1 Ağustos ta Dünya Piyasaların da patlak veren krizi Dünya Ticaretinin artış Ya da azalışı bakımından bir barometre niteliğinde olan BDI açısından incelenme gereği duyulmuş ve aşağıda bu bakımdan bir tahlil yapılmıştır.Aslında BDI miktar olarak yük hareke

1 Ağustos ta Dünya Piyasaların da patlak veren krizi Dünya Ticaretinin artış Ya da azalışı bakımından bir barometre niteliğinde olan BDI açısından incelenme gereği duyulmuş ve aşağıda bu bakımdan bir tahlil yapılmıştır.

Aslında BDI miktar olarak yük hareketlerini değil Kuru Yük Piyasasın da taşıma ücretlerin deki yükseliş ve düşüşleri gösterdiğinden bize tam olarak bir fikir vermeyebilir.Çünkü Spot Ya da Tıme Charter olarak taşıma ücreti seviyeleri piyasadaki gemi arzı ve talebi arazındaki dengeye göre belirlenmektedir.Ancak INDEX deki artış kısa dönemde piyasaya giren gemi tonajında pek fazla bir oynama olmadığı dönemde bize talep de bir artış olduğunu bunun da Dünya Ticaretinde bir artma olduğuna işaret etmektedir.

Hal böyle olmakla birlikte gerek 2010 ve 2011 de Ağustos ayına kadar piyasaya giren tonaj oldukça fazla olup hurdaya çıkan gemi tonajının hemen hemen 3 mislidir.2008 krizin den sonra ,bu krize ve bazı yeni siparişlerin ertelenmesi ve iptal edilmesine rağmen 2008 öncesi yükselen piyasa nedeni ile verilen siparişler ve bunun 2009 ve özellikle ekonominin takeoff yaptığı 2010 da  çok daha fazla olması nedeni ile diğer gemi tipleri meyanında, Dünya Kuru Yük piyasası önemli ölçüde artmıştır.

2011 de ise siparişler Kuru Yük piyasasındaki durgunluk nedeni ile oldukça düşmüştür(bazı kaynaklar da son 5 yılın en düşük seviyesi).Bu bilgiler ışığında BDI bize çok sağlıklı bir fikir vermese de yine faydalı olacak en azından bu yeni krizin önümüzdeki aylarda Kuru Yük piyasasına etkilerini incelememize ışık tutacaktır.

Diğer taraftan geçtiğimiz yıllarda yapılan bazı araştırmalarda BDI ile Hisse Senedi Piyasası Index i arasında bir korelasyon bulunduğunu ortaya koymaktadır. Fakat ilginç olan Hisse Senedi Piyasası bunun 3 aylık bir gecikme ile takip etmektedir.Bu ise bize Sermaye Piyasasın da ki hareketleri takip edebilmek ve gelecek ile ilgili ön görüde bulunabilmek için iyi bir kıstas olmaktadır.Bu husus aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.S&P 500 Index ABD deki 500 Şirketi Kapsamakta olup ,ABD Hisse Senedi Piyasasının %75 ini temsil etmektedir.

Yukarıda ki grafikten görüleceği üzere 2008 Aralık ayında BDI dip yapmış ve kaya gibi çakılarak 663 lere düşmüştür.Bu 12.000 seviyelerinden bu noktaya gelmiştir.S&P500 Index'i ise 3 ay sonra 2009 Nisan ayında dibe vurmuştur.

Bazı ları buna itiraz etmekte ve BDI in S&P 500 Index ini takip ettiğini savunmaktadır.Bize göre bu mantıklı değildir.Hisse Senedi Piyasasında hisselerin değeri firmaların karlılıklarına göre belirlenmektedir.Buda 3 aylık dönemsel Bilanço ve Kar -Zarar hesaplarına göre ortaya çıkmaktadır.Kısaca günü günü ne takip etmek mümkün değildir.Ama bu durum bu firmaların filli üretim ve satış miktarlarına göre oluşmaktadır.Üretim,satışlara bağlı olup,stok yapmadıkça ,mevcut talebe göre üretim yapılmakta buna göre ham madde ithal edilmekte ve buda Uluslararası Dış Ticaretin miktar olarak %90 nın taşındığı deniz ticaret piyasasına talep olarak girmekte ve yine New bulk diye tabir ettiğimiz orman ürünleri,kağıt wood pulp,çimento vs gibi mamul Ya da yarı mamul maddeler yine ihracat Ya da ithalat olarak bu piyasaya yansımaktadır.

Kısaca BDI ÖNCEKİ DURUMU YANSITMAKTA ,S&P 500 Index'i ise daha sonraki fiili durumu yansıtmaktadır.Burada ki tek problem aşırı tonaj artışının piyasada dış ticaret hacmi artsa da ,tonaj fazlalığı nedeni ile BDI deki düşüşlerin bizi yanıltabilecek olmasıdır.

Zaten bazı müellifler Demir Yolu ve Karayolu Navlun Index lerinin daha gerçeği yansıttığını ileri sürmektedirler.Çünkü bu ulaşım modları ile nihai tüketim malları taşınmakta ve bu alanda taşıma tonajı kapasite artışı çok fazla olmamaktadır.

Kriz anında ise 2008 krizinde de görüldüğü üzere ilk reaksiyon bu nihai tüketim mallarında olmaktadır.Bu negatif görüşlere rağmen BDI bizim için piyasayı takip edebilmek bakımından bir alternatif kıstas Ya da veridir.


                                    BALTIC DRY INDEX

Dry Index   Cape Index    Panamax Index  Supramax Index  Handy Index
 
                                                 Temmuz 2011
1.7.2011       1422 +9          +9               -14                         -2                     Değişim yok
4.7.2011       1419  -3           -7               -8                           -6                         -1
5.7.2011       1428  +9          +30            +12                        -8                         -3
6.7.2011       1443 +15        +34             +32                       -6                          -4
7.7.2011       1453  +10        +10             +37                      -4                          -1
8.7.2011       1449  -4            -11              +21                     -5                          -4
11.7.2011     1437  -12         -31               +8                       -4                          -1
12.7.2011     1411  -26         -62               -15                       -3                      Değişim yok
13.7.2011     1383  -28         -57              -36                       Değişim yok      Değişim yok
14.7.2011     1367  -16          -22              -35                         ''                           ''
15.7.2011     1353  -14          -25              -28                        +1                       -2
18.7.2011     1340  -13          -18              -23                        -1                        -3
19.7.2011     1330  -10           -16             -14                        -2                        -1
20.7.2011     1328 -2               -18            -5                        Değişim yok         -3
21.7.2011     1325 -3               -15            -2                           +2                     +2
22.7.2011     1323 -2               -10            +1                          +1                   Değişim Yok
25.7.2011     1317 -6               -14            +5                          -1                       -2
26.7.2011     1310 -7               -11            -2                           -4                       -3
27.7.2011     1296 -14           -16             -6                            -1                      -5
28.7.2011     1278 -18            -33            -8                            -3                      -5
29.7.2011     1264 -14          -18             -13                          -3                      -6


                                                    
Yukarıdan da görüleceği üzere BDI 1.7.2011 de  1422 iken 29.7.2011 de  1264 de düşmüştür.Toplam azalma ay içinde 158 Puan olmuştur.         


                                               
                                         1.7.2011                             29.7.2011         Fark
Cape Index                         2045                                  1749               296
Panamax Index                   1590                                  1511                 79
Supramax Index                 1306                                  1259                 47
Handy undex                         712                                    676                 36Bu azalma en çok Capesıze gemilerde görülmüştür.Capeler de Volatalite diğer gemi klasmanlarına göre daha fazla olmuştur.En az Volatalite Handy ve Supramax larda görülmüştür.Supramax ve Handy lerde anı iniş ve çıkışlar olmasa ve miktarı ufak ta olsa hep aşağı doğru bir seyir izlenmiştir.

8 Temmuz dan itibaren BDI de hep aşağıya doğru bir seyir izlenmiştir.Aynı durum Cape ler de de görülmüş ve düşüş miktarları çok yüksek olmuştur.Panamax lar da ise hep düşüş değil 4 gün yükselme görülmüştür. (8.7.2011-29.7.2011 arası)

Bunun nedeni piyasaya giren yeni tonajdır.Bimco ya göre her iki günde bir piyasaya bir gemi girmektedir.6 VLOC kızağa konmuştur.Bu 2011 de teslim edilecek olan 35 gemiye ilave olacaktır.Bu ''sıze'' da ki aktif filo %2.7 büyüyecektir.2011 de piyasaya girecek olan ortalama kapasitesi 85.000 dwt olan 222 gemi olacaktır.Bunu offset edecek 4.8 Milyon dwt kapasitesindeki 67 gemi hurdaya gidecektir.Bımco Shıppıng Analist'i Peter Sand'a göre 2011 de Dry Bulk Filosu 2010 a göre 86 Milyon dwt aratacaktır.
                                     
Hurdaya gidecek olan tonaj miktarının ise 12 Milyon dwt olması beklenmekte idi(bu şimdiden aşılmıştır).Filo 2011 de %13.8 Büyüyecektir.Yeni siparişler şu an  2009 un ikinci çeyreğinden itibaren görülen en düşük seviyesindedir.2010 da yeni kontratlar 78 Milyon dwt idi.Siparişlerdeki azalma önümüzdeki günler için gemi tonaj arzı ve talebi arasındaki farkın kapanması bakımından olumlu gelişmedir.(Sand'ın bu görüşleri Nisan 2011 de yayınlanmıştır.)STX Pan Ocean'ın geçtiğimiz günlerdeki beyanına göre 2011 ilk 6 ayında piyasaya bulker olarak 513 gemi 43.8 Milyon dwt tonaj girmiştir.Fakat deniz nakliye firmalarının düşük navlunlar nedeni ile içinde bulundukları finansal kriz nedeni ile tersanelerde yeni gemilerin inşası aksamakta ve teslimler gecikecek gibi görünmektedir.Bu ise Sand 'ın da işaret ettiği gibi önümüzdeki günler için olumlu olacaktır.

Cape ler deki düşüşün diğer bir nedeni de VALE gurubunun siparişdeki 19 Valemax Ya da Chınamax (400.000 dwt)gemisinden ikisinin Vale Brazil ve Vale Chına nın teslim edilerek Brezil ya dan yükleme yapmasıdır.Bu iki gemi Brezilya dan Çine 200.000 dwt lik 4 geminin işini geçtiğimiz 2 ay içinde alinden almıştır.Capesıze ve VLOC ler ile bilindiği üzere Kömür ve Demir Cevheri taşınmaktadır.

Peter Sand 2011 Nisan raporunda piyasanın Supramax ve Panamax ların daha iyi olacağını ve t/ch rate nın 15.000-20.00 usd/day seviyesini ön görmüştür.Cape ler için ise bu ön görü Tıme Charter Average Rate olarak 10.000-15.000 usd olarak verilmiştir.2011 de Dry Bulk talep artışı ıse %7-8 olarak hesaplanmıştır.(Bir çok kaynakta da böyledir.)bazı kaynaklarda %14 olarak verilen filo büyümesine ve mevcut talebe göre açık %5-6 olacaktır.


12 Ağustos itibari ile  Spot 4 TCE AVG Cape'ler için 10642 usd Panamax lar için 12149 usd Supramax ve Handy ler için ise 13119 usd dir.4/5 aylık ve 1 Yıllık Tıme Charter Rate leri ise aşağıda gösterilmiştir.                                    Atlantik Teslim                  Pasifik Teslim
                                               4/5 aylık periyot için
CAPE                          15.250 usd/day                          12.000 usd/day
PANAMAX                19.000 usd/day                           12.500 usd/day
                                                  1 Yıllık kira süresi için
CAPE                          13.000   usd/day                       11.000 usd/day
PANAMAX                14.500   usd/day                        13.000 usd/day
                                                  
Tıme Charter rate leri spot un üstündedir                                         BALTIC DRY INDEX
                                          AĞUSTOS 2011

                 Dry Index    Cape Index    Panamax Index    Supramax Index   Handy Index
1.8.2011    1256 -8          -11                   -9                        -5                           -6
2.8.2011    1253  -3          +11                -12                       -2                           -3
3.8.2011    1260  +7         +26                -9                       Değişiklik yok         -3
4.8.2011    1268 +8         +32                 -6                          +1                          -2
6.8.2011    1268                -3                   +3                        -3                           -2
8.8.2011    1264  -4          -11                  -2                      Değişiklik yok          -3
9.8.2011    1257  -7          -10                  -2                          -6                          -4
10.8.2011  1268 +8          +27                 +7                      Değişiklik yok         -4
11.8.2011  1277 +12         +26                +20                       +2                          -4
12.8.2011  1287 +10         +15                +19                       +9                          -3    
15.8.2011  1306  +19         +19               +21                       +12                        -1
16.8.2011  1344  +38         +81                +27                      +15                        +2Bu verileri incelediğimizde 16 Ağustos da Dry Index 1.8.2011 e göre 88  puan artmıştır.Cape ler de yine volatalite ve  +değerler çok fazla olmuştur.Supramax ve Handy lerde Temmuz da görülen 2-5 puanlık düşmeler devam etmiş ancak Supramax lar daha sakın bir seyir izlemiş ve sonraki günler yükselmiştir.16.8.2011 de ilk defa Handy ler de 2 lik bir artış olmuştur.
                                          
                         1.8.2011                    16.8.2011        Fark
Cape               1738                             1951               213
Panamax         1502                             1568                66
Supramax        1254                            1282                 28
Handy                670                              643             -  27  

Tek düşme Handy ler de görülmüş ,CAPE lerde artış ise oldukça fazla olmuştur.Supramax lar önce adeta yerinde saymış  sonra yükselmiştir.Panamax Index biraz yükselmiştir.Cape ler de artış çok fazla olmuştur.Bu gemiler ile kömür(Thermal Coal ve Cokıng Coal )ve Demir Cevheri taşındığı göz önüne alınırsa ve bu taşmalarda Uzak Doğu'nun İthalatçı olarak önemli rol oynadığı hatırda tutulursa Bu bölgede demir çelik sanayi aktif edemektir.Fosfat,Boksit,Çimento ,Demir Çelik,Tahıl ve diğer Minor Bulk ve New Bulk ın taşındığını göz önüne alırsak burada da ciddi bir azalma bulunmamaktadır.Bu veriler bize bir ön değerlendirme olarak ikinci dip ihtimalinin,yada çift dibli resesyon un zayıf olduğunu ortaya koymaktadır.Bu hususa aşağıda daha detaylı olarak değinilecektir. 2011 i diğer aylar itibari ile incelediğimizde                                       Baltık Dry INDEX  
                              1.Ocak 2011       Ocak sonu
                               1693                    1107
                               1 Şubat 2011     Şubat Sonu
                                1064                  1251 İnişli Çıkışlı son aylar yukarı hareketli  
                               1 Mart                Mart Sonu
                               1262                   1530
                               1 Nisan 2011      Nisan Sonu
                               1520                    1263
                                1Mayıs 2011      Mayıs Sonu
                                  1269                 1485
                                1 Haziran 2011   Haziran Sonu
                                  1489                  1400
                                1.Temmuz          Temmuz Sonu
                                   1422                   1264

 


                                                    
Yukarıdaki tablo dikkatli olarak incelenirse bu yılın başında BDI önemli ölçüde düşmüştür.Bunun nedeni Australya,Brezilya ve diğer alanlardaki su baskınlarının yarattığı üretim aksamaları,2011 ilk aylarında piyasaya giren tonaj,Hindistan Karnataka Export BAN vs olmuştur.Şubat Sonu ve Mart başı iyileşme olmuştur.

Çin Deki yeni yılın başlangıcı nedeni ile akreditiflerin açılması ,limanlarda önemli bir tonajın sıkışıklık nedeni ile atıl kalması vb. Nisan daki düşme ise Japonya daki depremin etkisidir.Temmuz başından itibaren ise devamlı bir düşme başlamıştır. Bunun nedenini de yukarıda açıkladık.


Ağustos ayında ise nispi bir iyileşme görülmektedir.Üstelik bu Ağustos ayı krizine rağmen olmuştur.Ancak bilindiği üzere Ağustos krizi bu sektörde hemen görülmez.Çünkü siparişler önceden verilmiş ,bağlantılar yapılmış vb,bu krizin etkisinin olup olmayacağı Eylül ve Ekim de hissedilecektir.Fakat Ağustos krizi ilk 6 ayın verilerine göre ortaya çıkmıştır.BDI de şu andaki yükseliş ise 15-20 gün önce açılan akreditiflerin şu an piyasaya yansımasıdır.Burada ise Çin ve Hindistan ve diğer Asya ülkeleri önemli rol oynamaktadır. Kuru yüklerin Toplam Deniz Yolu ile yapılan taşımalar içindeki payı %66 bunun içinde dökme yüklerin payı yıllara göre değişmekle birlikte %80-90 seviyesindedir.Kuru dökme yükler için de de 5 Major lerin payı %71 dir.Bununda yaklaşık %60-65 i Asya Ülkelerine gitmektedir.Dolayısı ile Dökme yük piyassaında Asya Ülkeleri domınat rol oynamaktadır.Son haftalarda ortaya çıka kriz ise ABD ve AB de dir.Doğu Asya ülkelerin de kriz yoktur.Bu piyasalarda sermaye piyasaları spekülatif olarak etkilense de bu deniz taşımacılığına özellikle Kuru Yük piyasasına yansımamıştır.

Handy lerde ise  ufak ta olsa sürekli bir düşme vardır.Handy ler ile ise Minor Bulk ve New bulk taşınmaktadır.Yani Fosfat,Boksit,Tahıl,Şeker,Çimento,İnşaat Malzemesi ve Ham Maddesi,bazı Madenler,Demir Çelik Ürünleri,Orman Ürünleri,Woodpulp,Kağıt vb PMI ındexlerin de de İmalat Sanayi Indexi Nisan dan itibaren düşmektedir.Bu da HANDY leri etkilemiş olabilir.

Hindistan daki su baskınlarının yarattığı Şeker üretiminin düşüşü vb.Tabi piyasaya giren  yeni tonaj da bunda etkili olmuştur.Ancak meseleye talep yönünden baktığımızda ABD de ilk çeyrek büyüme oranı 0.4 e revize edilmiştir.Almanya da ilk çeyrek büyüme oranı %1.5 dan %1.3 e revize edilmiştir.İkinci çeyrekte büyüme %0.1 olmuşturFransa da hiç büyüme görülmemiştir.Almanya'nın ihracatı düşmüş ve Ticaret fazlası azalmıştır.Yeni çelik fabrikalarında kayıplar yaşanmıştır.Bunların olabilmesi için bu ülkelerin ithalat ve ihracatlarında düşme olması gerekmektedir.Fakat ABD ISM US PMI Indexlerinde İhracat ve İthalat ta artış görülmüştür.Şimdi diğer bir gerçek GDP deki düşmeye göre 2008 krizi sonrası İthalat ve İhracat GDP deki düşüşten daha fazla düşmüştür.Yukarıda ki sözü edilen ve bu gün için daralma ve küçülme olarak değerlendirilen Makro Ekonomik değerler,İthalat ve İhracat olarak bu dönemlerde daralma yaratıp özellikle tonajdaki artışında etkisi ile yansımaları BDI de görülmüştür.Yukarıdan da görüleceği üzere INDEX bazı aylarda yükselse de 2011 DE DÜŞME EĞİLİMİ İÇİNE GİRMİŞTİR. Ancak 10 Ağustos tan itibaren yukarı bir hareket başlamıştır.

Bilindiği üzere ilk 2008 krizinde BDI 20 mayıs 2008 de 11.793 seviyesinde iken  6 ay içinde 2008 Aralık ayında 663 e düşmüştür.Şimdi dikkat edilirse Index zaten 2010 unun son aylarından itibaren düşüştedir.Yani bu durum 1 Ağustos da ortaya çıkmamıştır.Tabi BDI dünya ekonomisindeki krizi tam anlamı ile izah edemez,çünkü İndex taşınan miktarı yansıtmamakta navlunları yansıtmaktadır.Buda Gemi Tonaj Arzı ve Talebine göre oluşmaktadır.Yani talep artsa da tonaj artışı daha fazla olduğundan BDI düşebilir.

Nitekim de böyle olmaktadır.2008 e göre 2011 de gemi tonaj arzı önemli ölçüde artmıştır.2008 de ilk dipte BDI 663 iken,bundan sonra tonajın önemli ölçüde arttığı da göz önüne alınırsa eğer Dünya Ekonomisi ve Dünya Ticareti 2008 deki gibi küçülmüş olsaydı biz çoktan ikinci dibi görürdük,ama Index şu an 1344 lerde yani dibin iki misli üstündedir.Bu  belli başlı Sanayileşmiş ve Gelişmiş ülkelerin GDP artış %  lerinde son günlerde ortaya çıkan önemli düşmelere rağmen bu seviyede olmuştur  Dünya Ticaret Hacminin 2010 da 14.5 büyümesine rağmen WTO ya göre 2011 de %6.5 büyüyeceği tahmini bilinen bir gerçektir.(Ancak bu yeni duruma göre düşük gerçekleşebilir)
                                                      
IMF e göre Dünya GDP sinin 2010 da %5.1 da büyüdüğü 2011 de ise %4.3 büyüyeceği tahminleri yapılmaktadır.Dolayısı ile bizim yeniden 663 leri görmemiz için Dünya Ticaret Hacminin ve Dünya GDP sinin beklenenin çok altında olması gerekmektedir.


İlk 6 ayın olumsuz rakamları ve tonaj artışı BDI ni ancak bu yılın en yüksek seviyesinden 1344 lere kadar indirebilmiştir.Daha da ilginci Temmuz ayına kıyasala Ağustos ta yükselişe geçmiştir.

Artık tonajın ne olduğunu biliyoruz (Artış miktarı bu yıl %14 artacağı tahmin edilmekte idi,talep ise 8-9 artacaktı ve %6 açık olacaktı)Şimdi aldığımız haberler Armatörlerin piyasanın durgunluğu yüzünden içinde bulundukları kriz nedeni ile tersanelerde yeni inşaların aksadığı yönündedir.
                                               
 2011 ın ilk 6 ayında 513 Kuru Dökme yük gemisi 43.8 M ilyon dwt teslim edilmiştir.Bu yılın sonuna kadar beklenti 86 Milyon dwt dir.Ağustos a kadar hurdaya çıkan gemi tonajı 2011 de 13.6 Milyon dwt olmuştur.Bu durum da yeni gemi teslimleri aksayabilecektir.Bu tonaj arazının daha da artmasını önleyecek olumlu bir gelişmedir.Bu kriz söylemleri yeni siparişlerin ertelenmesi ve iptalini de kamçılayacaktır.Zaten bu yıl yeni siparişler oldukça azdır.


Bu kış aylarında seferler aksayacak ve limanlarda takılmalar artacaktır buda bir miktar tonajı absorbe edecektir.Şimdi tek tahmin edilmesi gereken gemi tonajı talebinde ne olacağıdır.

Yukarıda söylenildiği üzere 1 Ağustos krizi hemen BDI yansımaz,en az bir aylık sürenin geçmesi gerekmektedir.İlk 6 ayın yeni yeni ortaya çıkan olumsuzlukları kanımca zaten    BDI e yansımıştır bundan daha fazla düşme durumun bundan daha kötü olmasına bağlı olup önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.Ancak analistler BDI de bu güne göre çok fazla düşüş beklememektedirler.Örneğin  Barclay Capital 2011 ikinci 6 ayı için BDI  1250 olarak tahmin etmektedir.Bunun da realistik olduğu söylenmektedir.Bu 2011 ilk 6 ayının 1400-1700 seviyesinin altında olacaktır.Ama 2008 ilk dibinin de %100 üstünde olacaktır (TONAJDAKİ ÖNEMLİ ARTMAYA RAĞMEN).

O halde ikinci dipten söz etmek anlamsız olacaktır,eğer gerçekleşme ihtimali olsaydı,yani 2008 son baharındaki gibi daralma olsaydı bu sefer 2008 e göre tonaj daha fazla olduğundan BDI 663 ünde altına yani 400-420 lere düşmesi gerekirdi.Oysa beklenti 1250 dir.Hadi kötümser yaklaşımla 1100 seviyelerinde olacağını söyleyelim bu ikinci dip değildir.Fakat gerçekten ikinci dip gerçekleşir ve gemi tonajı talebi azalır 2008 kriz döneminin miktarlarına dönerse yani Ticaret hacmi artma yerine azalırsa *

*Kasım 2008 %5.3,Aralıkta ise bir önceki aya göre %7,Yükselişte olan ülkelerin ithalatı %11.8 ,Japonya nın İhracı ise %9.9 düşmüştür.Bir önceki 3 aylık dönem ile 2008 son 3 aylık dönem mukayese edildiğinde düşme %22 olmuştur (Non-Annualised figür %6 olmuştur).

2008 in son çeyreğinde Yükselişte olan ülkelerin ithalatındaki azalma -%21.7 non-Annaulısed olarak -5.4 olmuştur.Japonya nın ihracı ise çok önemli bir düşüş ile %-48.3 Annualsıed non-Annualısed olarak ise %-15.2 olmuştur.world Trade Volume (Dünya Ticaret Hacmi)2008 12 ayında ,bir önceki 12 aya göre aşağı doğru seyretmiş ve Aralık ayında büyüme trendi %2.4 aşağı doğru seyretmiştir.2006 da ki %9.5 luk artış rekorunun çok altında olmuştur.2008 de Dünya Ticaret hacmi % 2.4 büyümüş (Önceki aylardaki artış son aylardaki düşüşü kompanse etmiştir)2007 deki %7.6 artışın çok altında olmuştur.2010 da ise ticaret hacmi %14.5 artmıştır.(WTO)2008 Krizi ABD deMortgage Piyasasında 2 ci ve 3 kağıtlarda görülmüş ,zayıf finans kuruluşları etkilenmiş,Yükselişte olan ülkelerde talep düşmüş,bu kriz reel sektöre yansımış,tüketiciler pozisyon belirlemiş ve alımlarını ertElemiş ve Ticaret Finansmanı azalarak dış ticareti vurmuştur.İthalat ve İhracat daki düşme GDP deki düşüşten çok daha fazla olmuş,bu ülke ve bölge farkı olmadan tüm bölge ve ülkelerde görülmüştür.

2008 in son iki ayında Dünya Ticaret hacmin deki düşüşler bu yılın ikinci 6 ayında görülür ise bu 2009 dan itibaren tonajdaki artış ile ve çarpan etkisi ile Deniz Ticaretinde çok daha büyük bir düşme yaratacaktır.BDI de 2008 deki Dip in çok altına inebilir.Ancak Dünya Ticaret Hacminde böyle bir düşüş beklenmemektedir.

ÇÜNKÜ 2008 krizinde tüm bölge ve ülkelerde İthalat ve İhracat düşmüş ve bu alanlarda düşüşler GDP deki düşüşten daha fazla olmuştur.Şimdi Asya Ülkelerinde GDP nispi olarak azalsa da %1-2 puan Kuru yük İthalatları ve İhracatları düşmemektedir.Çin'in İhracatı Temmuz ayında rekor kırmıştır(Europe Crısıs Won't Hıt Dry Bulk Trade)Bu ülkelerin kuru yük piyasasında alımları devam etmektedir.Özellikle,Kömür,Demir ,Cevheri,Bakır,tahıl vb,Emtia Fiyatlarında ki düşüşler de Çin'in alımlarını önümüzdeki aylarda artıracaktır.Dolayısı ile bu yılın ikinci yarısında bu alanda bir kriz Ya da mevcut seviyenin altı beklenmemektedir.Bu hususlar Kuru Yük Piyasası Raporumuzda da belirtilmiştir.

Bu nedenle de BDI 2011 ikinci 6 ayında 1250 seviyelerinde tahmin edilmektedir. BU DA İKİNCİ DİP SÖYLENTİLERİNİ GEÇERSİZ KILMAKTADIR.

Gerçeğin ne olacağının işaretleri bu yılın Eylül ve Ekim aylarında ortaya çıkacaktır.Ağustos ayında BDI deki yükseliş sürerse en azından düşmez ise ve Eylül ayıda 1200 seviyelerinde olursa İkinci Dip Hayal demektir.BENDE BÖYLE OLACAĞI DÜŞÜNCESİNDEYİM.

Not :17.Ağustos 2011 de BDI 27 puan artış ile 1371 olmuştur.Cape Index 64 puan,Panamax 17 Paun,Supramax Index 14 Paun artmıştır.

TCE AVG(USD)ise Cape ler de656 usd  artarak 12607 usd (Bir yıl önce 30.344 usd),Panamax lar da 137 usd 12674(Bir yıl önce 23859 usd)Supramax lar da 145 usd aratarak 13555 usd (Bir yıl önce  20623 usd)dikkat edilirse Supramax TCE AVG hem Cape ,Hemde Panamax ın üstünde olup bir yıl öncesine göre en az düşüş bu tonajda olmuştur.17 Ağustos da trend 3 sınıf için de yukarıyadır.
                                                     
Fakat aynı durumu Konteyner Ticareti için söyleyebilmek mümkün değildir.Konteyner tonajındaki anormal artış nedeni ile tonaj arzı ve talebi arasındaki dengesizlik bu sektörde taşıma ücretlerini 2009 kriz seviyesine yakın bir duruma düşürmüştür.S&P Credit Analisti Guerena Özellikle Asya-Pasifik Rotasyonun da arz ile talep arasındaki dengesizlik yüzünden bu son krizin en çok bu bölgedeki konteyner taşımacılığını ve havayolu taşımacılığını vuracağını belirtmektedir.Burada yegane teselli Asya'nın yükselişte olan ülkelerinin Çin,Hindistan,Vietnam ve Endonezya nın talep artışı olmaktadır.

Mayıs 2011 de Contaıner Spot Freıght Rate leri Mayıs 2009 seviyesine yaklaşmıştır.Bu da doğaldır,kriz en çok nihai tüketim mallarını vurmaktadır.Tüketicilerin pozisyon belirlemesi nedeni ile.

Bazı Analistler ise tam tersini savunmakta ve son krizin Lojistik sektörüne çok fazla etkisinin olmayacağını iddia etmektedirler.Buna örnek olarak ise Semi-Cunductor Üretiminin hava yolu taşımacılığı bakımından bir çok önemli bir gösterge olduğunu bununda Hava Yolu ile taşındığını ve bu malların Hava Yolu ile taşınma miktarının bir önceki yıla göre %37 arttığını beyan etmektedirler.

Japonya da ki Tüsunami etkisinin  2011 in ikinci yarısında azalacağını ,normale döneceğini(bazıları bunun önümüzdeki yıl olacağını iddia etmektedir-Orta ve Uzun Vadede talep artışı yaratacağını belirtmektedirler)Bunun da Lojistik sektörüne pozitif katkısının olacağını iddia etmektedirler.(Bizde bu konudaki yazılarımızda aynı görüşü paylaştık)Lojistik sektöründeki bu iyileşmeyi ise;Durağan Ya da düşen yakıt fiyatlarına,düşük faiz oranlarına,deniz yolu taşımacılığında düşük ve volataliteden uzak taşıma ücretlerine,Merger&Acquısıtıons Faliyetlerinin artmasına,FF Brüt marjlarındaki artışa vb bağlamaktadırlar. (Shıppıng Bız-Fınancıal Crıses Unlıkely to Impact Logistic Industry)

Yine bazı kaynaklar yukarıda işaret ettiğimiz üzere;şu an Deniz Ticaret Piyasasını Çin ve Hindistan'ın ayakta tutuğunu iddia etmektedirler.Ancak bu kriz söylentileri öncesi ve sırası bazı konteyner hatlarının Çin den BATI ya konteyner seferlerini iptal ettikleri de bilinen gerçektir.Konteyner taşımacılığındaki bu kriz için ise hız düşürmenin çare olacağı iddia edilmektedir.Önümüzdeki yıllarda piyasaya girecek olan konteyner filosu ortalama %8.7 artacaktır.Bu husus aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.Talep artmaz ise bu arz ve talep arasındaki dengesizliği artıracak ve hız düşürme ve belli bir tonajı laıd up yapma kaçınılmaz olacaktır.(Rough Seas Ahead For The Container Shıppıng Industry)

İşin İlginci,bu verilere rağmen Paragon Shıppıng CEO su ve aynı zamanda Box Shıps Başkanı Mr  Mıchael Bodourglou;Europe Crısıs Won't Hıt Dry Bulk Trade adlı incelemede Konteyner Piyasasının önümüzdeki yıllarda Kuru yük Piyasasından daha sağlıklı olacağını ve bu konteyner gemisi almak istediklerini, bu alanda yeni gemi siparişlerinin sağlıklı olduğunu ve talebin Asya ülkelerinden geldiğini belirtmektedir.Yine bu makaledeki görüşler bizim yukarıdaki görüşlerimizi doğrulamakta ve Kuru Yük Piyasasındaki armatörlerin bu son haflardaki kriz nedeni ile uykularının kaçmadığını  bu piyasada Asya ülkelerinin etkisi ile 2011 ikinci yarısında bu günkü seviyelerin çok altında bir hareket beklenilmediğine işaret edilmektedir.Bu yıl talepte ki artış oranın düşmesinin ve tonajdaki artışın zaten BDI de görüldüğünü, Doğu Asya alımları ile 2011 ikinci yarısında bundan daha aşağı seviyelerin gerçekleşmesinin zor olacağı vurgulanmaktadır.