banner209

banner191

banner148

banner179

banner176

30.12.2011, 02:13

Akay İşletmesinden Şehir Hatları İşletmesine...

ŞEHİRHATLARI İŞLETMESİ
 
İlk buharlı gemi olan Clearmont'un, 180l'de Hudson Nehri'nde ve ilk trenin 1825'te İngiltere’de işlemeye başlamasından pek de uzun sayılmayacak bir süre sonra, 20 Mayıs 1828 tarihinde İstanbul Limanı’na Pruva direğinde yelken donanımı bulunan yandan çarklı bir gemi girer. Teknesi siyah üstü beyaz boyalı teknen limanı girişi halk tarafından ilgiyle karşılanır. Swit adlı bu gemi İstanbul’un ünlü İpek tüccarlarından Artemis’in öncülüğünde bir grup tüccar tarafından İngiltere’den satın alınıp devrin padişahı II Sultan Mahmud’a hediye edilir Geminin hızlı çabuk ve kırlangıç kuşu anlamına gelen isimi değiştirilmedi. Halk ise buhar gücü ile çalışan bu gemiye Buğ gemisi adını verdi.
Tersane-i Amire 1843 yılında Padişah iradesi ile Mesr-i Bahri ve Peyk-i Şevket gemilerinin bazı yerlere işletmek üzere halkın hizmetine sundu. bir yıl sonra yine padişah iradesi ile Eser-i Hayır gemisini Boğaziçi’nde Mesir-i Bahri gemisini Gemlik ve İzmit taraflarına yolcu ve yük taşamaya başladılar. Böylece limanlarımız arasında düzenli ve tarifeli seferler başlamış oldu. Tarifeli seferlerin aksamadan ve eksiksiz uygulanabilmesi için deniz Taşımacılığı’nın şirketler eliyle daha sağlıklı yapılabileceğine inanan devlet Hazıne-i Hassanın katılımıyla Şirket-i Osmaniye’yi kurdu. Bir süre sonra Hazine-i Hassa bu şirketten ayrıldı Hazine-i Hassa Kumpanyası adı altında kendi gemilerini çalıştırmaya başladı, Bu kuruluş daha sonra Mecideye Şirketi ve 1943 yılına Bu günkü Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş’nin nüvesini teşkil eden Fevaid-i Osmaniye adını aldı. Bu kuruluş Sultan Abdülaziz’in Padişah olması ile adı İdare-i Azize, II Abdülhamit’in padişah olması ile de ismi İdare-i Mahsusa, II Meşrutiyetin ilanından sonra ismi Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi, Cumhuriyetin ilanı ile ismi Türkiye Seyri Sefain İdaresi adını almıştır. 

Fevaid-i Osmaniye, taşımacılık faaliyetlerini üç bölümde yapıyordu:
  1. Sevahili Mütecavire seferleri(Komşu Sahiller) Kumkapı-Yenikapı-Samatya Haydarpaşa-Kadıköy-Moda-Kalamış Bakırköy-Yeşilköy Caddebostan-Bostancı-Kınalıada-Burgazada Maltepe–Kartal-Pendik-Heybeliada-Büyükada’ya yapılan seferlerdir.
  2. Sevahil-i Karibe seferleri: (Yakın Sahiller)  İzmit-Mudanya- Karabiga-Çanakkale-Tekirdağ ‘a yapılan seferlerdir.
  3. Sevahil-i Baide Seferleri (Uzak Sahiller ) ise İzmir. Selanik. Antalya. İskenderiye, Trabzon, Varna vb gibi yerlere yapılan seferlerdir. 

BASRA VAPURU


1843 yılından 1933 yılına kadar Sevahili Mütecavire seferleri(Komşu Sahiller) seferleri Sevahil-i Karibe seferleri: (Yakın Sahiller)  Sevahil-i Baide Seferleri (Uzak Sahiller ) bir şirketten yönetiliyordu. Sevahili Mütecavire seferleri(Komşu Sahiller) Hattında ilk çalışan gemi Hümapervaz adlı gemidir. Bunu Musul, Pir-Levent, Kalamış Samsun, Erenköy, Kadiriye, Refah, Fenerbahçe, Haydarpaşa, izledi. Bu gemiler tamamı dışarıdan muhtelif ülkelerden kullanılmış olarak alındı. Seyr-i Sefain artan yolcu talebini karşılamak amacıyla 1910 yılında Anadolu-Bağdat Demiryolları Şirketi’den Bağdat, Basra, Halep adlı gemileri aldı. Bağdat, Basra, Halep Almanya Kiel’de Howaldtswerme tezgâhlarında yandan çarklı olarak inşa edildi. Bu hatta uzun yıllar kullanıldı. Üç gemide 1945 yılında Araba Vapuru haline getirildi. Denge sorunu nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Bu gemilerde Bağdat ve Basra’dan sökülen kazan ve makineler 1956 yılında Camialtı Tersanesinde Ata Nutku dizayn olan yandan çarklı Karamürsel araba vapurunda kullanıldılar.   Yine  hatta kullanılmak üzere 1912 yılında Fransa, Marsilya’da Atl.& Chantier de Provence,Port tezgahlarında 3 adet gemi siparişi verildi. Bu gemiler Moda, Burgaz ve Kadıköy adlarını aldılar. Bunlardan Moda 15 Aralık 1967 günü kadro dışı bırakıldı 31 Mayıs 1968 tarihinde sökülmek üzere satıldı. Burgaz 1961 yılında büyük bir tamirden geçirildi, 1965 yılında kazanları kömürden fueloil’le çalışır hale getirildi. 1990 yılında Kadro dışı bırakıldı. Bilahare satıldı. Kadıköy ise 1961 yılında büyük bir tamirden geçirildi, 1965 yılında kazanları kömürden fueloil’le çalışır hale getirildi. 1 Mart 1966 yılında Karaköy’deki Kadıköy İskelesinde bağlı iken limanda çıkan bir yangın neticesinde yanarak kullanılmaz hale getirildi 2 Nisan 1966 tarihinde sökülmek üzere satıldı. 
BURGAZ VAPURU
Bu vapurları Almanya, Danzig’te JWKlarwitter tezgâhlarında inşa edilen Kınalıada,  Pendik ve Maltepe Vapurları takip etti Kınalıada vapuru 1914 yılında gelmesine karşılık Pendik ve Maltepe adlı gemiler I.Dünya savaşı nedeniyle 1921 yılına teslim edildi. Bu vapurlardan Kınalıada 1958 yılında hizmet dışı bırakıldı. 1961 yılında sökülmek üzere satıldı. Pendik 12 Ocak 1955 yılında İzmit Postasını yaparken Tuzla Açıklarında döküntü kayalıklarına bindirdi. Gemi yüzdürüldü ise de tamir kabul etmez bir halde bunması nedeniyle sökülmek üzere satıldı. Satılmadan önce çıkarılan kazanı daha sonra Haliç Tersanesinde inşa edilen Asvalt-I adlı gemide kullanıldı. Maltepe ise Kartal adı ile kızağa konulmasına karşılık kızaktan Maltepe ismini alarak indi. 1953 kadro dışı bırakıldı. Buradan çıkan makine ve kazanlar 1954 yılında inşa edilen Kartal Araba vapuruna konuldu. Bu yeni inşa ettirilen 5 gemiden sonra 1925 yılında Büyükada adlı gemi satın alında, 1928 yılına gelindiğinde ise Fransa, Marsilya’da Atl.& Chantier de Provence,Port tezgahlarında 2 adet gemi siparişi verildi. Bu gemiler Heybeliada ve Kalamış adlı gemilerdi. Bunlardan Heybeliada 1988 yılına kadar çalıştı 1991 yılında Aliağada söküldü. Kalamış ise 1967 yılında kadro dışı bırakıydı ve sökülmek üzere satıldı. 
KINALIADA VAPURU

31 Mayıs 1933 tarihinde TBMM kabul edilip, 8 Haziran 1933 tarih ve 2422 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2448 sayılı kanunda; 
Madde 1 – Seyrisefain Müdüriyeti Ümumiyesinin sureti idaresinde hakkında ki 4 Nisan 1341 (1925) tarih ve 597 numaralı kanun ile bu kanunun 3 nüncü maddesini tadil eden 1927 tarih ve 1096 numaralı kanun ilgi edilmiştir. Şimdiye kadar Seyrisefain Müdüriyeti Umumiyesince idare edilmekte olan işlerden: 
  1. Marmara, Akdeniz ve Karedeniz dış hatları;
  2. İstanbul ve civarı iç hatlar ile Yalova;
  3. Fabrika ve havuzlar;
 AKAY İLANIİşleri ayrılarak bu işlerle ayrı ayrı meşgul olmak ve her biri hükmi şahsiyeti haiz bulunmak üzere (Denizyolları İşletmesi),(A.K.A.Y İşletmesi ), (Fabrika ve Havuzlar) müdürlükleri teşkil olunmuş ve Seyrisefain idaresine mevdu bulunan İstanbul Limanında Kılavuzluk ve romörkörcülük ve diğer Türkiye sahillerindeki kılavuzluk işleri Devlet İnhisarı altına alınmıştır. İfadesi yer almaktadır.  Kanunun diğer maddeleri kurumların nasıl yönetileceği var olan borçların kimler tarafından ödeneceği belirtilmiştir. 
Bakanlar Kurulunca 26 Haziran 1933 tarihinde kabul edilip 11 Temmuz 1933 tarih ve 2449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 16644 no’lu kararname de. Yeni kurulan Anadolu-Kadıköy-Adalar-Yeşilköy ve Yalova teşkilatı ve sureti idaresi hakkında talimatname Fabrika ve Havuzlar müdürlüğü teşkilatı ve sureti idaresi hakkında talimatname ve Denizyolları İşletme Müdüriyeti teşkilatı ve sureti idaresi hakkında talimatname’ler yayınlanmaktadır. Bu talimatnamede yeni kurulan kurumların organizasyon yapıları ile görevleri yer almaktadır.
Akay adı sefer yapacağı bölgelerin baş harflerinden oluşmaktadır. ( Anadolu-Kadıköy-Adalar –Yalova isimlerinin baş harfi)  Baca forsu ilk zamanlar siyah baca üzerinden beyaz hilal şeklinde ay olarak kullanılmış sonraları ise Siyah Baca üzere iki ince beyaz kuşak arasında kalın kırmızı bir kuşak ve ortasında A harfi bulunmaktaydı. Bu dönemde Şirket- i Hayriye’den 69 No’lu Hüseyin Haki ve 70 No’lu Ziya adlı gemileri satın alarak adlarını Göztepe ve Erenköy olarak değiştirildi. Almanya Bremen’de Atlas-Werke A.G tersanesine Suvat ve Ülev adlı iki gemi inşa ettirmek üzere anlaşmaya vardı. Bu gemilerden Suvat 1965 yılında büyük bir tamirat gördü.1990 yılında Genç Tur adlı şirkete satıldı uzun zaman Bodrum’da durmasına rağmen 2010 yılında sökülmek üzere satıldı. Ülev ise 1964 yılında büyük bir tamirat gördü 1990 yılında satıldı.
Akay’ın ömrü 1 Ocak 1938 yılına kadar sürdü 27 Aralık 1937 tarih ve 3295 sayılı kanunla kurulan Denizbank: Genel Müdürlüğüne aynı adla işletmeye bağlandı.
Sevahili Mütecavire seferleri(Komşu Sahiller) seferleri Denizbank döneminde ’de Akay ismi ile devam etti. Denizbank 7 Haziran 1939 tarih ve 3633 sayılı Kanunla kaldırılarak yerine “Devlet Limanları ile Devlet Denizyolları ve İşletmeleri Umum Müdürlüğü” olarak iki Umum Müdürlük kuruldu. Bu iki Umum Müdürlük 24.Ocak.1944 tarih ve 4517 sayılı kanun ile birleştirilerek Devlet Deniz Yolları ve Limanları İşletmesi Umum Müdürlüğü adını aldı.
Bu dönem içerisinde önce 10 Eylül 1856 tarihinde Haliç hattında sefer yapmak üzere kurulan Haliç Vapurları Şirketi 1941 yılında 1851 yılında Boğaziçi’nde vapur çalıştırmak üzere kurulan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk Anonim Şirketi Olan Şirket-i Hayriye Ocak 1945 tarihinde bu kuruluşa bağlandı. Bu suretle İstanbul’da Boğaz, Marmara ve Haliç bölgelerinde işleyen gemiler tek elden idare edilmeye başlandı. Devlet Deniz Yolları ve Limanları İşletmesi Umum Müdürlüğü Sevahili Mütecavire seferleri(Komşu Sahiller) seferlerini yapan İşletmesinin adının artık AKAY adı ile anılamayacağından bu işletmeye ŞEHİRHATLARI adını vermiştir. Şehirhatları işletmesi bu birleşmelerle faaliyet alanını genişletirken gemi çeşitlerinde de değişiklik olmuştur. Şirket-i Hayriye Şirketi tarafından yapılan Kabataş-Üsküdar arabalı seferleri artık Şehirhatları İşletmesi bünyesi içerisinde faaliyet göstermeye başlamıştır.
Bu dönemde II. Dünya savaşının olumsuz etkileri nedeniyle Şehirhatları İşletmesinin elindeki filo yedek parça temin edilemediği için gemiler birer birer kadro dışı bırakılarak söküldü. Artan yolcu talebini karşılamak amacıyla da Hollanda Amsterdam’da Verschure & Co, tezgâhlarına 6 adet buharlı yolcu gemisi siparişi verildi. Bu gemilere Büyükdere. Yalova, Anadoluhisarı, Rumelihisarı, Haydarpaşa ve Büyükada isimleri verildi. Bu gemilerden Büyükdere 1990 yılında kadro dışı bırakılarak 1991 yılının Eylül ayında İzmir Aliağa’da söküldü. Yalova gemisi ise 1990 yılların sonlarına doğru Samsun Büyük Şehir Belediyesine verildi. Ve Halen orada turistlik tesis olarak faaliyet gösteriyor. Anadoluhisarı 1985 yılında önce kadro dışı bırakıldı bilahare sökülmek için satıldı. Rumelihisarı gemisi 1994 yılında İl-Tur adlı firmaya satıldı. Haydarpaşa 1985 yılında önce kadro dışı bırakıldı bilahare sökülmek üzere satıldı. Büyükada gemisi ise 1985 yılında kadro dışı bırakıldı sonra lokanta ve Düğün salonu olarak kullanılmak üzere Deniz Gülü adıyla Zonguldak’a götürüldü. Bu dönem içerisinde II. Dünya savasında Müttefik Kuvvetlerin Sicilya çıkartması sırasında kullandığı İngiliz yapısı 12 adet feribot Türkiye’ye verilir bu 12 adet feribottan 4 âdeti Derince, Mudanya, Çardak ve Silivri isimleri ile yeni açılan Başta Kartal-Yalova hattı olmak üzere 1950 yıllarda açılan Sirkeci-Kadıköy araba vapurları seferlerini yaptılar. Bu gemilerden Derince 2 Kasım 1966 tarihinde Çanakkale Boğazından bir Sovyet şilebi ile çarpışması neticesinde battı, Mudanya 1970 yılların ortalarına kadar çalıştı bu tarihten itibaren Unkapanı Köprüsünün Unkapanı tarafında bağlandı İstanbul Liman İşletmesi’nin Taşıtlar Servisine büro olarak hizmet etti. Çardak uzun yıllar çalıştı 1970 yılların ortalarında önce kadro dışı bırakıldı. Sonra sökülmek üzere satıldı. Silivri önceleri araba vapuru olarak çalıştı bilahare Deniz Kuvvetler Komutanlığı emrine verildi.1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilen Marshall yardımı çerçevesinde Denizyolları ve Deniz Nakliyat için 10 adet kuru yük gemisi, iki tanker ve 7 adet yolcu gemisi alınırken şehirhatları işletmesi için bu yardım faslından kuruluş hesabına verilen para ile de Hollanda Amsterdam’da Verschure & Co, tezgâhlarına 3 adet, Hollanda Kinderdijk’te L.Simit&zoon tezgâhlarında 2 adet İskoçya Glosgow Dumbarton’da William Deny&Brothers tezgâhlarında 2 adet İtalyaTaranto’da Cantari Nevale di Taranto tezgâhlarına 1 adet gemi siparişi verildi. Toplam 8 adet gemi işletmenin dizel ile çalışan ilk gemileridir.  Hollanda Amsterdam’da Verschure & Co, tezgâhlarına inşa edilen 3 gemi Beylerbeyi, İstinye ve Yeniköy adlı gemilerdir. Bu gemilerder Beylerbeyi 28 Eylül 1995 yılında satıldı. Harem İskelesinde çıkan bir lodos fırtınasında halatlarını kopardı. Yan yattı bulunduğu yerde söküldü. Yeniköy vapuru 1996 yılında satıldı. İstinye vapuru ise 2000 yılında İzmir Büyük Şehir Belediyesine verildi. İhsan Alyanak ismini aldı 25 Temmuz 2011 Temmuz tarihinde Kordon iskelesinde battı halen batık olarak durmaktadır. Hollanda Kinderdijk’te L.Simit&zoon tezgâhlarında yapılan 2 adet gemi Beşiktaş ve Emirgan adlarını aldı bu gemilerin her ikisi de 1980 yılların ortalarında satıldı. İskoçya Glosgow Dumbarton’da William Deny&Brothers tezgâhlarında yapılan 2 adet Dolmabahçe ve Fenerbahçe adını aldılar bunlardan Dolmabahçe 1993 yılında kadro dışı bırakıldı bilahare sökülmek üzere satıldı. Fenerbahçe gemisi ise 2008 yılının sonlarına doğru seferden alında 23 Aralık 2008 tarihinde Rahmi Koç Müzesine sergilenmek üzere bağlandı. İtalyaTaranto’da Cantari Nevale di Taranto tezgâhlarına inşa edilen gemiye’de Paşabahçe adı verildi. İşletmenin 1000 gros tonun üzerindeki ilk vapuru idi 2010 yılına kadar çalıştı. 2011 yılının Haziran ayında Beykoz Belediyesine verildi. Paşabahçe vapuru yurt dışından şehirhatları için ithal edilen vapurlar içerisinde kendi motorlarını çalıştırarak gelen ilk gemidir. ayrıca bu yardım faslından alınan para ile de Fransa Nantes’da S.A,des Anciens Chantiers Dubigeon tezgâhlarında 4 araba vapuru inşa ettirilir Kuleli olarak ta anılan bu araba vapurları kendi sınıfı içerisinde ilk dizel motor ile çalışan araba vapurlarıdır. Bu vapurlar Kasımpaşa, Kuzkulesi, Karaköy ve Kuruçeşme’dir. Kasımpaşa hariç diğer üç gemi 1990’lı yılların başlarında Kasımpaşa ise 2000’li yılların başlarında önce kadro dışı bırakılıp bilahare sökülmek üzere satıldı. Bu dört gemi dışarıdan ithal edilen en son araba vapurları ide Bundan sonra inşa edilen bütün araba vapurları Türkiye’de inşa edildi. Bu arada Kurumun adı Denizcilik Bankası T.A.O oldu. Bu dönemde Türkiye’de ilk araba vapuru inşa edildi. Kartal adı verilen bu araba vapurunu Kabataş sonra Karamürsel Araba vapuru izledi. Hürriyet, Orhan Erdener, Hüseyin Haki, Sirkeci Şemsipaşa, Harem, Salacak Eminönü(bu üç vapur dizel olarak Türkiye de inşa edilen ilk gemilerdir.)Topkapı, Kınalıada, Cemalettin Erem Eyüp, İntepe, Kocadere Fırkatepe, Topçular, Eskihisar, Halıdere, Karamürsel, Hereke III Degirmendere I Selamiçeşme. Sultantepe, Zeytinburnu, Esenköy, Heznedar, Gayrettepe, Mecidiyeköy, Okmeydanı, Prof Ata Nutku ve Kaptan Şefik Gogen adılı araba vapurları inşa edildi.  Bu vapurlardan Kartal, Kabataş, Karamürsel Hürriyet, Orhan Erdener, Hüseyin Haki, Sirkeci Şemsipaşa, Harem,  Eminönü araba vapurları 1980’lı yıllardan başlayarak 2000 yılların ortalarına kadar muhtelif tarihlerde kadro dışı bırakılarak bilahare sökülmek üzere satılmışlardır.
Yine bu dönemde Yolcu gemileri olarak ta Bostancı ve Caddebostan deniz otobüsleri Çengelköy, Ortaköy, Vaniköy, Beykoz ve Hasköy yolcu gemileri Bankanın muhtelif tersanelerinde inşa edildi. Bu gemilerden Hasköy hariç diğerleri 1990 yılların ortalarında önce kadro dışı bırakıldı sonra sökülmek üzere satıldı. Hasköy vapuru ise 1999 yılında meydana gelen depren nedeni ile Yalova’da ölenlerin anısına ismi Yalova olarak değişti halen İzmir Büyük Şehir Belediyesi emrinde çalışmaktadır. 1950’li yılların sonunda artan yolcu talebini karşılamak amacıyla daha büyük gemilere ihtiyaç duyulmuş işletme personelince devekuşu diye adlandırılan İskoç’ya Glasgow’da goven-Fairfieltd tezgâhlarında inşa edilmek üzere yapılan araştırmaya göre dünyanın en son sitimli gemileri inşa edildi. Bu gemilere Kanlıca, Kuzguncuk, Pendik, Ataköy Anadolukavağı, İnkilap Harbiye, Turan Emeksiz ve Ali İhsan Kalmaz isimleri verildi. Bu gemilerin tamamı 1980 yılların ortalarından başlayarak 2000 yılların ortalarına kadar birer birer önce kadro dışı bırakıldı sonra satıldı. Bunlar içerisinde Turan Emeksiz gemisi Otel olarak Mudanya Güzelyalı da hizmet vermektedir. Turistlik tesis yapılamak üzere bir takım belediyelerce alınan gemiler hurda bir vazıyette bulunmaktadır. Bu gemilerden sonra Türkiye’de Maltepe, Suadiye İnciburnu, Sedefadası, Bostancı gemileri inşa edildi. Bu gemilerden Suadiye 2000 yılların ortalarında Haliç Tersanesinde geçirdiği bir yangın sonucu hurdaya ayrılmış ve Aliağa’da sökülmüştür. Maltepe gemisi Şile Belediyesi verilmiş nikah salonu olarak hizmet vermektedir. İnciburnu Barış Manco, Sedefadası Pro.Dr Aykut Barka ve Bostancı gemiside Ahmet Yıldırım adları ile hizmet vermektedir.Ekonomik ömrünü tamamlayan gemilerin birer birer hurdaya çıkması ile yeni gemilere ihtiyaç duyulmuş bu dönemde 1500 kişilik  Adam Yavaz,Karaoğlanoğlu,Sami Akbulut,Temel Şimşir,Caner Gönyeli,Necati Gürkaya,İlker Karter,Hamdi Karahasan,Aydın Güler,Mustafa Aydoğdu,Sarayburnu,Moda,Metin Sülüş,Beşiktaş-I,Caddebostan,Kalamış,Karşıyaka (İ.Hakkı Durusu) Bayraklı (Nurettin Altogan) gemileri inşa edilerek sefere konulmuş bu gemilere 750 kişilik Mehmet Akif Ersoy,Büyükada,Rumelikavağı,Rumelifeneri,Anadolufeneri,Kilyos Kızıltoprak,Tuzla,Ambarlı,ve Kumburgaz adlı gemiler izlemiştir.en son olarak ta Bahçekapı (Emin Kul) Fahri Korutürk inşa ettirilmiştir. Bu gemilerden 750 kişilik olanlarından bazıları muhtelif Belediyelere verilmiştir Haliç ve Boğaziçi’nde çalıştırılmak üzere Camialtı I ve Camialtı II Halıcıoğlu, Sütlüce, Deftardar, Kâğıthane, Asmalı, Aynalıkavak, Arnavutköy, Ayvansaray, Büyükçmece, Kumla, Küçükçekmece, Küçüksu, Göksu, Selimpaşa adlı motorbotlar inşa edildi. kullanımı çok kötü olan bu motor botlar istenilen randımanı sağlayamadıkları için bazıları hurdaya gitti bazıları ise Van gölü ,diğer baraj göllerinde çalıştırılmak üzere Anadolu ya gönderildi. Şehirhatları İşletmesi ÖYK’nın 31.01.2005 tarih, 2005/03 sayılı ve 07.03.2005 tarih, 2005/31 sayılı Kararları ile TDİ’nin Şehirhatları İşletmesi ve Denizyolları İşletmesine ait İstanbul İli ve Marmara Denizindeki bazı hatlarda faaliyet gösterdiği yolcu ve araç taşıma hizmetlerinin, bu hizmetlerde kullanılan deniz vasıtalarının, bu hatlarda bulunan iskeleleri ve Haliç Tersanesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesine devrine karar vermiştir. Bu çerçevede, TDİ ile Belediye arasında 15.03.2005 tarihinde Devir Protokolü imzalanmış ve 31.03.2005 tarihinde de devir teslim işlemleri gerçekleştirilmiştir. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı aldığı bu işletmeyi kendi iştiraki olan İstanbul Deniz Otobüsleri kısa adı İDO olan şirketin içine katmıştır. Bu tarihten sonra Şehirhatları İşletmesi ismi resmi olarak kullanılmamıştır. 2010 yılı içerisinde İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı İDO’yu özelleştirirken kamu yararına taşımacılık yapan bu bölümü kendi bünyesi içerisinde kurduğu İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş devretmiştir. 

ŞEHİRHATLARI İŞLETMESİ   TAŞINAN  YOLCU  SAYISI

YILLAR

HATLAR

SEFER ADEDİ

YOLCU ADEDİ

1951

Marmara Hattı

0

25.050.505

1951

Boğaziçi Hattı

0

20.533.638

1951

Haliç Hattı

0

7.586.379

1951

İzmit Körfez Hattı

0

1.218.121

1951

TOPLAM

0

54.388.643

1952

Marmara Hattı

0

27.696.333

1952

Boğaziçi Hattı

0

22.564.136

1952

Haliç Hattı

0

8.721.520

1952

İzmit Körfez Hattı

0

1.082.010

1952

TOPLAM

0

60.063.999

1953

Marmara Hattı

0

30.546.405

1953

Boğaziçi Hattı

0

23.976.909

1953

Haliç Hattı

0

9.734.382

1953

İzmit Körfez Hattı

0

1.222.572

1953

TOPLAM

0

65.480.268

1954

Marmara Hattı

0

32.957.832

1954

Boğaziçi Hattı

0

25.250.977

1954

Haliç Hattı

0

9.487.535

1954

İzmit Körfez Hattı

0

1.344.490

1954

TOPLAM

0

69.040.834

1955

Marmara Hattı

0

0

1955

Boğaziçi Hattı

0

0

1955

Haliç Hattı

0

0

1955

İzmit Körfez Hattı

0

0

1955

TOPLAM

0

70.000.000

1956

Marmara Hattı

0

0

1956

Boğaziçi Hattı

0

0

1956

Haliç Hattı

0

0

1956

İzmit Körfez Hattı

0

0

1956

TOPLAM

0

73.000.000

1957

Marmara Hattı

0

0

1957

Boğaziçi Hattı

0

0

1957

Haliç Hattı

0

0

1957

İzmit Körfez Hattı

0

0

1957

TOPLAM

0

76.600,000

1958

Marmara Hattı

0

0

1958

Boğaziçi Hattı

0

0

1958

Haliç Hattı

0

0

1958

İzmit Körfez Hattı

0

0

1958

TOPLAM

0

78.000.000

1959

Marmara Hattı

0

36.092.932

1959

Boğaziçi Hattı

0

28.318.042

1959

Haliç Hattı

0

7.173.972

1959

İzmit Körfez Hattı

0

1.605.747

1959

TOPLAM

0

73.190.693

1960

Marmara Hattı

0

37.003.622

1960

Boğaziçi Hattı

0

28.208.243

1960

Haliç Hattı

0

6.168.120

1960

İzmit Körfez Hattı

0

1.742.173

1960

TOPLAM

0

73.122.158

1961

Marmara Hattı

0

38.002.876

1961

Boğaziçi Hattı

0

29.830.427

1961

Haliç Hattı

0

5.795.318

1961

İzmit Körfez Hattı

0

1.599.442

1961

TOPLAM

0

75.228.063

1962

Marmara Hattı

0

31.605.810

1962

Boğaziçi Hattı

0

40.096.465

1962

Haliç Hattı

0

5.239.615

1962

İzmit Körfez Hattı

0

1.479.092

1962

TOPLAM

0

78.420.982

1963

Marmara Hattı

0

37.593,000

1963

Boğaziçi Hattı

0

28.900,000

1963

Haliç Hattı

0

3.010,000

1963

İzmit Körfez Hattı

0

1.240,000

1963

TOPLAM

0

70.743,000

1964

Marmara Hattı

0

37.743,000

1964

Boğaziçi Hattı

0

26.812,000

1964

Haliç Hattı

0

1.034,000

1964

İzmit Körfez Hattı

0

1.861,000

1964

TOPLAM

0

67.450,000

1965

Marmara Hattı

71.148

38.796.623

1965

Boğaziçi Hattı

72.837

17.176.839

1965

Haliç Hattı

17.276

1.422.692

1965

İzmit Körfez Hattı

4.293

1.061.585

1965

TOPLAM

165.554

58.457.739

1966

Marmara Hattı

77.418

45.926.637

1966

Boğaziçi Hattı

77.191

20.400.905

1966

Haliç Hattı

15.706

1.373.691

1966

İzmit Körfez Hattı

4.047

1.097.047

1966

TOPLAM

174.362

68.798.280

1967

Marmara Hattı

81.395

49.174.825

1967

Boğaziçi Hattı

87.532

20.525.307

1967

Haliç Hattı

9.603

1.004.855

1967

İzmit Körfez Hattı

4.325

1.120.705

1967

TOPLAM

182.855

71.825.692

1968

Marmara Hattı

79.999

55.590.234

1968

Boğaziçi Hattı

91.848

23.162.505

1968

Haliç Hattı

8.833

893.000

1968

İzmit Körfez Hattı

4.409

1.323.310

1968

TOPLAM

185.089

80.969.049

1969

Marmara Hattı

100.774

59.931.771

1969

Boğaziçi Hattı

94.581

23.820.109

1969

Haliç Hattı

8.894

465.331

1969

İzmit Körfez Hattı

4.580

1.196.319

1969

TOPLAM

208.829

85.413.530

1970

Marmara Hattı

  

1970

Boğaziçi Hattı

  

1970

Haliç Hattı

  

1970

İzmit Körfez Hattı

  

1970

TOPLAM

  

1971

Marmara Hattı

100.761

61.381.767

1971

Boğaziçi Hattı

104.910

25.464.273

1971

Haliç Hattı

8.664

755.879

1971

İzmit Körfez Hattı

3.552

712.535

1971

TOPLAM

217.887

88.314.454

1972

Marmara Hattı

99.704

63.872,000

1972

Boğaziçi Hattı

100.911

27.449,000

1972

Haliç Hattı

8.545

770,000

1972

İzmit Körfez Hattı

3.575

600,000

1972

TOPLAM

212.735

92.691,000

1973

Marmara Hattı

100.194

67.381,000

1973

Boğaziçi Hattı

103.459

30.589,000

1973

Haliç Hattı

7.087

650,000

1973

İzmit Körfez Hattı

3.563

528,000

1973

TOPLAM

214.303

99.148,000

1974

Marmara Hattı

98.484

63.389,000

1974

Boğaziçi Hattı

103.236

28.964,000

1974

Haliç Hattı

6.208

488,000

1974

İzmit Körfez Hattı

3.204

534,000

1974

TOPLAM

211.132

93.375,000

1975

Marmara Hattı

98.426

59.571,000

1975

Boğaziçi Hattı

108.527

28.749,000

1975

Haliç Hattı

6.846

463,000

1975

İzmit Körfez Hattı

2.261

345,000

1975

TOPLAM

216.060

89.128,000

1976

Marmara Hattı

95.435

60.737,000

1976

Boğaziçi Hattı

116.517

31.708,000

1976

Haliç Hattı

6.386

429,000

1976

İzmit Körfez Hattı

2.253

317,000

1976

TOPLAM

220.591

93.191,000

1977

Marmara Hattı

94.738

64.673,000

1977

Boğaziçi Hattı

117.487

35.299,000

1977

Haliç Hattı

4.633

333,000

1977

İzmit Körfez Hattı

2.318

343,000

1977

TOPLAM

219.176

100.648,000

1978

Marmara Hattı

89.958

66.850.000

1978

Boğaziçi Hattı

120.808

38.946.000

1978

Haliç Hattı

6.399

375.000

1978

İzmit Körfez Hattı

2.166

361.000

1978

TOPLAM

219.331

106.532.000

1979

Marmara Hattı

81.429

70.915.000

1979

Boğaziçi Hattı

114.696

42.574.000

1979

Haliç Hattı

12.365

1.179.000

1979

İzmit Körfez Hattı

1.885

544.000

1979

TOPLAM

210.375

115.212.000

1980

Marmara Hattı

74.364

60.898.000

1980

Boğaziçi Hattı

103.733

35.924.000

1980

Haliç Hattı

14.233

897.000

1980

İzmit Körfez Hattı

2.072

396.000

1980

TOPLAM

194.402

98.115.000

1981

Marmara Hattı

81.630

66.334.000

1981

Boğaziçi Hattı

108.726

38.745.000

1981

Haliç Hattı

12.998

1.017.000

1981

İzmit Körfez Hattı

2.863

572.000

1981

TOPLAM

206.217

106.668.000

1982

Marmara Hattı

83.918

67.046

1982

Boğaziçi Hattı

112.085

37.364

1982

Haliç Hattı

9.105

582,000

1982

İzmit Körfez Hattı

2.967

485

1982

TOPLAM

208.075

105.477

1983

Marmara Hattı

95.458

70.203

1983

Boğaziçi Hattı

96.846

37.970

1983

Haliç Hattı

12.042

525,000

1983

İzmit Körfez Hattı

2.961

424

1983

TOPLAM

207.307

109.122

1984

Marmara Hattı

96.683

66.375.000

1984

Boğaziçi Hattı

95.914

34.320.000

1984

Haliç Hattı

12.694

462.000

1984

İzmit Körfez Hattı

2.831

342.000

1984

TOPLAM

208.122

101.499.000

1985

Eminönü - Kadıköy

24.021

15.374,000

1985

Karaköy-H.Paşa-Kadıköy

54.649

36.418,000

1985

Diğer Marmara

21.014

9.124,000

1985

Eminönü-Üsküdar

31.821

17.574,000

1985

Üsküdar-Beşiktaş

29.928

6.823,000

1985

Diğer Boğaziçi Hattı

31.830

6.380,000

1985

Haliç Hattı

12.711

497,000

1985

İzmit Körfez Hattı

2.410

228,000

1985

TOPLAM

208.384

92.418,000

1986

Eminönü - Kadıköy

26.090

16.419.000

1986

Karaköy-H.Paşa-Kadıköy

52.918

36.178.000

1986

Diğer Marmara

22.416

9.629.000

1996

Eminönü-Üsküdar

41.672

18.937.000

1996

Üsküdar-Beşiktaş

39.604

6.841.000

1986

Diğer Boğaziçi Hattı

32.714

6.690.000

1986

Haliç Hattı

16.668

1.447.000

1986

İzmit Körfez Hattı

3.534

175.000

1986

TOPLAM

235.616

96.316.000

1987

Eminönü - Kadıköy

27.039

17.865.000

1987

Karaköy-H.Paşa-Kadıköy

60.905

35.739.000

1987

Diğer Marmara

23.942

9.130.000

1987

Eminönü-Üsküdar

41.852

19.789.000

1987

Üsküdar-Beşiktaş

38.481

8.239.000

1987

Diğer Boğaziçi Hattı

34.966

6.056.000

1987

Haliç Hattı

14.036

1.707.000

1987

İzmit Körfez Hattı

4.264

197.000

1987

TOPLAM

245.485

98.722.000

1988

Eminönü - Kadıköy

28.199

20.480.000

1988

Karaköy-H.Paşa-Kadıköy

60.986

39.225.000

1988

Diğer Marmara

24.455

8.366.000

1988

Eminönü-Üsküdar

42.245

27.108.000

1988

Üsküdar-Beşiktaş

47.326

9.953.000

1988

Diğer Boğaziçi Hattı

34.864

3.223.000

1988

Haliç Hattı

12.918

1.562.000

1988

İzmit Körfez Hattı

4.831

348.000

1988

TOPLAM

255.824

110.265.000

1989

Eminönü - Kadıköy

28.410

19.670.000

1989

Karaköy-H.Paşa-Kadıköy

52.923

35.513.000

1989

Diğer Marmara

24.363

7.763.000

1989

Eminönü-Üsküdar

42.246

22.859.000

1989

Üsküdar-Beşiktaş

39.315

11.009.000

1989

Üsküdar- Kabataş

14.581

1.214.000

1989

Diğer Boğaziçi Hattı

54.510

3.970.000

1989

Haliç Hattı

11.738

1.103.000

1989

İzmit Körfez Hattı

5.191

304.000

1989

TOPLAM

273.277

103.405.000

1990

Eminönü - Kadıköy

30.559

18.803,000

1990

Karaköy-H.Paşa-Kadıköy

52.118

30.792,000

1990

Kadıköy-Beşiktaş

19.249

3.802,000

1990

Diğer Marmara

24.604

7.814,000

1990

Eminönü-Üsküdar

42.014

25.248,000

1990

Eminönü-Kartal-Pendik

450

82,000

1990

Üsküdar-Beşiktaş

38.695

3.103,000

1990

Üsküdar- Kabataş

17.474

1.133,000

1990

Diğer Boğaziçi Hattı

36.397

4.334,000

1990

Haliç Hattı

17.341

843,000

1990

İzmit Körfez Hattı

5.565

294,000

1990

Kartal-Yalova

4.494

670,000

1990

TOPLAM

288.960

96.918,000

1991

Eminönü - Kadıköy

32.041

19.526,000

1991

Karaköy-H.Paşa-Kadıköy

49.400

31.592,000

1991

Kadıköy-Beşiktaş

20.320

4.924,000

1991

Diğer Marmara

24.129

7.082,000

1991

Eminönü-Üsküdar

41.742

25.088,000

1991

Eminönü-Kartal-Pendik

323

106,000

1991

Üsküdar-Beşiktaş

41.116

4.085,000

1991

Üsküdar- Kabataş

15.771

1.197,000

1991

Diğer Boğaziçi Hattı

38.749

4.021,000

1991

Haliç Hattı

16.485

760,000

1991

İzmit Körfez Hattı

1.571

53,000

1991

Kartal-Yalova

2.201

165,000

1991

TOPLAM

283.848

98.599,000

1992

Eminönü - Kadıköy

31.951

18.204,000

1992

Karaköy-H.Paşa-Kadıköy

47.504

28.824,000

1992

Kadıköy-Beşiktaş

20.606

5.053,000

1992

Diğer Marmara

24.350

7.004,000

1992

Eminönü-Üsküdar

41.583

20.962,000

1992

Eminönü-Kartal-Pendik

247

42,000

1992

Üsküdar-Beşiktaş

43.142

4.456,000

1992

Üsküdar- Kabataş

16.969

1.138,000

1992

Diğer Boğaziçi Hattı

36.694

3.643,000

1992

Haliç Hattı

16.327

729,000

1992

İzmit Körfez Hattı

4.310

162,000

1992

Kartal-Yalova

2.921

436,000

1992

TOPLAM

286.604

90.653,000

1993

Eminönü - Kadıköy

32.291

18.091,000

1993

Karaköy-H.Paşa-Kadıköy

46.594

23.472,000

1993

Kadıköy-Beşiktaş

20.298

5.195,000

1993

Diğer Marmara

23.383

7.440,000

1993

Eminönü-Üsküdar

40.423

18.252,000

1993

Eminönü-Kartal-Pendik

0

0,000

1993

Üsküdar-Beşiktaş

40.783

3.931,000

1993

Üsküdar- Kabataş

15.269

999,000

1993

Diğer Boğaziçi Hattı

34.442

3.726,000

1993

Haliç Hattı

12.685

656,000

1993

İzmit Körfez Hattı

4.158

141,000

1993

Kartal-Yalova

2.927

329,000

1993

TOPLAM

273.253

82.232,000

1994

Eminönü - Kadıköy

32.845

15.027,000

1994

Karaköy-H.Paşa-Kadıköy

47.630

21.384,000

1994

Kadıköy-Beşiktaş

20.374

4.947,000

1994

Diğer Marmara

25.019

7.281,000

1994

Eminönü-Üsküdar

41.274

14.218,000

1994

Eminönü-Kartal-Pendik

0

0,000

1994

Üsküdar-Beşiktaş

38.654

3.242,000

1994

Üsküdar- Kabataş

15.393

840,000

1994

Diğer Boğaziçi Hattı

36.626

3.437,000

1994

Haliç Hattı

14.215

462,000

1994

İzmit Körfez Hattı

4.209

133,000

1994

Kartal-Yalova

2.913

230,000

1994

TOPLAM

279.152

71.201,000

1995

Eminönü - Kadıköy

32.605

13.953,000

1995

Karaköy-H.Paşa-Kadıköy

45.783

20.441,000

1995

Kadıköy-Beşiktaş

20.299

5.201,000

1995

Diğer Marmara

25.471

8.212,000

1995

Eminönü-Üsküdar

40.723

14.550,000

1995

Üsküdar-Beşiktaş

38.732

3.328,000

1995

Üsküdar- Kabataş

15.173

864,000

1995

Diğer Boğaziçi Hattı

39.579

3.339,000

1995

Haliç Hattı

14.499

412,000

1995

İzmit Körfez Hattı

4.135

140,000

1995

Kartal-Yalova

2.690

269,000

1995

TOPLAM

279.689

70.709,000

1996

Eminönü - Kadıköy

32.599

11.870,000

1996

Karaköy-H.Paşa-Kadıköy

45.430

22.800,000

1996

Kadıköy-Beşiktaş

20.377

6.334,000

1996

Diğer Marmara

26.484

8.088,000

1996

Eminönü-Üsküdar

40.879

15.077,000

1996

Üsküdar-Beşiktaş

38.475

3.516,000

1996

Üsküdar- Kabataş

15.359

1.174,000

1996

Diğer Boğaziçi Hattı

34.441

3.233,000

1996

Haliç Hattı

12.278

385,000

1996

İzmit Körfez Hattı

4.135

119,000

1996

Kartal-Yalova

3.303

339,000

1996

TOPLAM

273.760

72.935,000

1997

Eminönü - Kadıköy

32.521

11.712,000

1997

Karaköy-H.Paşa-Kadıköy

45.125

22.677,000

1997

Kadıköy-Beşiktaş

20.350

8.067,000

1997

Diğer Marmara

26.141

7.985,000

1997

Eminönü-Üsküdar

39.850

17.215,000

1997

Üsküdar-Beşiktaş

30.218

3.238,000

1997

Üsküdar- Kabataş

15.447

1.008,000

1997

Diğer Boğaziçi Hattı

33.698

3.431,000

1997

Haliç Hattı

9.780

350,000

1997

İzmit Körfez Hattı

3.984

117,000

1997

Kartal-Yalova

4.001

429,000

1997

TOPLAM

261.115

76.229,000

1998

Eminönü - Kadıköy

32.693

11.726,000

1998

Karaköy-H.Paşa-Kadıköy

44.979

21.181,000

1998

Kadıköy-Beşiktaş

20.322

7.767,000

1998

Diğer Marmara

26.726

7.425,000

1998

Eminönü-Üsküdar

39.795

16.313,000

1998

Üsküdar-Beşiktaş

25.178

2.522,000

1998

Üsküdar- Kabataş

15.118

766,000

1998

Diğer Boğaziçi Hattı

33.221

3.171,000

1998

Haliç Hattı

10.448

270,000

1998

İzmit Körfez Hattı

1.590

38,000

1998

Kartal-Yalova

4.075

397,000

1998

TOPLAM

254.145

71.576,000

1999

Eminönü - Kadıköy

32.351

9.720.140

1999

Karaköy-H.Paşa-Kadıköy

47.230

18.088.867

1999

Kadıköy-Beşiktaş

20.382

7.326.185

1999

Diğer Marmara

28.123

7.143.325

1999

Eminönü-Üsküdar

44.264

12.933.087

1999

Üsküdar-Beşiktaş

35.751

2.441.790

1999

Üsküdar- Kabataş

14.598

643.746

1999

Diğer Boğaziçi Hattı

32.938

3.124.793

1999

Haliç Hattı

9.660

274.428

1999

Kartal-Yalova

2.752

424.814

1999

TOPLAM

268.049

62.121.175

2000

Eminönü - Kadıköy

32.460

9.812.772

2000

Karaköy-H.Paşa-Kadıköy

45.612

16.854.884

2000

Kadıköy-Beşiktaş

20.372

6.856.783

2000

Diğer Marmara

27.795

6.473.572

2000

Eminönü-Üsküdar

41.736

12.089.995

2000

Üsküdar-Beşiktaş

28.057

2.201.306

2000

Üsküdar- Kabataş

14.444

497.708

2000

Diğer Boğaziçi Hattı

33.726

3.201.410

2000

Haliç Hattı

10.634

308.300

2000

Kartal-Yalova

2.646

399.620

2000

TOPLAM

257.482

58.696.350

2001

Eminönü - Kadıköy

32.717

10.686.581

2001

Karaköy-H.Paşa-Kadıköy

45.259

13.614.256

2001

Kadıköy-Beşiktaş

20.413

6.266.206

2001

Diğer Marmara

27.643

6.487.997

2001

Eminönü-Üsküdar

41.414

11.402.895

2001

Üsküdar-Beşiktaş

25.668

1.692.058

2001

Üsküdar- Kabataş

14.703

579.468

2001

Diğer Boğaziçi Hattı

33.923

2.532.521

2001

Haliç Hattı

10.214

418.118

2001

Kartal-Yalova

2.558

328.762

2001

TOPLAM

254.512

54.008.862

2002

Eminönü - Kadıköy

32.556

11.777.376

2002

Karaköy-H.Paşa-Kadıköy

44.338

10.188.698

2002

Kadıköy-Beşiktaş

21.094

5.747.190

2002

Diğer Marmara

26.657

6.249.713

2002

Eminönü-Üsküdar

41.337

11.934.059

2002

Üsküdar-Beşiktaş

30.240

1.496.024

2002

Üsküdar- Kabataş

14.465

666.597

2002

Diğer Boğaziçi Hattı

32.835

1.960.621

2002

Haliç Hattı

9.923

490.431

2002

Kartal-Yalova

1.504

136.245

2002

TOPLAM

254.949

50.646.954

2003

Eminönü - Kadıköy

32.631

11.984.607

2003

Karaköy-H.Paşa-Kadıköy

42.126

9.919.385

2003

Kadıköy-Beşiktaş

20.725

5.565.834

2003

Diğer Marmara

23.275

5.737.338

2003

Eminönü-Üsküdar

40.606

11.477.122

2003

Üsküdar-Beşiktaş

27.577

1.333.029

2003

Üsküdar- Kabataş

10.716

658.006

2003

Diğer Boğaziçi Hattı

24.718

1.783.706

2003

Haliç Hattı

9.188

404.815

2003

Kartal-Yalova

194

19.948

2003

TOPLAM

231.756

48.883.790

2004

Eminönü - Kadıköy

31.487

12.607.664

2004

Karaköy-H.Paşa-Kadıköy

40.056

10.463.674

2004

Kadıköy-Beşiktaş

20.325

6.196.462

2004

Diğer Marmara

21.629

6.082.808

2004

Eminönü-Üsküdar

40.546

12.427.672

2004

Üsküdar-Beşiktaş

9.226

606.583

2004

Üsküdar- Kabataş

40.539

2.807.601

2004

Diğer Boğaziçi Hattı

23.453

1.954.582

2004

Haliç Hattı

10.050

586.284

2004

TOPLAM

237.311

53.733.330

ŞEHİRHATLARI İŞLETMESİ  ARABALI VAPUR İLE TAŞINAN ARAÇ VE  YOLCU  SAYISI

YILLAR

HATLAR

SEFER ADEDİ

ARAÇ SAYISI

YOLCU SAYISI

1947

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

200.000

0

1947

TOPLAM

0

200.000

0

1948

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

267.928

0

1948

TOPLAM

0

267.928

0

1949

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1949

Kartal - Yalova

0

0

0

1949

TOPLAM

0

316.190

0

1950

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1950

Kartal - Yalova

0

0

0

1950

TOPLAM

0

366.193

0

1951

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1951

Kartal - Yalova

0

0

0

1951

TOPLAM

0

493.914

0

1952

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1952

Kartal - Yalova

0

0

0

1952

TOPLAM

0

692.117

0

1953

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1953

Kartal - Yalova

0

0

0

1953

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1953

TOPLAM

0

859.011

0

1954

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1954

Kartal - Yalova

0

0

0

1954

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1954

TOPLAM

0

1.017.371

0

1955

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1955

Kartal - Yalova

0

0

0

1955

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1955

TOPLAM

0

1.100.000

0

1956

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1956

Kartal - Yalova

0

0

0

1956

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1956

TOPLAM

0

1.230.000

0

1957

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1957

Kartal - Yalova

0

0

0

1957

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1957

TOPLAM

0

1.388.000

0

1957

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1957

Kartal - Yalova

0

0

0

1957

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1957

TOPLAM

0

1.388.000

0

1958

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1958

Kartal - Yalova

0

0

0

1958

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1958

TOPLAM

0

1.390.870

0

1959

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1959

Kartal - Yalova

0

0

0

1959

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1959

TOPLAM

0

1.443.842

0

1960

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1960

Kartal - Yalova

0

0

0

1960

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1960

TOPLAM

0

1.626.421

0

1961

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1961

Kartal - Yalova

0

0

0

1961

Üsküdar - Sirkeci

0

0

0

1961

TOPLAM

0

1.842.488

0

1962

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1962

Kartal - Yalova

0

0

0

1962

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1962

TOPLAM

0

2.172.368

0

1963

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1963

Kartal - Yalova

0

0

0

1963

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1963

TOPLAM

0

2.330.346

0

1964

Boğaziçi Hattı

104.033

2.566.652

12.119.283

1964

Kartal - Yalova

4.407

75.976

323.149

1964

TOPLAM

108.440

2.642.628

12.442.432

1965

Boğaziçi Hattı

104.086

2.845.288

12.539.969

1965

Marmara Hattı

5.726

98.261

407.790

1965

TOPLAM

109.812

2.943.549

12.947.759

1966

Boğaziçi Hattı

112.832

3.325.812

14.110.366

1966

Marmara Hattı

8.135

152.172

529.613

1966

TOPLAM

120.967

3.477.984

14.639.979

1967

Üsküdar- Kabataş Hattı

78.667

2.938.792

10.648.170

1967

Harem - Sirkeci

38.999

845.425

4.705.100

1967

Kartal - Yalova

7.394

170.245

1.360.419

1967

Paşabahçe - İstinye

11.979

111.369

378.135

1967

TOPLAM

137.039

4.065.831

17.091.824

1968

Üsküdar- Kabataş Hattı

76.934

3.192.152

11.536.872

1968

Harem - Sirkeci

41.786

920.957

5.327.544

1968

Kartal - Yalova

7.197

182.300

1.501.519

1968

Paşabahçe - İstinye

14.004

193.146

562.749

1968

TOPLAM

139.921

4.488.555

18.928.684

1969

Üsküdar- Kabataş Hattı

81.492

3.422.078

13.077.978

1969

Harem - Sirkeci

44.416

1.005.280

5.917.589

1969

Kartal - Yalova

7.079

185.523

1.562.423

1969

Paşabahçe - İstinye

13.393

221.121

634.946

1969

TOPLAM

146.380

4.834.002

21.192.936

1970

Üsküdar- Kabataş Hattı

78.452

3.181.449

12.670.919

1970

Harem - Sirkeci

53.043

1.142.347

7.702.251

1970

Paşabahçe -İstinye

9.420

155.622

582.866

1970

Kartal - Yalova

4.329

116.282

1.136.846

1970

TOPLAM

145.244

4.595.700,000

22.092.882

1971

Üsküdar- Kabataş Hattı

76.826

3.432.039,000

12.755.414

1971

Harem - Sirkeci

61.692

1.333.977,000

11.066.285

1971

Paşabahçe -İstinye

5.582

86.097,000

413.040

1971

Kartal - Yalova

6.153

157.081,000

1.233.091

1971

TOPLAM

150.253

5.009.194

25.467.830

1972

Üsküdar- Kabataş Hattı

78.103

3.662.036

13.682.916

1972

Harem - Sirkeci

62.455

1.440.730

13.482.593

1972

Paşabahçe -İstinye

12.563

222.932

575.947

1972

Kartal - Yalova

6.010

151.381

1.164.736

1972

TOPLAM

159.131

5.477.079

28.906.192

1973

Üsküdar- Kabataş Hattı

75.582

3.426,000

14.115,000

1973

Harem - Sirkeci

64.637

1.478,000

15.440,000

1973

Paşabahçe -İstinye

11.231

215,000

610,000

1973

Kartal - Yalova

6.643

163,000

1.263,000

1973

TOPLAM

158.093

5.282,000

31.428,000

1974

Üsküdar- Kabataş Hattı

38.943

999,000

7.465,000

1974

Harem - Sirkeci

40.813

1.465,000

11.938,000

1974

Paşabahçe-İstinye

11.231

215,000

610,000

1974

Kartal - Yalova

11.046

475,000

1.626,000

1974

TOPLAM

102.033

3.154,000

21.639,000

1975

Üsküdar- Kabataş Hattı

26.688

678,000

5.521,000

1975

Harem - Sirkeci

32.394

936,000

8.037,000

1975

Kartal - Yalova

14.453

719,000

2.006,000

1975

TOPLAM

73.535

2.333,000

15.564,000

1976

Üsküdar- Kabataş Hattı

22.345

517,000

4.729,000

1977

Harem - Sirkeci

18.211

500,000

5.370,000

1977

Kartal - Yalova

17.420

849,000

2.280,000

1976

TOPLAM

57.976

1.866,000

12.379,000

1977

Üsküdar- Kabataş Hattı

28.350

744,000

4.310,000

1977

Harem - Sirkeci

19.195

663,000

5.743,000

1977

Kartal - Yalova

17.920

980,000

2.593,000

1977

TOPLAM

65.465

2.387,000

12.646,000

1978

Üsküdar- Kabataş Hattı

26.013

793.000

4.078.000

1978

Harem - Sirkeci

19.030

751.000

5.680.000

1978

Kartal - Yalova

14.960

819.000

2.292.000

1978

Darıca - Yalova

2.718

72.000

153.000

1978

TOPLAM

62.721

2.435.000

12.203.000

1979

Üsküdar- Kabataş Hattı

18.370

758.000

3.869.000

1979

Harem - Sirkeci

13.383

536.000

4.067.000

1979

Kartal - Yalova

10.525

607.000

1.772.000

1979

Darıca - Yalova

7.157

211.000

324.000

1979

TOPLAM

49.435

2.112.000

10.032.000

1980

Üsküdar- Kabataş Hattı

12.522

530.000

2.431.000

1980

Harem - Sirkeci

11.218

419.000

3.106.000

1980

Kartal - Yalova

8.241

518.000

1.538.000

1980

Darıca - Yalova

5.914

154.000

222.000

1980

TOPLAM

37.895

1.621.000

7.297.000

1981

Üsküdar- Kabataş Hattı

14.637

653.000

2.363.000

1981

Harem - Sirkeci

11.768

560.000

3.363.000

1981

Kartal - Yalova

5.843

440.000

1.381.000

1981

Darıca - Yalova

6.081

275.000

504.000

1981

TOPLAM

38.329

1.928.000

7.611.000

1982

Üsküdar- Kabataş Hattı

13.049

392.000

2.682.000

1982

Harem - Sirkeci

4.299

68.000

2.778.000

1982

Kartal - Yalova

9.210

290,000

1.417.000

1982

Darıca - Yalova

4.856

159,000

515.000

1982

Çanakkale- Eceabat

6.604

162.000

819.000

1982

Gelibolu - Lapseki

3.790

71.000

444.000

1982

TOPLAM

41.808

1.142

8.655.000

1983

Üsküdar- Kabataş Hattı

10.807

315,000

2.254,000

1983

Harem - Sirkeci

20.346

399,000

3.859,000

1983

Kartal - Yalova

13.346

449,000

1.972,000

1983

Darıca - Yalova

677

32,000

93,000

1983

Çanakkale- Eceabat

10.576

232,000

1.206,000

1983

Gelibolu - Lapseki

8.339

125,000

735,000

1983

TOPLAM

64.091

1.552,000

10.119,000

1984

Üsküdar- Kabataş Hattı

15.970

283.000

1.319.000

1984

Harem - Sirkeci

21.372

419.000

3.915.000

1984

Kartal - Yalova

15.391

522.000

2.322

1984

Darıca - Yalova

1.725

29.000

13.000

1984

Çanakkale- Eceabat

11.505

244.000

1.264.000

1984

Gelibolu - Lapseki

8.124

132.000

704.000

1984

TOPLAM

74.087

1.629.000

7.217.322

1985

Üsküdar- Kabataş Hattı

17.814

358.000

1.308.000

1985

Harem - Sirkeci

20.972

373.000

3.750.000

1985

Kartal - Yalova

12.907

349.000

1.674.000

1985

Darıca - Yalova

6.076

119.000

492.000

1985

Çanakkale- Eceabat

10.923

248.000

1.434.000

1985

Gelibolu - Lapseki

8.015

129.000

797.000

1985

Bozcaada - Odunluk

386

2.000

14.000

1985

TOPLAM

77.093

1.578.000

9.469.000

1986

Üsküdar- Kabataş Hattı

18.363

395.000

1.632.000

1986

Harem - Sirkeci

24.597

448.000

4.255.000

1986

Kartal - Yalova

14.734

499.000

2.005.000

1986

Darıca - Yalova

4.211

91.000

267.000

1986

Çanakkale- Eceabat

12.625

290.000

1.610.000

1986

Gelibolu - Lapseki

9.036

149.000

846.000

1986

Bozcaada - Odunluk

1.898

10.000

83.000

1986

TOPLAM

85.464

1.882.000

10.698.000

1987

Üsküdar- Kabataş Hattı

23.724

610.000

2.264.000

1987

Harem - Sirkeci

32.633

844.000

5.520.000

1987

Kartal - Yalova

15.773

706.000

2.622.000

1987

Darıca - Yalova

4.162

76.000

224.000

1987

Çanakkale- Eceabat

13.246

340.000

1.744.000

1987

Gelibolu - Lapseki

11.064

194.000

973.000

1987

Bozcaada - Odunluk

1.974

12.000

83.000

1987

TOPLAM

102.576

2.782.000

13.430.000

1988

Üsküdar- Kabataş Hattı

18.252

182.000

1.397.000

1988

Harem - Sirkeci

27.202

613.000

5.141.000

1988

Kartal - Yalova

15.036

696.000

2.907.000

1988

Darıca - Yalova

3.185

52.000

186.000

1988

Eskihisar - Topcular

4.281

127.000

23.000

1988

Çanakkale- Eceabat

13.143

356.000

1.697.000

1988

Gelibolu - Lapseki

11.234

220.000

1.020.000

1988

Bozcaada - Odunluk

1.737

15.000

88.000

1988

TOPLAM

94.070

2.261.000

12.459.000

1989

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1989

Harem - Sirkeci

17.410

335.000

5.116.000

1989

Kartal - Yalova

10.521

363.000

2.002.000

1989

Darıca - Yalova

0

0,000

0

1989

Eskihisar - Topcular

22.351

1.030.000

100.000

1989

Çanakkale- Eceabat

14.408

350.000

1.793.000

1989

Gelibolu - Lapseki

11.173

259.000

1.065.000

1989

Bozcaada - Odunluk

1.626

13.000

83.000

1989

TOPLAM

77.489

2.350.000

10.159.000

1990

Harem - Sirkeci

22.628

621,000

5.817

1990

Kartal - Yalova

0

0,000

0

1990

Eskihisar - Topcular

49.270

2.276,000

176

1990

Çanakkale- Eceabat

16.660

361,000

1.832

1990

Gelibolu - Lapseki

11.749

255,000

1.122

1990

Bozcaada - Odunluk

1.530

10,000

67

1990

TOPLAM

101.837

3.523,000

9.014

1991

Harem - Sirkeci

23.293

739,000

4.765

1991

Kartal - Yalova

1.575

8,000

370

1991

Eskihisar - Topcular

53.364

2.333,000

175

1991

Çanakkale- Eceabat

15.610

282,000

1.489

1991

Gelibolu - Lapseki

11.325

223,000

966

1991

Bozcaada - Odunluk

1.558

9,000

71

1991

TOPLAM

106.725

3.594,000

7.836

1992

Harem - Sirkeci

23.648

663,000

4.513

1992

Kartal - Yalova

0

0,000

0

1992

Eskihisar - Topcular

59.994

2.479,000

153

1992

Çanakkale- Eceabat

15.893

293,000

1.547

1992

Gelibolu - Lapseki

11.446

236,000

967

1992

Bozcaada - Odunluk

1.636

10,000

73

1992

TOPLAM

112.617

3.681,000

7.253

1993

Harem - Sirkeci

22.645

646,000

4.550

1993

Eskihisar - Topcular

65.437

2.795,000

141

1993

Çanakkale- Eceabat

15.915

338,000

1.540

1993

Gelibolu - Lapseki

11.300

266,000

962

1993

Bozcaada - Odunluk

1.684

14,000

68

1993

TOPLAM

116.981

4.059,000

7.261

1994

Harem - Sirkeci

23.208

784,000

4.722

1994

Eskihisar - Topcular

63.730

2.941,000

132

1994

Çanakkale- Eceabat

15.820

321,000

1.544

1994

Gelibolu - Lapseki

11.291

271,000

980

1994

Bozcaada - Odunluk

1.604

16,000

78

1994

TOPLAM

115.653

4.333,000

7.456

1995

Harem - Sirkeci

21.562

821,000

4.510

1995

Eskihisar - Topcular

63.261

3.080,000

165

1995

Çanakkale- Eceabat

15.781

349,000

1.707

1995

Gelibolu - Lapseki

11.533

297,000

1.059

1995

Geyikli-Bozcaada

1.697

25,000

102

1995

Marmara-Avşa-Erdek

1.487

12,000

0

1995

TOPLAM

115.321

4.584,000

7.543

1996

Harem - Sirkeci

23.691

890,000

4.471

1996

Eskihisar - Topcular

67.624

4.550,000

194

1996

Çanakkale- Eceabat

16.053

558,000

1.769

1996

Gelibolu - Lapseki

11.857

467,000

1.109

1996

Geyikli-Bozcaada

1.773

33,000

107

1996

Marmara-Avşa-Erdek

880

18,000

0

1996

Gökçeada-Kabatepe

603

14,000

0

1996

TOPLAM

122.481

6.530,000

7.650

1997

Harem - Sirkeci

23.716

904,000

4.380

1997

Eskihisar - Topcular

69.819

3.412,000

208

1997

Çanakkale- Eceabat

16.246

388,000

1.898

1997

Gelibolu - Lapseki

11.609

330,000

1.097

1997

Geyikli-Bozcaada

1.993

34,000

124

1997

Marmara-Avşa-Erdek

801

14,000

46

1997

Gökçeada-Kabatepe

937

20,000

91

1997

TOPLAM

125.121

5.102,000

7.844

1998

Harem - Sirkeci

24.811

1.016,000

4.121

1998

Eskihisar - Topcular

15.916

365,000

1.823

1998

Çanakkale- Eceabat

66.664

3.232,000

196

1998

Gelibolu - Lapseki

13.269

350,000

1.107

1998

Geyikli-Bozcaada

2.329

39,000

139

1998

Marmara-Avşa-Erdek

823

17,000

51

1998

Gökçeada-Kabatepe

848

24,000

95

1998

TOPLAM

124.660

5.043,000

7.532

1999

Harem - Sirkeci

25.859

1.026.854

5.506.573

1999

Eskihisar - Topcular

61.852

2.953.945

208.003

1999

Çanakkale- Eceabat

15.451

284.259

1.595.512

1999

Gelibolu - Lapseki

14.941

321.458

1.111.316

1999

Geyikli-Bozcaada

2.366

45.494

138.033

1999

Marmara-Avşa-Erdek

1.066

23.586

62.822

1999

Gökçeada-Kabatepe

893

22.046

82.324

1999

TOPLAM

122.428

4.677.642

8.704.583

2000

Harem - Sirkeci

25.628

1.062.128

5.613.905

2000

Eskihisar - Topcular

56.201

2.668.390

226.368

2000

Kabataş-Harem

6.323

197.033

161.895

2000

Çanakkale- Eceabat

15.790

304.503

1.628.864

2000

Gelibolu - Lapseki

15.311

352.173

1.197.629

2000

Geyikli-Bozcaada

2.419

55.243

169.400

2000

Marmara-Avşa-Erdek

1.335

24.150

88.050

2000

Gökçeada-Kabatepe

854

16.503

56.157

2000

TOPLAM

123.861

4.680.123

9.142.268

2001

Harem - Sirkeci

25.822

1.032.371

4.748.345

2001

Eskihisar - Topcular

52.393

2.455.073

246.463

2001

Kabataş-Harem

8.520

290.916

185.587

2001

Çanakkale- Eceabat

15.903

298.163

1.657.683

2001

Gelibolu - Lapseki

15.173

330.026

1.175.063

2001

Odunluk-Bozcaada

2.385

60.798

177.174

2001

Marmara-Avşa-Erdek

1.386

24.295

115.871

2001

Çanakkale-Gökçeada

699

10.461

85.284

2001

Gökçeada-Kabatepe

651

15.083

44.314

2001

TOPLAM

122.932

4.517.186

8.435.784

2002

Harem - Sirkeci

27.376

1.177.866

4.242.987

2002

Eskihisar - Topcular

54.784

2.622.831

279.761

2002

Kabataş-Harem

8.626

306.328

200.627

2002

Çanakkale- Eceabat

16.052

299.695

946.567

2002

Gelibolu - Lapseki

15.146

333.287

647.199

2002

Odunluk-Bozcaada

2.415

43.984

113.178

2002

Marmara-Avşa-Erdek

1.527

34.675

149.416

2002

Çanakkale-Gökçeada

653

11.453

104.368

2002

Gökçeada-Kabatepe

716

14.879

47.110

2002

TOPLAM

127.295

4.844.998

6.731.213

2003

Harem - Sirkeci

28.011

1.212.812

4.119.942

2003

Eskihisar - Topcular

62.296

2.832.239

312.463

2003

Kabataş-Harem

4.857

147.631

99.700

2003

Çanakkale- Eceabat

15.945

338.177

649.180

2003

Gelibolu - Lapseki

11.675

300.608

392.538

2003

Odunluk-Bozcaada

2.407

37.235

106.784

2003

Marmara-Avşa-Erdek

1.369

34.792

139.358

2003

Çanakkale-Gökçeada

480

10.570

78.712

2003

Gökçeada-Kabatepe

782

16.949

69.919

2003

TOPLAM

127.822

4.931.013

5.968.596

2004

Harem - Sirkeci

26.789

1.253.154

4.386.378

2004

Eskihisar - Topcular

62.719

2.890.301

337.792

2004

Kabataş-Harem

0

0

0

2004

Çanakkale- Eceabat

17.160

419.443

1.355.508

2004

Gelibolu - Lapseki

14.275

357.178

903.532

2004

Odunluk-Bozcaada

2.529

41.990

105.530

2004

Marmara-Avşa-Erdek

1.326

38.184

143.922

2004

Çanakkale-Gökçeada

373

5.140

52.789

2004

Gökçeada-Kabatepe

1.448

42.024

132.026

2004

TOPLAM

126.619

5.047.414

7.417.477

2005

Harem - Sirkeci

5.294

227.830

788.611

2005

Eskihisar - Topcular

11.030

463.243

57.272

2005

Çanakkale- Eceabat

16.524

379.249

2.096.110

2005

Gelibolu - Lapseki

13.913

341.262

1.123.185

2005

Odunluk-Bozcaada

2.575

40.280

87.209

2005

Marmara-Avşa-Erdek

310

5.839

29.966

2005

Çanakkale-Gökçeada

284

7.092

54.207

2005

Gökçeada-Kabatepe

1.529

39.487

108.466

2005

TOPLAM

51.459

1.504.282

4.345.026

2006

Çanakkale- Eceabat

10.635

245.876

1.280.761

2006

Gelibolu - Lapseki

8.207

206.332

604.875

2006

Odunluk-Bozcaada

1.892

28.661

67.857

2006

Çanakkale-Gökçeada

171

2.838

25.585

2006

Gökçeada-Kabatepe

1.035

24.811

69.716

2006

TOPLAM

21.940

508.518

2.048.794

Yorumlar (1)
Ebru Gümüş 9 yıl önce
Ali bey bu dolu dolu yazı için tebrik ederim.

Gerçekten içeriği oldukça zengin ve merak uyandıran bir çalışma olmuş. Özellikle Akay'ın 1936-37 tarifesinin kapağı ve eski vapurlar çok güzel.Ebru Gümüş

http://www.tarifeyebak.com25°
açık
Günün Anketi Tümü
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?