Özel Denizcilik Kursları Derneği (ÖZDENKURDER) tarafından, Antalya'da, 08-10 Şubat 2019 tarihleri arasında, denizcilik eğitim kurslarının sorunlarını ortaya koyarak çözümler üretmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile dernek üyesi kurs temsilcilerinin iştirak edeceği geniş katılımlı, 1. Özel Denizcilik Kurumları Çalıştayı yapılacak.

Denizcilik eğitim kurumlarına uygulanan idari tedbirler,
Periyodik ve ilave denetim taleplerinde yaşanan sorunlar,
Gemiadamları Eğitim Bilgi Sistemi’nde (GAEBS) ve E-ÖZEL Bilgi Sistemine girişde yaşanan sıkıntılar ve mükerrer işlemler,
Gemiadamlarının sertifikalarının uzatılmasına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatın incelenmesi,
Kurs programlarında modüler sistem uygulamasının fayda ve mahsurları,
Özel denizcilik kurslarını ilgilendiren mevzuat değişikliklerinde Derneğimizden de katılımcı alınması,
Denizcilik eğitimlerine devamsızlık hakkı süresi içinde kursiyer kaydı yapılabilmesi,
Sınav harç miktarlarında bölgesel farklılıklar,
Amatör Denizci Belgesi eğitim ihtiyacı,
Denizcilik sektöründe istihdam sorunu,
konuları ele alınarak katılımcılar bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacaktır.