Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün Liman Başkanlıklarına gereği 01.04.2013 tarih ve 549 sayılı yazısı ile;

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1256 ve 1259. Maddelerine göre tonaj sıralamasına yer vermeksizin 12 yolcudan fazla yolcu taşıyan tüm yolcu gemilerinin, yolcu başına tavan sorumluluğunun 250.000 SDR olmak üzere yolcu taşımacılığına ilişkin sorumluluk sigortasını gemi üzerinde bulundurmakla yükümlü kılındığı,

2. Genel Müdürlüklerine Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nce gönderilen 26.03.2013 tarih ve 4972 sayılı yazıda ise, Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak olan yeni “Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı” nın yürürlüğe girene kadar mevcut tarife ve talimatın uygulanmasına devam edileceğinin belirtildiği,

bildirildi.

Buna göre  “Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı” yayınlanıp yürürlüğe girene kadar yeni tarifeyle ilgili uygulama yapılmayacak.