Idan Ofer tarafından kontrol edilen Eastern Pacific Shipping (EPS) diğer armatörler ile belirli kargoları yasaklayarak çevresel değişimi teşvik eden bir "Kömür Kargosuna Hayır" politikası oluşturduğunu açıkladı.

Diğer yandan EPS'nin, Nisan 2020'den bu yana ticari olarak yönettiği kuru dökme yük gemilerinin hiçbirinde kargo olarak kömür taşınmadığı biliniyor.

''Ne taşıdığımız da önemlidir!''

EPS, en son çevre rehberliğinde, özellikle kömürün kullanımdan kaldırılmasını hedefleyen ilk anlaşma olan Glasgow İklim Paktı ile sonuçlanan büyük COP26'ya atıfta bulunarak; ''Dekarbonizasyon, gemileri nasıl enerji sağladığımız konusuna özel değildir, ne taşıdığımız da önemlidir. Kömür kullanımının aşamalı olarak azaltılması, dünya daha temiz enerji çözümlerine geçerken CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltacaktır. EPS tarafından ticari olarak yönetilen gemiler, bu geçişi desteklemek için Kömürsüz Kargo Politikası izleyecektir.'' ifadelerini kullandı.