Yunan Armatörler Birliği'nin (EEE) yıllık raporuna göre, Yunanistan denizcilikte küresel lider olmaya devam ediyor.

Yunanistan'ın arkasında, birlikte dünya kapasitesinin % 50'sinden fazlasını temsil eden Japonya, Çin, Singapur ve Hong Kong bulunmakta.

Yunanistan, küresel nüfusun % 0.16'sını temsil etmesine rağmen, 2019 verilerine göre küresel nakliye kapasitesinin % 20.67'sini ve Avrupa kapasitenin% 54.28'ini kontrol ediyor.

2007-2019 döneminde, Yunan armatörler filolarının taşıma kapasitesini iki katından fazla artırdı.

EEE Başkanı Theodore Veniamis raporda; ‘’Yunan gemiciliğinin önündeki temel hefef, Yunan sicili ve rekabet gücünün derhal güçlendirilmesi ve halkın denizcilik karakterinin yenilenmesi gerekliliği olmalı.’’ dedi. Birbiriyle ilişkili iki konunun -ulusal sicil ve denizcilik istihdamı- ulusal denizcilik politikasının önceliklerini oluşturan bütüncül bir yaklaşıma ve stratejiye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Veniamis, pandemi nedeniyle denizciliğin kaçınılmaz olarak dünya ekonomisinin ve ticaretin şokundan etkilendiğini vurguluyor.

Bu amaçla, endüstrinin Avrupa kurumları ve bankalarından pandemiye yönelik yatay önlemlere Yunan nakliye şirketlerini de dahil etmelerini istediğini ekledi.