Deniz Ticaret Odası, 31.12.2012 Tarih ve RESEN/70 No.lu Yönetim Kurulu Kararıyla onaylanan ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 24, 25. ve 26 Maddelerine göre tahsil edilen, 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan Kayıt, Yıllık Aidat ve Munzam Aidat Ücreti ile Oda Hizmetleri, Belge ve Tasdik Ücreti Tarifesini yayınladı. 

 

 TARİFE ŞÖYLE: