Haziran 2021’de yapılacak MEPC’nin 76.cı toplantısında, Kasım 2020 de yapılan MEPC 75 toplantısında onaylanan Marpol ek VI’ya yapılan taslak tadiller, yani EEXI ve CII uygulaması muhtemelen kabul edilecek. Daha sonra ise (16 ay sonra) bu tadillerin uygulaması 1 Ocak 2023 de yürürlüğe girecektir. Bu uygulama yürürlüğe girdikten sonra IAPP (International Air pollution Certificate )’ın ilk yıllık, ara(intermediate) veya yenileme (renewal) sürveyinin hangisi önce ise o tarihte doğrulama yapılarak EEXI uygulamaya konacaktır.

Bu husus armatörler ve gemi işleticileri için önemli olup, mevcut gemilere uygulanan EEXI ile talep edilen enerji verimliliği, 2022 den itibaren yeni gemiler için EEDI ile talep edilen enerji verimliliği ile aynı olmaktadır. Yani faz 2-3 talepleri EEXI ile EEDI ile aynı olmaktadır. Mevcut gemisi olan armatörlerin bunu sağlaması için 2 yıldan az bir süresi olmaktadır. İstenen enerji verimliliğini gerçekleştiremeyen gemiler servis dışı kalacaktır.

IMO Regülasyonlarıyla düzenlenen ve önümüzdeki 2 sene içerisinde gemileri etkileyecek EEXI ve CII kavramları Türk Armatörler Birliği Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Üyesi ve Bilimsel Komiteler Gemi İşletmeciliği Komite Direktörü Harun Şişmanyazıcı’nın yazmış olduğu yazı ile geçmişten günümüze incelenmiştir. Çok önemli ve değerli bilgileri içeren yazının içeriği ise şu şekilde:

I-GİRİŞ

II-DOĞRUSAL EKONOMİ YERİNE DÖNGÜSEL EKONOMİ

III- ÇEVRE HASSASİYETİ VE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI

IV-DÖNGÜSEL EKONOMİYE GEÇİŞTE MAVİ EKONOMİ VE DENİZ TAŞIMACILIĞI

V-ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN ALINACAK OPERASYONEL ÖNLEMLER

VI SONUÇ

Sayın Şişmanyazıcı yazısında şu konular hakkında da sektöre bilgilendirme yapmaktadır.

2019 Kasım ayında yapılan oturumlar arası toplantıda (ISWG-GHG 6 , KASIM 2019) kısa dönemli hedefler ikiye bölünmüştür.

  1. i)   Teknik Yaklaşım ; Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI)
  2. ii)  Operasyonel Yaklaşım; Carbon Indensity Indicator (CII)(Karbon Yoğunluğu Göstergesi)CII derecelendirme mekanizması ,

iii)  SEEMP(Ship Enegy Efficiency management plan) taleplerinin güçlendirilmesi

Bu yaklaşımların birbirlerine paralel olarak daha güçlendirilmesine karar verilmiştir.

Kasım 2020 de yapılan MEPC’NİN 75.ci toplantısında ; komite aşağıdaki iki yeni önleme havi kısa dönem önlemleri için MARPOL 78 EK VI de yapılan taslak değişiklikleri onaylamıştır. (İki yeni önlemin ilavesini onaylamıştır.)

-Energy Efficiency Ship Index (EEXI)Teknik önlem olarak

-Yıllık Operasyonel Karbon Yoğunluğu (indencity)Göstergesi (CII)-Teknik önlem olarak

Mevcut gemilerin enerji verimliliği, EEXI diye tanımlanan ve EEDI(Energy Efficiency Design Index) ile uyumlu metrics(ölçütleri )olan basitleştirilmiş bir endeks ile ölçülecektir.( g/ton*n.mil = Geminin 1 ton yükü 1 deniz mili öteye taşıması sırasında atmosfere salınan gram cinsinden CO2 miktar

Eğer bir gemi EEXI taleplerini karşılamıyorsa , başka bir deyişle salınan Co2 müsaade edilen limitlerin üstünde ise, istenen enerji verimliliği aşağıdaki önlemlerden biri ile gerçekleştirilebilecektir;

A) Makine gücünün sınırlandırılması ( Müsaade edilen max C02 salınımını gerçekleştirecek şekilde makinanın performansının düşürülmesi ,makine gücünün o limitin üstüne çıkmaması için gerekli önlemin alınması.) (Engine Power Limit cihazının konulması ile bu sağlanabilecektir.)

B) Halihazırda kullanılan mevcut yakıt yerine Co2 salınımı düşük alternatif yakıtların kullanılması veya enerji tasarrufu sağlayan parçaların gemiye konması veya geminin bazı kısımlarında bu bakımdan değişiklikler yapılması (Pervane ya da dümeninde)

C)Mevcut gemilerin , enerji verimliliği yüksek (High-efficiency) gemiler ile değiştirilmesi.

Harun Şişmanyazıcı’nın yazısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

DOĞRUSAL EKONOMİDEN DÖNGÜSEL EKONOMİYE GEÇİŞTE DENİZ TAŞIMACILIĞI