Gemi Mühendisleri Odası 47. Dönem Yönetim Kurulu belirlendi

 GMO 47. Olağan Genel Kurulu’nun ardından 8 Mart 2020 Pazar günü Piri Reis Ortaokulunda gerçekleşen seçimle, TMMOB Gemi Mühendisleri Oda Yönetim Kurulu 7 asil, 7 yedek üye seçilirken, Denetleme Kurulu için 3 asil 3 yedek, Onur Kurulu için 5 asil 5 yedek, Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu Delegeliği için 19 asil ve yedek delege, TMMOB Yönetim Kurulu için 3 asil üye, TMMOB Denetleme Kurulu için 1 asil üye, TMMOB Yüksek Onur Kurulu için 1 asil üye, TMMOB Genel Kurulu Delegeliği için 78 asil üye belirlendi.

12 Mart 2020 tarihinde ise yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantıda 47. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı. 

GMO  Yönetim Kurulu Asil Üyeler: 

Başkan: Salih Bostancı

Başkan Yardımcısı: Mustafa Kürşat Pekşen

Genel Sekreter: Orçun Balbaş

Sayman üye: Bülent Güzelderen 

Oy birliği ile seçildi.

Üye: Seda Sürer

Üye: Bülent Hüseyinoğlu 

Üye: Seyhan Özkan

Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: 

Faruk Sarı, Esra Kargidan, Can Serbest, Ebru Hacıalioğlu, Rahmi Ay, Ozan Yeşilköy, İlham Çelebi