Limanlara giriş için sıra bekleyen konteyner gemisi sayısının hafifleyeceğine dair işaretlerin aksine liman tıkanıklığı küresel bazda yayılıyor. Çin'in büyük limanlarındaki gemilerin hareketini etkileyen kilitlenmelerle birlikte, tıkanıklık dünyadaki diğer limanlara da yayılıyor.

Konteyner gemilerinin beşte biri liman tıkanıklığı nedeniyle bekletiliyor

Windward'dan gelen yeni veriler, dünyadaki tüm konteyner gemilerinin beşte birinin liman tıkanıklığı nedeniyle bekletildiğini işart ediyor. Ayrıca, bu gemilerin dörtte birinin özellikle Çin limanlarında mahsur kaldığı belirtiliyor. Diğer yandan Şanghay'dan uzaklaşan konteyner gemilerinin sayısının arttığına dair raporlar var, ancak bu, eklenen hacimler nedeniyle Ningbo-Zhoushan gibi diğer limanlarda gecikmelere yol açıyor veya deniz taşımacılığı şirketleri gemilerini boş seferlere yönlendiriyor.

Küresel ticari konteyner gemisi filosunun yaklaşık üçte ikisi hala programın gerisinde

Artışlar, Mart ayının sonunda başlayan Şanghay'daki kilitlenme ile arttı. Küresel ticari konteyner gemisi filosunun yaklaşık üçte ikisi Şubat 2022'de hala programın gerisindeyken, Sea-Intelligence'ın aylık Küresel Gemi Performansı raporu, güvenilirliğin 2021'in ortasından bu yana yaşanmamış seviyelere düştüğünü vurguladı.

Windward, her biri Çin limanlarının dışında bekleyen konteyner gemilerinin 48 saatlik anlık görüntüsünü sağlayan analiz yayınladı. Analizde; "Nisan ve Mart anlık görüntülerinde, Çin limanlarının dışında kalmış sırasıyla 506 ve 470 gemi vardı. Şubat ayında bu sayı sadece 260 idi. Esasında Çin'deki karantinalar, ülkenin limanları dışındaki tıkanıklığı neredeyse iki katına çıkardı”, diyerek sözlerini tamamladı.

Küresel analizi değerlendiren Windward, “Küresel resme bakıldığında, 12-13 Nisan 2022 tarihleri ​​arasında dünya çapında limanların dışında 1.826 konteyner gemisi bekliyordu. Bu, dünyadaki tüm konteyner gemilerinin yüzde 20'si anlamına geliyor.'' ifadelerini kullandı.