MSC ZOE gemisi 2019 Ocak ayının başlarında Hollanda ile Almanya arasındaki Borkum Adası açıklarında şiddetli fırtına nedeniyleKuzey Denizi’nde 270 konteynerini denize düşürmüş, denize düşen konteynerlardan en az üçünün tehlikeli madde içerdiği belirtilmişti. 2015 yılında teslim edilen 396 metre uzunluğundaki MSC ZOE, 19.224 TEU taşıma kapasitesine sahip dünyanın en büyük konteynerleri arasında yer alıyor.

Sözkonusu kazada konteynerlerin denize düşerek zayi olması olayına ilişkin kaza inceleme raporu oluşturuldu.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen 15 Ocak 2021 tarihli ve CODG(21)01 sayılı ekte sunulan yazıda;

Konteyner gemisinin güverte üstünde yüklü konteynerlerin bir kısmının denize düşerek zayi olması ve gemideki bazı konteynerlerin hasar alması ile ilgili olaya ilişkin Panama Denizcilik İdaresi, Hollanda Güvenlik Kurulu ve Almanya Deniz Kazaları İnceleme Bürosu tarafından hazırlanan detaylı rapora yer verilmektedir. Bahse konu konteyner gemisinin, Kuzey Denizinde Tersechelling - German Bight Trafik Ayrım Düzeninde kötü hava koşullarında seyir yaptığı esnada güverte üzerinde yüklü konteynerlerin denize düşmesi ve bir kısmının hasar alması ile sonuçlanan kazaya ilişkin raporda, gerçekleştirilen simülasyon ve model testlerini de içeren incelemeler sonucunda özetle;

- German Bight Trafik Ayrım Düzeninde uluslararası denizyolu rotasında, tankerlerin ve zararlı sıvı madde taşıyan gemilerin ayrım düzeninin kuzey tarafındaki derinsu yolunu kullanması zorunluğu olduğu ancak konteyner gemilerinin bu yükümlülüğün dışında tutulduğu, bahse konu geminin ise zorunlu olmadığı için derinsu yolunu kullanmayarak sığ suda seyir yaptığı,

- Kaza sonrası gemi teknesindeki inceleme neticesinde gemi altında herhangi bir hasar tespit edilmediği, sığ suda seyir yaparken bölgedeki kötü hava koşulları ve yüksek dalgalar neticesinde gemi salınımı, tekne altının deniz tabanına hafif dokunuşları neticesinde gemi teknesinde bir deformasyon olmasa dahi güçlü bir titreşim yaratarak konteynerler ya da bağlantılarına zarar verebileceğinin öngörüldüğü,

- Ortam koşullarına göre oluşturulan simülasyon ve model testlerinde kaba dalgaların gemi bordasını aşarak güverte üstü konteynerleri sürekli dövmesi ve güverteye atlayan suyun serbest akışı (green water) sonucunda konteynerlerin bağlantılarının hasar aldığı ve koparak domino etkisiyle diğer konteynerlerin de denize düşmesine ve hasar almasına sebep olabileceğinin düşünüldüğü belirtilmektedir.

Raporun tamamı için TIKLAYINIZ.