Cep Tarifesinde Tüketiciye İyi Haber

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Turkcell'in ''Bizbize Kamu Her Yöne 1200'' tarifesinde yaptığı değişiklikle ilgili aldığı kararda, tarifenin eski hükümleri ile uygulanmasını, değişiklik nedeniyle fazladan alınan bedellerin 2 ay içinde tüketiciye iadesine hükmedildiğini bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Turkcell'in, kamu personeline yönelik olarak düzenlediği ''Bizbize Kamu Her Yöne 1200'' tarifesi ile abone topladığını ve daha sonra tarife hükümlerinde tek taraflı değişikliğe giderek birçok tüketicinin mağdur olmasına yol açtığını ileri sürdü.

Başlangıçta 35 lira karşılığında her yöne bin 200 dakika görüşme hakkı verilirken, Ekim ayında tek taraflı ve tüketici aleyhine yapılan değişiklikle şebeke içi, sabit ve diğer operatörler yönüne aramaların 500'er dakika ile sınırlandırıldığını ifade eden Kaya, aylık ücretin ise 45 liraya çıkarıldığını ifade etti.

Toplam görüşme süresinin bin 500 dakikaya çıkarılmasının müjde olarak verilmesine karşılık, 500'er dakika sınırlaması nedeniyle birçok tüketicinin yüksek faturalar ödemek zorunda bırakıldığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

''Tüketiciler Birliği, yapılan değişikliğin tüketici aleyhine oluşu nedeniyle gündem oluşturmuş, olayı yargıya taşımıştır. Oluşan yoğun tepkiler sonucu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTİK) tarife değişikliğini incelemeye almış ve bir karara varmıştır. BTİK'in aldığı kararda, tarifede keyfi değişikliklerin ahde vefa ve sözleşmeye bağlılık ilkelerine aykırı olduğu belirtilerek, tarifenin eski hükümleri ile uygulanmasını, değişiklik nedeniyle fazladan alınan bedellerin 2 ay içinde tüketiciye iadesine hükmedilmiştir. BTİK aldığı karar ile tüketicinin mağduriyetini engellemiş, GSM sektöründe tarife oyunlarının önünü kesmiş oldu.

Tüketiciler olarak GSM sektörünün başıboş olmadığını görmemiz nedeni ile güvenimiz artmıştır. Tüketiciler Ekim ayından itibaren düzenlenen faturalarını inceleyip, bedel iadelerini takip etmelidir. Ancak tarife hükümleri ile oynamak sadece Turkcell uygulaması olmayıp, AVEA'nın 'Her Yöne Sınırsız 55 lira'' tarifesindeki benzer uygulamaları nedeniyle BTİK'den benzer yaptırım beklenmektedir.''

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun konuyla ilgili yaptığı basın açıklaması:

BASIN BÜLTENİ

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin BizBize Kamu Her yöne 1200 tarifesi ile ilgili

ıklama.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ankara, 04.12.2009

“BizBize Kamu Her Yöne 1200” tarifesine ilişkin olarak Kurumumuza yapılmış

şikayetler incelenmiş olup, ‘BizBize Kamu Her Yöne 1200’ tarife seçeneğinin 01.01.2011

tarihine kadar sürdürüleceği bilgilendirmesinin gerek kamuoyuna gerekse Kurumumuza

yapılması nedeniyle işletmeci tarafından haklı bir nedene dayanmaksızın ahde vefa ve

sözleşmeye bağlılık kurallarının gereklerine aykırı olarak, tarife seçeneğinde aboneyi mağdur

eden değişikliklerin yapılamayacağına, bu kapsamda;

- 21.04.2009 tarih ve RTE/81135 sayılı yazı ile Kurumumuza bildirilen, ilgili basın ve

yayın organlarında Turkcell tarafından uygulamaya konulması taahhüt edilen şart ve

koşullar ile “BizBize Kamu Her Yöne 1200” tarife seçeneğinin sunulabilmesi için gerekli

işlemlerin Turkcell tarafından 1 ay içinde yapılması,

- 21.04.2009 tarih ve RTE/81135 sayılı yazı ile Kurumumuza bildirilen “BizBize Kamu

Her Yöne 1200” tarife seçeneğinde tüketici aleyhine herhangi bir değişikliğin

01.01.2011 tarihine kadar yapılmaması ve

- 21.04.2009 tarih ve RTE/81135 sayılı yazı ile Kurumumuza bildirilen “BizBize Kamu

Her Yöne 1200” tarife seçeneğinde yapılan değişiklik neticesinde abonelerden tahsil

edilen fazla tutarlara ilişkin oluşan tüm tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi için

mahsuplaşma ve/veya iade dahil gerekli işlemlerin 2 ay içerisinde Turkcell tarafından

yapılması, yapılan işlemler hakkında tüketicilerin ve Kurumumuzun bilgilendirilmesine

Karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.