Birleşik Krallık Makine Mühendisleri Enstitüsü, (IMechE) yayımladığı ''Deniz Taşımacılığında Dekarbonizasyonun Hızlandırılması: Rüzgar Enerjisinin Kullanıldığı Pişman Etmeyecek Bir Yaklaşım'' adlı raporda, hükümeti armatörlerin ve gemi kiralayanların rüzgarın birincil yakıt olarak kullanılabileceğine dair operasyonel durumu anlamalarını sağlamak üzere var olan bir geminin dönüştürülerek yelken teknolojisi kullanılması yönünde çağrı yapıyor.

Raporda, yapılan çalışma ile emisyonlarda % 30'a varan azaltımların elde edilebileceği iddia ediliyor.

Amonyak ve hidrojen pahalı olacak!

IMechE, geleneksel yakıtın yerini alacak hidrojen ve amonyak gibi alternatif yakıtlar geliştirmeye odaklanan denizcilik endüstrisini değerlendirerek, bu alternatif yakıtların üç kat daha pahalı olacağını ve en az on yıl boyunca yaygın olarak bulunmayacağını öngördüğünü belirtti.

Gemi hızlarının düşürülmeli!

Yayımlanan raporda mühendisler ayrıca yakıt tasarrufunu artırmak ve emisyonları azaltmak için gemi hızlarının düşürülmesi çağrılarını da desteklediler.

Kurumun baş mühendisi Dr. Jenifer Baxter, deniz taşımacılığının küresel CO2 emisyonlarının azaltılmasına katkısı hakkında konuşarak; “Küresel tedarik zincirimizin çevre üzerindeki etkisini acilen azaltmak için mevcut ve yeni çıkan teknolojileri kullanmamız gerekiyor. İşi olağan bir yaklaşımla sürdürmek, gemiciliğin 2050'ye kadar küresel emisyonların beşte birinden sorumlu olmasına neden olabilir.'' ifadelerini kullandı.