ALPER TUNGA ANIKER

Tüm Makaleleri

ALPER TUNGA ANIKER

1755 LİZBON DEPREMİ VE AYDINLANMA

Yaklaşık dört dakika süren deprem şehrin birçok noktasında genişliği beş metreyi bulan yarıklar oluşturarak o güne kadar  görülmemiş bir can ve mal kaybına neden olmuştu.. Günümüz sismologları depremi...

Taslak Yönetmeliğin Kılavuz Kaptan Eğitimi ve Kıdemli Kılavuz Kaptanlık Bakımlarından Değerlendirilmesi

Bu yazımda ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Taslak Yönetmeliği hakkındaki görüşlerim

Karanlığın Yüreği (Heart of Darkness)

Kökenleri Polonyalı asil bir aileye dayanan Conrad’ın babası Apollo Korzeniowski yazar ,çevirmen aynı zamanda bir siyasi aktivistti.