Deniz taşımacılığından kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltma misyonuyla hareket eden, önde gelen denizcilik şirketleri ve çevre STK'larından oluşan bir grup olan ''Getting to Zero Coalition'' (Sıfıra Ulaşma Koalisyonu), 2050'ye kadar kademeli olarak artmakla birlikte, bir ton CO2 başına yaklaşık 200 dolarlık nihai karbon fiyatlandırması çağrısında bulunan yeni bir rapor yayınladı.

2030'ların ortalarında dünya çapında yılda yaklaşık 80-180 milyar dolara ulaşması bekleniyor!

Yeşil geleceğin yakıtlarını geleneksel HFO ve VLSFO ile maliyet açısından daha rekabetçi hale getirmek için koalisyon, bir ücret ve sübvansiyon kombinasyonunun gerekli olacağını vurguluyor. Çalışmada tasavvur edilen ücretlendirme yapısının, 2030'ların ortalarında dünya çapında yılda yaklaşık 80-180 milyar dolara ulaşan dev bir gelir havuzu oluşturması ve daha yüksek maliyetli yeşil yakıtları sübvanse etmek için kaynak yaratması bekleniyor.

Sıfır emisyonlu yakıtlar geleneksel olanlardan iki kat daha pahalı olacak!

Raporda, 2020'lerde başlatılan kademeli olarak yaklaşık 200 dolara yükselen nispeten düşük bir karbon vergisi getirilmesinin, nakliyeyi tamamen karbondan arındırmayı ve 2050 yılına kadar yalnızca net sıfır enerji kaynaklarıyla çalışan bir endüstri yaratmayı mümkün kılacağı belirtiliyor. Koalisyonun sponsoru Global Maritime Forum'un Genel Müdürü Kasper Søgaard, karbon fiyatının, tüm sektörlerde ihtiyaç duyulacak olan IEA tarafından tahmin edilenle uyumlu olduğunu, Paris Anlaşması hedeflerine de ulaşıldığını ifade etti. Çalışma, yeşil yakıtları daha rekabetçi hale getirmek için küresel ve bölgesel düzeylerde yürürlüğe giren politika önlemlerini gerektirecek. Yapılan son incelemeler, sıfır emisyonlu yakıtların 2030'larda geleneksel seçeneklerden iki kat daha pahalı olacağını ve "rekabet açığını kapatmak için acil bir politika ihtiyacı" yaratacağını gösteriyor.

2025'te ton başına yaklaşık 11 dolarla başlayacak!

Raporda ekonomik modelleme kullanılarak denizcilik-karbonsuzlaştırma senaryoları incelendi. Buna göre,  modeller, 2025'te ton başına yaklaşık 11 dolarlık bir karbon fiyatı ile başlayacak ve 2030'larda ton başına 100 dolara yükselcek. Ücretten elde edilen gelirin yüzde 100'ü sıfır karbonlu yakıtların fiyatını sübvanse etmek için kullanıldığı takdirde, çalışma, 2050'de ton başına 180-200 dolara ulaşan bir karbon vergisi fiyatıyla tam karbonsuzlaştırmaya ulaşmanın mümkün olacağını buluyor.