Aşağıda belirtilen Uygulama Talimatlarının yürürlüğe girdiği, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın www.didgm.gov.tr internet sitesinde “Mevzuat” bölümü altında “IMO Genelgeleri, Seyir, COLREG, Gemi Trafiği ve Raporlama, Telsiz Haberleşmesi, GMDSS” başlığı altında ilgililerin erişimine sunulduğu, bildirildi:
 
a)26/07/2013 tarihli ve 7882 Sayılı 2013/99 No’lu “Meteorolojik Uyarılar, Rasat ve Hava Rotalama Hizmetleri Hk.” Uygulama Talimatı
b)06/08/2013 tarihli ve 7830 Sayılı 2013/111 No’lu “Denizde Mücbir Sebepler ve Kişi Kapasitesinin Aşılması Hk.” Uygulama Talimatı
c)26/08/2013 tarihli ve 8080 Sayılı 2013/136 No’lu “Acil Durum Yedekleme Prosedürleri Hk.” Uygulama Talimatı
ç)26/08/2013 tarihli 8083 Sayılı 2013/141 No’lu “Acil Durumlar Hk.” Uygulama Talimatı
d)26/08/2013 tarihli 8082 Sayılı 2013/142 No’lu “ENC ve ECDIS Hk.” Uygulama Talimatı
e)26/08/2013 tarihli 8081 Sayılı 2013/143 No’lu “Gece Vardiyası Hk.” Uygulama Talimatı
f)26/08/2013 tarihli 8077 Sayılı 2013/145 No’lu “OSV Kod Hk.” Uygulama Talimatı
g)26/08/2013 tarihli 8076 Sayılı 2013/134 No’lu “Sefer Planlaması Hk.” Uygulama Talimatı
ğ)26/08/2013 tarihli 8075 Sayılı 2013/135 No’lu “Vardiya Düzenleri Hk.” Uygulama Talimatı
h)26/08/2013 tarihli 8074 Sayılı 2013/137 No’lu “Yolcu Gemisi Servis Motoru/Botu Hk.” Uygulama Talimatı
ı)26/08/2013 tarihli ve 8078 Sayılı 2013/144 No’lu “Denizde Haberleşme Talimatı Hk.” Uygulama Talimatı
 
Bu hususun gemi kaptanları, donatanları, işleticileri, denizcilik firmaları ve ilgili kuruluşlar tarafından bahse konu Uygulama Talimatlarının göz önünde bulundurulması ve uygulanması yönünde bilgilendirilmesi isteniyor.