köyde Gömüt Uygulamaları ve Kültürel Etkileşim”
 
DENİZCİLİĞİN OSMANLI MiNYATÜR VE TÜRK RESİM SANATINDAKİ YERİ
 • Yrd. Doç. Dr. Mustafa Gürbüz BEYDİZ, Karatekin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, “Osmanlı Minyatürlerindeki Gemibaş Figürleri”
 
 • Fatma Ö. COŞKUNER, Ph.D. adayı, Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü,  “Türk Resminin Gelişiminde Denizciliğin Rolü”
 
 • Ali Rıza İŞİPEK, Deniz tarihçisi, Girne Üniversitesi,  Denizcilik Tarihi Araştırma Merkezi Müdürü, “Müze Ressam İşbirliği ile Denizcilik Tarihimizin Tuvallere Yansıtılması”
 
DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE MODERNLEŞME VE KURUMSAL GELİŞMELER
 • Fatih KAHYA, Tarih Öğretmeni, “Osmanlı Döneminde Sigorta Şirketlerinin Rağbet Ettiği Şehirler”
 
 • Arzu VARLI, Öğr. Gör., Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Tarihi Anabilim Dalı, “Cumhuriyet Döneminde Liman Ticareti ve Lojistik: Umumi Mağazacılık”
 
 • Yrd. Doç. Dr. Neslişah Leman BAŞARAN, Maltepe  Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, “Cumhuriyet’in Müslüman-Türk Girişimcileri: Armatörler”
 
TARİHİ YARIMADADA LİMAN KULLANIMI VE TİCARET
 • Prof. Dr. Vedat ONAR,  İstanbul Üniversitesi, Osteoarkeoloji  Uygulama ve Araştırma Merkezi, Veteriner Fakültesi, “İstanbul, Yenikapı Metro ve Marmaray Kazısında Ortaya Çıkarılan Theodosius Limanı Hayvan Kalıntıları”
 
 • Rahmi ASAL, Arkeolog, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, “Metro ve Marmaray Arkeolojik Kazıları Işığında İstanbul'un Antik Çağ Deniz Ticareti”
 
 • Dr. Emre ÖNCÜ, Arkeolog, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü “Yenikapı Limanı’nın Arkaik ve Klasik Dönem Kullanımı”
 
 • Sırrı ÇÖMLEKÇİ, Arkeolog, “Marmaray Kazıları:Yöntem, Deneyim, Kurgu”
 
OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E DENİZ HUKUKU, EĞİTİMİ VE LİMAN YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ
 • Yrd. Doç. Dr. M. Emre KILIÇASLAN, Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, “Deniz Ticaret Mahkemelerinin Öncüsü: İstanbul Liman Odası Meclisi”
 
 • Halim KILIÇ, Arş. Gör., Gazi Üniversitesi, edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, “Osmanlı Devleti'nde Taşra Limanlarının İdare Esasları Üzerine”
 
 • Yrd. Doç. Dr. Ufuk ERDEM, Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, “Türk Denizcilik Tarihi Açısından Seyyar Sergi: Karadeniz Vapuru (1926)”
 
 • Mutlu KARAKAYA, Ph.D. adayı, “Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Deniz Ticaret Okullarının Gelişimi: 1887-1981”
 
OSMANLI DEVLET’İNDE EMEK İSTIHDAMI VE SOSYAL GÜVENLİK MESELESİ
 
 • Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY,  Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Tarihi Anabilim Dalı “Osmanlı Devleti’nde Emek İstihdamı: Tersane-i Amire Örneği”
 
 • Yrd. Doç. Dr. Nurşen Gürboğa KORALTÜRK, Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi, İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü,  “Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Döneminde Bir Sınıf Mücadelesi Alanı Olarak Sosyal Güvenlik Meselesi: Şirket-i Hayriye Me'mûrin ve Müstahdeminine Mahsûs Tekâüd Sandığı”
 
 • Sezar ATMACA,  Amatör Denizci/Yazar, “Amatör ve Sportif Denizciliğin Sorunları”
 
 • Prof. Dr. Murat GÜVENÇ, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Çalışmaları Merkezi, “Liman Tarihçiliği, Temsil Sorunları Yeni Yaklaşımlar”
 
ÖZEL OTURUM SÖYLEŞİ-DİNLETİ: Murat MERİÇ "Müzik ve Deniz”