Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterini nadiren değiştiriyor, bu nedenle yılın başında bu önemli rolü Kitack Lim'den devralan Arsenio Dominguez'in ilk düşüncelerini görmek ilginç.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterini nadiren değiştiriyor, bu nedenle yılın başında bu önemli rolü Kitack Lim'den devralan Arsenio Dominguez'in ilk düşüncelerini görmek ilginç.

Panama Cumhuriyeti'nden bir liman mühendisi ve uzun süredir IMO'da yaşayan, dünyanın en büyük bayrağının delegesi ve seçkin bir komite başkanı olan Lambeth'te pek fazla sürpriz bulması pek olası değil ve şu ana kadar yaptığı açıklamalar aşırı derecede abartılacak şekilde hesaplanmadı. atları korkut.

Bununla birlikte, siyasi istikrarsızlık ve teknik değişimin olduğu bir dönemde örgütün karşı karşıya olduğu zorluklar, her eylemi iklim değişikliği mantrası etrafında dönenlerin talepleri ve deniz güvenliğini artırmaya yönelik daha eski, daha sürekli gereklilikler konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmayacak. . Ayrıca selefinin de açıkça belirttiği gibi, örgütün çalışmaları medyanın, hükümetlerin ve hatta kamuoyunun giderek daha fazla eleştirel incelemesine maruz kalıyor; öyle ki, on ya da yirmi yıl önce düşünülmesi bile mümkün olmayan bir şekilde.

"IMO'nun çalışmalarının büyük bir kısmının çok sayıda aşırı eleştirel STK'nın taleplerini karşılama etrafında dönüyor gibi görünmesi, IMO'ya yönelik geçerli bir eleştiridir."

Bu nedenle, Bay Domiguez, kendi gözetiminde olan organizasyonun geleceğe yönelik parola olarak "şeffaflık, katılım ve çeşitlilik"e sahip olacağına, organizasyonun "dünya standartlarında yetenekler" için bir merkez ve bir "bilgi merkezi" olacağına dair söz vermenin gerekli olduğunu düşünüyor. etkilemek". IMO'nun baş müşterisi ve pratik uzmanlığı deposu olarak kabul edilebilecek kişiler arasında bir miktar rahatlamaya neden olabilecek bir "denizcilik endüstrisinin şampiyonu" olarak kalırken tüm bunları gerçekleştirecek.

Aynı zamanda IMO'nun "toplumun tüm sektörlerini meşgul edeceğini" öne sürüyor ki bu, bu gizemli ve büyük ölçüde bilinmeyen Birleşmiş Milletler organının, eskisinden daha fazla tanınmasını isteyen makamın ilk seçkin sahiplerini hayrete düşürecek bir şeydi. daha sonra keyif aldı. Ancak bu, modern gerçeklerin tanınmasıdır. Gemi inşasının incelikleri ve tonaj ölçümü veya teknik spesifikasyonlar gibi konulardaki anlaşılması güç ifadeler büyük ölçüde uzman uzmanların görev alanında kalsa da, bugünlerde - kabul edelim - ana akım medyanın bile ilgisini çeken çok sayıda IMO işi var.

Kırk yıl önce, endüstri dışından hiç kimse dökme yük gemilerinin düzenli olarak battığını ve mürettebatını boğma eğiliminde olduğunu fark etmemişti bile. Bugün, eğer bir gemi batarsa, enerjik aktivistlerin dikkati büyük ölçüde herhangi bir sığınağın dağılıp dağılmayacağına odaklanacak. Bugün, teknik sözleşmelerin revizyonu gibi karmaşık konular gözden kaçacak olsa da, tüm çevre komiteleri oturum halindeyken IMO binasının dışında çığlık atan, burunları halkalı protestoculardan oluşan bir kalabalık olacak.

Çevrenin önemsiz olduğunu öne sürmemekle birlikte, çalışmalarının büyük bir kısmının, gemiciliği çevreye yönelik büyük bir tehdit olarak gören çok sayıda aşırı eleştirel STK'nın taleplerini karşılama etrafında dönüyor gibi görünmesi IMO'ya yönelik geçerli bir eleştiridir. ve bu nedenle IMO'nun deniz güvenliği misyonuna marjinal bir ilgileri var. Sorun şu ki, bu kuruluşlar hiçbir zaman tatmin olmayacak ve manşetlere hakim olacaklar ve bu nedenle, IMO'nun yıllar içinde pek çok çevresel sorunla mücadelede elde ettiği sağlam başarılara çok az itibar edilecek. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu başarılar büyük ölçüde gürültülü aktivizmin şüpheli yardımı olmadan ve dünyanın geri kalanından çok az ilgi gösterilerek gerçekleştirildi.

"Daha fazla kredi, örgütün gelişmekte olan ülkelerin denizcilik idarelerine yardım etme etkisinden kaynaklanıyor."

IMO, kendisine ilgi gösterilmesini talep eden farklı çıkar gruplarının tamamını hiçbir zaman tatmin edemeyecek ancak gerçek anlamda küresel bir organizasyondur. Geniş bir konsensüs arzusu nedeniyle açıkça yavaşladı, ancak bölgesel çözümler yerine dünya çapındaki çözümlere olan ihtiyacın farkına varamayan Brüksel'den gelen meleyen eleştirileri hak etmiyor. Aslında, bölgesel bloklar oluşturma girişiminin yol açtığı bölünmeler, yıllar geçtikçe tartışmaların kalitesini de düşürdüğü söylenebilir.

"Birinci sınıf yetenek" konusuna gelince, IMO, Dünya Denizcilik Üniversitesi'nden sürekli olarak ortaya çıkan ve denizcilik dünyasına evrensel fayda sağlayacak şekilde yayılan bu tür bir mükemmelliği üretmeye yönelik kendi çabalarından haklı olarak gurur duyabilir.

IMO, kendisine ilgi gösterilmesini talep eden farklı çıkar gruplarının tamamını hiçbir zaman tatmin edemeyecek ancak gerçek anlamda küresel bir organizasyondur. Geniş bir konsensüs arzusu nedeniyle açıkça yavaşladı, ancak bölgesel çözümler yerine dünya çapındaki çözümlere olan ihtiyacın farkına varamayan Brüksel'den gelen meleyen eleştirileri hak etmiyor. Aslında, bölgesel bloklar oluşturma girişiminin yol açtığı bölünmeler, yıllar geçtikçe tartışmaların kalitesini de düşürdüğü söylenebilir.

"Birinci sınıf yetenek" konusuna gelince, IMO, Dünya Denizcilik Üniversitesi'nden sürekli olarak ortaya çıkan ve denizcilik dünyasına evrensel fayda sağlayacak şekilde yayılan bu tür mükemmelliği üretmeye yönelik kendi çabalarından haklı olarak gurur duyabilir.

Ve gelen S-G'nin öncelikleri konusunda, genellikle karşılayabileceklerinden daha iyi bir nakliye kalitesini kesinlikle hak eden küçük adalardan ve gelişmekte olan eyaletlerden özel olarak bahsedildiğini görmek ilginçtir. Dünyanın bu bölgesinde bir miktar ilgi gören “seviye yükseltme” ifadesi akla geliyor.

IMO pek çok doğru şeyi yapıyor ve gelişmekte olan ülkelerin denizcilik idarelerine yardım etme etkisinden dolayı daha fazla itibar kazanıyor. Gerçekten böyle bir özerklik talebinin olup olmadığı veya üreticilerin teknik tartışmalardaki etkisi gibi bazı öncelikler tartışılabilir.

Son olarak, Bay Dominguez'in seçkin seleflerinden biri S-G rolünün "kedi gütmek" gibi olduğunu öne sürse de kendisi çok değerli bir halef olarak görülebilir.