SİGORTA GİDERLERİNDEN TASARRUF ETMEK MÜMKÜN MÜDÜR? 

Ekonomik anlamda zor geçen yıllarda, işletmeler mecburen tasarruf tedbirlerini gündemlerine almak durumunda kalırlar. Bu noktada, sigorta giderlerinden de tasarruf etmek doğru bir karar olarak görünebilir. Fakat, sigorta giderlerinden tasarruf ederken dikkatli değerlendirme yapılmaz ve profesyonel yardım alınmazsa, işletme için yaratacağı yıkım ödenecek primden çok daha büyük olabilir. 

Konuyu biraz somutlaştırmak için, geçen senenin verilerine bakabiliriz. 2019 yılında sadece doğal afetler sonucu dünya genelinde oluşan zarar 137 milyar dolar olarak belirlenmiş ve ekonomik anlamdaki en büyük sıkıntı, bu risklerin sadece %38’inin sigortalı olması ile yaşanmıştır. Sigortalanmayan 84 milyar dolarlık kısım, maalesef birçok işletmenin batmasına veya büyük zararlarla ve kendi imkanları ile işletmelerini ayakta tutma çabası göstermesine sebep olmuştur.  

İçerisinde bulunduğumuz durumu değerlendirecek olursak, salgın hastalık nedeni ile oluşabilecek rizikoları sigortalatmak bu seneye kadar firmaların öncelikleri arasında yer almasa da 2019 yılında hayatımıza kötü bir giriş yapan ve 2020 senesinde de etkileri devam eden Covid-19 salgını ile birlikte bu konu önem kazanmıştır. Sigortacılıkta, risk faktörü yokken çok uygun primlerle poliçenize ekletebileceğiniz bir riziko, riskin ortaya çıkması ile birlikte sürprime veya muafiyete tabi olabilmektedir. Bu sebeple, katastrofik olaylar ortaya çıkmadan önce geniş kapsamlı poliçe yaptıran firmalar bu dönemlerde avantajlı duruma geçmektedir. Sigortanın merkezi olarak düşünebileceğimiz Lloyd’s geçen ay, Covid – 19 nedeni ile öngördükleri tazminat ödemelerinin 4.3 milyar dolar civarında olmasının beklendiğini açıklamıştır. Bu tutarın büyük bir kısmını organizasyon iptal ve seyahat sigortaları için yapılan ve yapılacak ödemeler oluşturmaktadır. Tüm dünyayı etkileyen bir salgında dahi, maddi anlamda en az yıkımı yaşayanlar yine sigortanın sunduğu imkanlardan yararlananlar olmuştur.  

İşletme giderlerinde tasarruf yaparken, sigorta yaptırmama günün sonunda dönüşü olmayan zarar ve kayıplar yaratabileceğinden dikkat olunması gereken bir durumdur. Bir parçası olduğumuz denizcilik sektöründen bahsedecek olursak, örneğin zorunlu sigorta türlerinden olan P&I sigortası priminde tasarruf önlemi almak istiyorsak, öncelikle birkaç farklı sigortacıdan teklif alınması ve teklifler içerisinde değerlendirme yapılması uygun olacaktır. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken husus, en ucuz teklifi veren sigortacının gerçekten doğru karar olup olmayacağının değerlendirilmesidir. Doğru değerlendirilme yapılmadığı takdirde ucuz görünen teklif gizli masrafları ile diğerlerinden daha fazla ödeme yapılması sonucunu doğurabilir. Mesela, uygun fiyatlı görünen teklifte armatör tarafından karşılanması istenilen kondisyon sörvey ücreti olabilir veya muafiyetleri diğerlerinden yüksek, limitleri ise düşük olabilir. Bu nedenle, fiyat bazlı karar vermek her zaman doğru seçenek olarak karşımıza çıkmayabilir. Aslında, iyi bir broker ile çalışmanın farkı da tam bu noktada kendini gösterecektir. Brokerin görevi, sadece fiyat tekliflerini alıp sigortalıya göndermek değil, aslında seçeneklerin iyi değerlendirmesine ve poliçelerin geminin teknik ve ticari özelliklerine uygun hale getirmesine yardımcı olmak olmalıdır. Çok basit bir örnekle, Akdeniz, Karadeniz bölgelerinde çalışan bir geminin poliçesinde sefer sahası bakımdan kısıtlama yoksa bu durum direk boş yere ödenen fazla prim anlamına gelecektir veya P&I ve H&M poliçeleri birbirine uyumlu hale getirilmemişse açıkta kalan rizikolar olabileceği gibi mükerrer sigorta yapılmış rizikolar dahi olabilir. Bu ve bunlar gibi detaylara dikkat edilmeden kesilen poliçeler günün sonunda işletmeler için fazla maliyet yaratmaktadır. 

Kısaca izah etmeye çalıştığımız gibi, bu zor dönemde, sigorta primleri de tasarruf edilebilecek kalemlerden biri olarak değerlendirilebilir, ancak daha büyük zararlarla karşılaşmamak için bu karar titizlikle, rizikolar iyi değerlendirerek ve güvendiğiniz bir brokerin tavsiyelerine uygun olarak yapılmalıdır. 

Aysun Büyükateş Ünlü 

[email protected]