Denizcilik Sigortası Primlerine Artış Geliyor

2020 yılında tatsız bir şekilde hayatımıza giren pandemi, diğer sektörleri olduğu gibi denizcilik sektörünü de olumsuz yönde etkilemiştir. Söz konusu etkinin yansımaları, özellikle cruise gemileri için oldukça keskin olurken, konteyner taşımacılığı için daha yumuşak etki göstermiştir. Özellikle büyük tonajlı petrol tankerleri ise, yüzer depo olarak kullanımlarından dolayı, bu süreci daha sorunsuz geçirmiştir.

Denizcilik Sigortaları açısından 2020 değerlendirildiğinde, ticaretin yavaşlaması hasarlarda da düşüş beklentisi doğursa da gemilerin bakımlarına ayrılacak bütçenin azalması, yedek parça temin edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve Covid-19 tedbirleri çerçevesinde alınan önlem ve karantina prosedürleri hasar kayıtlarını olumsuz etkilemeye devam etmiştir. Pandeminin etkilerinden bağımsız olarak, 2020 senesinde Beyrut’ta yaşanan patlama ve yine bu sene yaşanan katastrofik gemi yangınları da Denizcilik Sigortaları açısından masraf ve kayıpların artmasına neden olmuştur.

Yaşanan tüm olumsuzlukların bir sonucu olarak, Denizcilik Sigortalarına uygulanan prim oranları da artmaya başlamıştır. Özellikle, P&I poliçeleri için, IG Kulüp’lerden bazıları hem prim hem de muafiyetler için genel artış açıklamıştır. Bunlardan Standard, North of England, London ve UK Kulüp, genel artış oranlarını %10 olarak açıklarken; West of England %7,5, Steamship Mutual ve American Kulüp ise %5 genel artış yapacağını duyurmuştur. Bununla birlikte, henüz artışla ilgili açıklama yapmayan ama Şubat yenilemelerine kadar genel artış açıklaması beklenen Kulüp’ler de mevcuttur.

Tekne Makine sigortacıları için de, 2020 yılının çok parlak geçtiğini söyleyemeyiz. Global anlamda, hasar dosyalarının sayılarında düşüş yaşanmış olmasına rağmen, mevcut dosyalar için ödenen yüksek tutarlar hasar kayıtlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun bir sonucu olarak, marketten çekildiğini açıklayan sigortacılar olduğu gibi, prim ve muafiyetlerde artış yapacağını açıklayan sigortacılar da olmuştur. Yerel Tekne Makine sigortacılarına baktığımızda da geçtiğimiz yıllarda uygun primlerle geniş teminatlar yazan bazı sigorta şirketlerinin artık makine dahil teklif vermekten imtina ettiklerini görebiliyoruz.

Yük Sigortaları açısından, pandemi her ne kadar küresel ekonomi ve üretimde benzeri görülmemiş bir kesintiye sebep olsa da yük sigortacılarının pandemi nedeni ile uğradığı zararın minimum seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun en temel sebebi ise, birçok nakliyat poliçesinin gecikme ve değer kaybı rizikolarını kapsamıyor oluşuydu. Bununla birlikte, 2020 yılında yaşanan Beyrut patlaması, Nashville kasırgası ve “GOLDEN RAY” gemisinde 4,200 aracın hasarlanması sektörün zararını arttırmıştır. Yaşanan bu büyük olaylardan sonra, yük sigortacıları taşıdıkları riskler ile primleri daha tedbirli şekilde belirlemeye ve portföylerini daha dengeli oluşturmaya başlamışlardır. Söz konusu tedbirler değerlendirildiğinde, marketin yaralarının sarılabilmesi yeni için bir başlangıç olarak değerlendirilmektedir.

2020 yılının ticari anlamda zor bir yıl olması ve yaşanan büyük hasarları dikkate aldığımızda, sigortacılardan gelen artış haberlerinin aslında tesadüf olmadığını görebiliyoruz. 2021 yılının bu anlamda, sigortacıların ödemiş oldukları hasarlarla elde ettikleri primler arasında denge sağlamaya çalıştıkları bir yıl olacağını düşünüyoruz. Bu noktada, broker olarak bizim tavsiyemiz daha önceki yazımızda da dile getirdiğimiz gibi, primlerden tasarruf etmek için en ucuz seçeneğin tercih edilmesi değil, teminatların doğru şekilde değerlendirilerek en uygun prim oranının belirlenmesidir.

Aysun Büyükateş Ünlü

[email protected]

https://www.kuzeybrokers.com/