Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2004'ten 2011 yılı sonuna kadar toplam 52 bin 876 deniz aracına yaklaşık 2,4 milyon ton ÖTV'siz yakıt satışı yapıldı.

Üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen, taşımacılığın yüzde 95'i karayolu ile gerçekleştirilen Türkiye'de, deniz taşımacılığına ivme kazandırmak için Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği uyarınca, 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren yük ve yolcu taşıyan deniz araçlarına ÖTV'siz yakıt verilmeye başlanmıştı.

Uygulamadan bugüne kadar en fazla yolcu gemileri ve feribotlar faydalandı. 8 yıllık süreçte yolcu gemileri ve feribotlara 995 bin 50 ton ÖTV'siz akaryakıt satışı gerçekleştirilirken, bu deniz araçları akaryakıta toplam 1 milyar 134 milyon lira daha az ödemiş oldu.

AA muhabirinin Denizcilik Müsteşarlığı verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, uygulamanın başladığı günden 2011 yılı sonuna kadarki 8 yıllık süreçte, yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine toplam 2,4 milyon ton ÖTV'siz akaryakıt satışı yapılırken, alınmayan ÖTV tutarı 2 milyar 542 milyon 246 bin 119 lirayı buldu.

8 Yılda 52 Bin 876 Araç Uygulamadan Faydalandı

Uygulamanın başladığı 2004 yılında 4 bin 875 deniz aracı bu uygulamadan faydalanırken, 2011 yılı sonu itibarıyla ÖTV'siz yakıt uygulamasından yararlanan yıllık araç sayısı 2004'e oranla yüzde 74,7 artarak 8 bin 517'ye yükseldi. Aynı dönem içerisinde verilen ÖTV'siz yakıt miktarı da yüzde 43,4 artarak 240 bin 800 tondan 345 bin 402 tona çıktı. ÖTV'siz akaryakıt satışı bir önceki seneye oranla 2011'de yüzde 8 arttı. 2010 yılında 320 bin 751 ton ÖTV'siz deniz yakıtı satılmıştı.

2011 yılı sonu itibarıyla 72 limandan denizcilik yakıtı satışı yapılan Türkiye'de, 8 yıllık süreçte toplam 52 bin 876 deniz aracı bu uygulamadan faydalandı.

Yüzde 68'i Özel Sektöre Satıldı

ÖTV'si sıfırlanmış yakıt satışı uygulaması kapsamında 8 yıllık süreçte gerçekleştirilen 2 milyon 371 bin 72 ton akaryakıtın satışının yüzde 68'lik bölümü özel sektöre yapıldı. 8 yılda özel sektöre ait deniz araçlarına toplam 1 milyon 617 bin 426 ton ÖTV'siz akaryakıt satışı gerçekleştirilirken, sağlanan teşvik miktarı ise 1 milyar 698 milyon 898 bin 847 lirayı buldu. Aynı dönemde kamuya da 756 bin 646 ton ÖTV'siz akaryakıt verilerek, 843 milyon 347 bin 272 liralık teşvik sağlanmış oldu.

Uygulamanın başladığı 2004 yılında kamuya yapılan satışların payı yüzde 52 iken, yıllar itibarıyla kamunun payı düştü. 2011 yılında gerçekleştirilen satışların yüzde 81'ini özel sektöre, yüzde 19'unu kamuya yapılan satışlar oluşturdu.

En Çok Yolcu Gemileri ve Feribotlar Yararlandı

ÖTV'siz deniz yakıtı uygulamasından miktar olarak yolcu gemileri ve feribotlar faydalandı. Yolcu gemileri ve feribotlara 2004 yılından bu yana toplam 995 bin 50 ton ÖTV'siz akaryakıt satılırken, bu deniz araçları akaryakıta toplam 1 milyar 133 milyon 397 bin 454 lira daha az harcamış oldu. Yolcu gemileri ve feribotları, 655 bin 687 tonla balıkçı gemileri, 322 bin 375 tonla tankerler, 178 bin tonla dökme ve kuru yük gemileri, 166 bin 438 tonla römorkörler ve hizmet gemileri ile 53 bin 522 tonla ticari yatlar izledi.

Sayı olarak ise uygulamadan en fazla balıkçı gemileri yararlandı. 8 yıllık süreçte 30 binin üzerinde balıkçı gemisine ÖTV'siz akaryakıt satışı gerçekleştirildi.

2011'de Yapılan Satışların Yüzde 67,9'u İstanbul'a

Türkiye'de 2011 yılında, 72 limandan deniz yakıtı satışı gerçekleştirildi. En çok satış miktarı 234 bin 761 tonla İstanbul'da yapılırken, İstanbul'a yapılan satışlar tüm satışların yüzde 67,9'luk bölümünü oluşturdu. İstanbul'u 12 bin 692 tonla Bandırma, 11 bin 433 tonla Çanakkale, 9 bin 890 tonla İzmir, 8 bin 369 tonla Mersin, 8 bin 296 tonla Samsun, 5 bin 681 tonla İskenderun, 4 bin 638 tonla Trabzon, 4 bin 429 tonla Tuzla ve 3 bin 395 tonla Kocaeli izledi. En düşük satış ise 11,7 tonla Görele'de gerçekleştirildi.