Esnafa Müjde

Hükümet, uzun süredir üzerinde çalıştığı "Esnaf Stratejisi"ni çok yakın biz zamanda açıklayacak.

Hazırlanan paketle esnafa birçok alanda destek sağlanacak.

Türkiye’de geçimini esnaflık yaparak sağlayan yaklaşık 20 milyon insan var.

Hükümet, bir süredir ekonomi için bu kadar önemli olan esnafa yönelik bir strateji çalışması yürütüyor.

"Esnaf Stratejisi"ne ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak çok yakın bir zamanda konunun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

Hazırlanan Pakette Neler Var?

7 öncelik ve 30 tedbirden oluşan çalışmayla esnafa birçok kolaylık sağlanacak.

En çok dikkat çeken konu ise esnafa sağlanacak finansal destekler.

Bu amaçla Halkbankası’nın esnafa uygun kredi imkanları sunması planlanıyor.

Ayrıca esnaf ve sanatkarların daha fazla bilgilendirilerek Avrupa Birliği fonlarından daha fazla yararlanmaları hedefleniyor.

Birleşme

Krizlerden en çok etkilenen kesim olan esnafın biraraya gelerek iş yapması özendirilecek.

Ekonomi yönetimi bu hedefe ulaşmak için kümelenme modelini kullanacak.

Aynı sektörde çalışan, benzer işi yapan esnaf biraraya getirilecek.

Esnaf stratejisinde sanayi sitelerinin kurulmasında devlet desteği öngörülüyor.

Bu kapsamda, esnaf için küçük sanayi siteleri oluşturulacak.

Ayrıca, esnaf ve sanatkarların teknolojiyi kullanarak üretim yapması, sanal ticaret uygulamalarına geçmesi de özendirilecek.