ÜÇLÜ DENİZCİLİK EĞİTİMİ ANTLAŞMASI

İstanbul’da bulunan Özel Bilimsel Denizcilik Eğitim Merkezi (BİLDENİZ) ile Amerika Massachusetts’te bulunan  Northeast Denizcilik Üniversitesi  ve Batum Seyir Koleji üçlü eğitim antlaşması imzaladılar. Antlaşmaya göre;  lise mezunu olarak BİLDENİZ’de  Türk  gemiadamları mevzuatına göre 2 yıl vardiya zabitliği (0-3000GT) eğitimi alan öğrenciler, eğitimlerine Amerikan Northeast Üniversitesi veya Batum Denizcilik Kolejinde devam ederek, hem lisans diploması alabilecekler ve hem de 3000 GT üzerindeki gemilerde vardiya zabitliği yapma imkanını elde edecekler.

Türkiye’deki eğitim Yurtdışındaki Lisans eğitimine sayılacak


Antlaşmayı, BİLDENİZ  adına kurucu temsilcisi İhsan GÖNÜL, Batum Seyir Koleji Adına Rektör Kapt. Parmen KHVEDELIDZE imzaladılar.  Törende bir konuşma yapan İhsan GÖNÜL, lise mezunu gençleri Milli Eğitim Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı’ndan onaylı bir program ile 3000 GT’ye kadar olan gemilerde vardiya zabiti olarak yetiştirdiklerini, bununla birlikte  Türkiye’deki kurallar gereği yüksek öğrenime devam edemeyen ve daha büyük gemilerde hizmet verme imkanı tanınmayan öğrencilerini, bugün antlaşma imzaladıkları seçkin özel denizcilik üniversitelerine göndererek,  lisans eğitimi için gerekli olan kredilerini tamamlatacaklarını ve uluslar arası düzeyde kabul gören bayrak devletlerinin sınavlarına girmelerinin yolunu açarak, STCW kapsamında tanımlı olan sınırsız yeterliklere kavuşturacaklarını söyledi.

Dünya Denizcilik filolarının yolu açılacak

Rektör KHVEDELIDZE ise Northeast Denizcilik Üniversitesi’nin Amerika’da Fairhaven, Massachusetts’de bulunduğunu, Batum’daki Denizcilik Üniversitesinin ise çok yeni bir yatırımla dünya’nın pekçok ülkesinden öğrenci kabul ettiğini, bu anlaşma ile Türk öğrencilerin üniversitelerine yatılı olarak kabul edileceğini ve Türkiye’deki eğitimleri sırasında aldıkları kredilerinin üniversite için gerekli olan krediden mahsup edileceğini, böylelikle üniversitelerinde lisans eğitimi almak için geçen sürenin azalacağını, başarılı olanların ise dünya sularında uluslararası ehliyetler ile ticaret filolarına hizmet edeceklerini açıkladı. Üniversitelerinin okul gemisinin ve simülatörlerinin bulunduğunu, öğretim dilinin ise İngilizce ve Türkçe olarak uygulanacağını bildirdi.