İstihdam Teşvikinde Bilinmesi Gerekenler  

 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen istihdam teşvikiyle, 1 Şubat 2017 ila 31 Aralık 2017 tarihleri arasında yeni işe alınan sigortalıların, 

-İşe alındıkları tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmaları 

-İşkur’a kayıtlı işsiz olmaları 

-2016/Aralık ayındaki sigortalı sayısına ilave olmaları 

kaydıyla 2017/Şubat ila Aralık aylarındaki sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin günlük 22,22 TL, aylık 666,66 TL tutarındaki kısmı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 

Yeni işe alınacak işçinin 687 sayılı KHK kapsamına girip girmediği, e-Bildirge programlarında yer alan  “4447/Geçici 17.Madde İşveren Desteği” seçeneğindeki “Potansiyel Sigortalılık Sorgulama” seçeneğinden görüntülenebilir. 

Teşvik kapsamında yapılması gereken ilk işlem, yeni işe alınan işçinin “4447/Geçici 17.Madde İşveren Desteği” seçeneği vasıtasıyla sisteme tanımlanması olacaktır. 

Sigortalıların 687 sayılı kanun numarası seçilerek bildirilmesinden önce sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Ortalama sigortalı sayısı sigortalıların 4447/Geçici 17.Madde İşveren Desteği” seçeneği vasıtasıyla sisteme tanımlanmasının ardından ekranda gösterilmektedir. 

Örn : 2016/Aralık ayında 5 sigortalı çalıştırılmış bir işyerinde, 2017/Şubat ayında kapsama giren (A) ve (B) sigortalılarının işe alındığı ve 2017/Şubat ayında yeni işe alınan işçilerle birlikte toplamda 6 sigortalı istihdam edildiği düşünüldüğünde, ilave istihdam; 

6 - 5 = 1 olacağından, (A) ve(B) sigortalılarından yalnızca birinden dolayı yeni teşvikten yararlanılabilecektir. 

6 sigortalıdan kapsama girmeyen 1 sigortalının Mart ayında işten ayrıldığı düşünüldüğünde, takip eden aya devreden sigortalı sayısı 5 olsa da, Mart ayındaki çalışan sayısı 6 olduğundan, yeni teşvikten(A) ve (B) sigortalılarının yine yalnızca birinden dolayı yararlanabilecektir. 

Sözkonusu işyerine  2017/Nisan ayında (C), (D) ve (E) sigortalıların işe alındığı ve (A) ve (B) sigortalılarıyla birlikte 2017/Nisan ayında toplam çalışan sayısının (8)‘e yükseldiği düşünüldüğünde  ilave istihdam; 

8 – 5 = 3 olacağından,  bu durumda (A), (B), (C), (D) ve (E) sigortalılarının yalnızca üçünden dolayı yeni prim teşvikinden yararlanılabilecektir. 

2017 yılında tescil edilecek olan mükellefler prim teşvikinden ilk defa sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihten sonraki üçüncü aydan başlayarak yararlanabileceklerdir. 

687 sayılı KHK kapsamına giren bir sigortalı için; 

- 2017 yılından önce tescil edilen mükellefler günlük 22,22 TL, aylık 666,66 TL tutarında, 

-2017 yılında tescil edilecek mükellefler günlük 11,11 TL, aylık 333,33 TL 

Prim teşviki alacaklardır. 

Destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.” Hükmü yer aldığından yeni işe alınan işçinin ücreti asgari ücretten fazla olsa dahi, asgari ücreti aşan kısmından dolayı beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün değildir. 

Yasada yaş şartı aranılmadığından 18 yaşından küçük olanlardan dolayı da teşvikten yararlanabilir. 

SGK’ya prim ve idari para cezası borcu olanların işverenlerin 687 sayılı KHK’da yer alan teşvikten yararlanabilmeleri için borçlarını ödemeleri veya taksitlendirmeleri gerekir. 

Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen mükellefler 687 KHK teşvikinden yararlanmayacakları gibi daha önce yararlandıkları teşvikleri de faiziyle birlikte ödeyeceklerdir.