İkinci Turda İlk 6 Madde Kabul Edildi

Meclis Genel Kurulu ikinci turun başlangıcında 12 saatten fazla mesai yaptı.

Sadece değişiklik önergeleri ile ilgili konuşmaların yapıldığı görüşmeler sakin geçti.

Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler, şehitlerin eş ve çocukları ile gazilere pozitif ayrımcılık tanıyan 1’inci madde 332 oy aldı.

Kişisel verilerin korunmasını düzenleyen 2’nci madde 334, yurtdışına çıkışın sadece hakim kararıyla sınırlanabilmesini öngören 3’üncü madde 335, çocuk haklarını düzenleyen 4’üncü madde 338, aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olmaya imkan tanıyan 5’inci madde 335, memurlara toplu sözleşme hakkı tanıyan 6’ncı madde ise 338 oyla kabul edildi.

Görüşmeler 9 Mayıs Pazar Gününe Kadar Devam Edecek
Genel Kurul, dünden (02.05.2010) itibaren 9 Mayıs Pazar günü de dahil olmak üzere çalışmalarını gece 12.00’ye kadar sürdürecek.

Görüşmelerin hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. İçtüzük gereği ikinci turda, sadece verilen önergeler ile ilgili konuşma yapılabiliyor.

Milletvekillerinin her madde üzerinde en fazla 7 değişiklik önergesi verme hakkı var.

Konuşmaların ardından her madde önce tek tek daha sonra teklifin bütünü oylanacak.

330’un Altında Oy Alan Maddeler Düşecek
Anayasa değişikliklerinde uygulanan mevzuat gereği, bu turda 330’un altında oy alan maddeler, düşüyor.

330 ile 367 arasında oy alan maddeler ise Cumhurbaşkanı tarafından referanduma götürülüyor.

İlk turda bütün maddeler 331 ile 340 aralığındaki ’Evet’ oylarıyla kabul edilmişti.