Zamlar Bitmek Bilmiyor

2009’un son günü başlayan zam yağmuru 2010’un ilk gününde de sürdü. 15 Ocak 2010 Cuma gününden itibaren yıllık yüzde 4 zam alan memurların lojman kiralarına yıllık yüzde 20 zam yapıldı. 2010 yılında kabahat işleyecekler hem kabahat cezasını, hem de bu cezayı yargıya taşımak istediklerinde avukatlara ödeyecekleri vekalet ücretini zamlı ödeyecekler.
Maliye Bakanlığının dün yürürlüğe giren Milli Emlak Genel Tebliğine göre, kamuya ait lojmanların aylık kira bedelleri 15 Ocak’tan geçerli olmak üzere yüzde 19.5 ile yüzde 20 arasında zamlandı.

Sigara yasağını delene 70 lira ceza

1 Ocak’tan itibaren kabahat kanununa muhalefet edenlere verilecek cezalar yüzde 2.2 artacak. Sarhoş olarak başkalarının huzurunu bozan, gürültü çıkaran, mal ve hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden, kaldırımları işgal eden, dilencilik yapan, sigara içilmesi yasak olan yerlerde tütün mamullerini tüketen ve kimlik bildirmeyenlere 70 TL idari para cezası uygulanacak. Kanuna göre yasak olmayan silahları park, meydan gibi yerlerde görünür şekilde taşıyan kişilere de yine 70 TL ceza kesilecek.
Çevre kirliliğine neden olanlara uygulanan cezaların da artırıldığı yeni yılda hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında kesim yapanlara, hayvan atıklarını sokağa bırakanlara, kullanılmaz hale gelen ev eşyalarını, bunların toplanmasına ilişkin belirlenen günün dışında sokağa yada kamuya ait yerlere bırakanlara da 70 TL cezası verilecek.
İnşaat atık ve artıklarını depolanma alanları dışına atan kişiler 143 TL-4 bin 354 TL, tüzel kişiler 143 TL-7 bin 261 TL ceza ödeyecek. Kullanılamaz hale gelen motorlu kara ve deniz nakil araçlarını sokağa veya kamuya ait yerlere bırakan kişilere 360 TL, evsel atıklarını atan kişilere ise 25 TL idari para cezası uygulanacak.
Kumar oynayan kişiler ile kolluk güçlerinin emirlerine aykırı davranan kişilere 143 TL, başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan işletmelere bin 451-7 bin 261 TL arası ceza verilecek. Kaldırımlara izni olmaksızın inşaat malzemesi yığan kişiler de 143-723 TL arasında idari para cezası ödeyecek. (Radikal)

Avukat ücretine zam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen avukatlara 2010 yılında ödenecek ücretler belirlendi. Resmi Gazete’nin 5. mükerrer sayısında yayımlanan ücret tarifesi şöyle:

* Soruşturma evresindeki işler: 149 TL

* Sulh ceza mahkemelerindeki davalar: 231 TL

* Asliye ceza mahkemelerindeki dava: 254 TL

* Ağır ceza mahkemelerindeki davalar: 462 TL

* Çocuk mahkemelerindeki davalar: 254 TL

* Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 462 TL

* Askeri mahkemelerdeki davalar: 254 TL

* İcra ceza ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde takip edilen davalar: 254 TL

* Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar: 462 TL

* Yargıtay’da görülen duruşmalı davaların tutarları: 518 TL.