Karadeniz Holding bünyesinde geliştirilen yüzer enerji santralinin Senegal’de kullanılması için Mauritius Ticaret Bankası'nın 60 milyon dolarlık fon sağladığı açıklandı.

Türk-Japon ortak girişimi Karmol tarafından üretilen yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi, Haziran ayında Senegal’e ilk kez denizde sıvı doğal gaz (LNG) ile üretilen elektrik enerjisi sağlayacak.

Batı Afrika'da yer alan Senegal'in elektrik ihtiyacını karşılaması amacıyla anlaştığı Karadeniz Holding’in iştiraki Karpowership’in Japon Mitsui OSK Lines (MOL) ile ortak girişimine 182 yıllık Mauritius Ticaret Bankası, kuruluş maliyeti gerektirmeden gemi üzerinden elektrik üretimine dayanan 140 milyon dolarlık “yüzer enerji santrali” projesinin finansmanı için 60 milyon dolarlık kredi sağlayacağını açıkladı.

Proje kapsamında, Ağustos 2019'dan beri Karpowership'in Senegal'in elektrik ihtiyacına yaklaşık yüzde 15’lik katkıda bulunan enerji gemisi Powership, elektrik üretiminde ağır yakıttan sıvı doğal gaz kullanımına geçecek. Karmol’un ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU), Haziran ayında 13 milyon nüfuslu ülkeye ilk kez sıvı doğal gazdan üretilen elektriği sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mauritius Ticaret Bankası İhtisas Finansmanı Başkanı Zaahir Sulliman, "Senegal’in ulusal elektrik enerjisine erişim hedefine ve ülkenin elektrik üretimi için ağır yakıt kullanımından sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanımına geçiş sürecine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Yaşadığımız iklim krizi konusunda, hepimize önemli sorumluluklar düştüğünün bilincindeyiz. Bu nedenle de, 2022'ye kadar yeni kömür santrallerinin yanı sıra hem termal hem de metalurjik kömürün ticari finansmanını durdurmayı hedefliyoruz. Karpowership'e sağladığımız finansman, bu yönde attığımız adımların ilkini oluşturuyor. Yaşam standartlarını yükseltme hedefiyle, bir yandan enerji üretimini artırırken, diğer yandan iklim ve çevre dostu projelerde daha fazla yer alacağız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Senegal genelinde nüfusun elektriğe erişim oranının yüzde 69 olduğu ve bu oranın kentlerde yüzde 92 iken, kırsal alanlarda yüzde 42 olduğu biliniyor. Senegal devleti 2025 yılına kadar nüfusun elektriğe erişim oranını yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyor.