banner246

banner176

banner242

banner184

banner191

banner148

banner179

banner145

banner182

banner263

20.09.2014, 00:01 17007

Kaçak Göçmenler-İş Kazaları-Yıpranma

Güney Kürenin kara tenli insanları beyaz adamın coğrafyasına ulaşmaya çalışırken  denizlerde yaşamlarını yitirmeye devam ediyor.
 
Kuzey Küre de ise hayat inen çıkan borsalar, faiz hesapları, küresel çapta  trilyon doları aşan rüşvet  ve yolsuzluklar, çöpe atılan yiyeceklerin Tuna Nehrinin  yıllık debisine karşılık gelen miktarı, toplumların orta ve üst sınıfında lüks ve marka manyaklığının akıl sınırlarını zorlaması gibi bu yarım küreye ait daha bir çok kabul edilmezliği ile sürmekte.
 
Son iki hafta da yine binlerce mülteci çoğu Akdeniz de  olmak üzere yaşamlarını yitirdiler.
 
Mültecilerin doğdukları ama terk etmeye çalıştıkları Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya topraklarında ise savaş tüm hızıyla sürmekte.
 
ABD uçaklarının Ortadoğu topraklarını bombalamasının günlük maliyeti 15 Milyon dolarmış. 
 
Peki ya Afganistan da  konuşlanan NATO güçlerinin  günlük maliyeti ?
 
NATO güçleri Afganistan a girdiğinden beri başkaca hiç bir geçim kaynağı olmayan köylülerin haşhaş  üretiminin yüzlerce kat arttığını yani tüm Batıyı besleyen uyuşturucu ticaretinin  NATO kontrolünde ki bu topraklarda büyük ölçüde genişlediğini biliyor musunuz?. Ya Afganistan dan Batıya İran ve Türkiye üzerinden kaçmaya çalışan mültecilerin sayısını ?
 
Peki  Arap Denizin de bilmem kaç ülkenin volta seyri yapan savaş gemilerinin milyar dolarları aşan Korsan ekonomisine maliyetini hesapladınız mı?
Bir zamanlar dünyanın en zengin balık türüne sahip Somali sahilleri batının UYGAR İNSANLARI tarafından önce trollerle yağmalanmış aynı temiz sahiller ayrıca biyolojik atık çöplüğüne çevrilmiştir.  Somali sahillerinde yaşayan  halk açlığın kucağına terk edilmiş ve yaşamın tek yolunu korsanlık olarak öngörmüştür. Kötülüklerin tohumunun yoksulluk ve açlık olduğunun farkına varmamış gibi davranan Kuzey Kürenin insanları kendi yarattıkları yoksulluk denizinde milyar dolarlar harcayarak korsan kovalamaya başlamış korsanlık faaliyetlerinin top yekun yıllık maliyetini 7 milyar doların üstüne çıkaran kendi senaryolarının kahraman baş rol oyuncuları oluvermişlerdir.
 
Yer altı zenginliklerine  ve kıymetli taş yataklarına sahip olduğu bilinen Somali BM kayıtlarında çocuk ve kadınlar başta olmak üzere insan hakkı ihlallerinin en fazla olduğu ülke durumundadır. 
 
Libya denilen petrol zengini aşiretler ülkesini acımasızca bombalayarak sosyal ve siyasal anlamda paramparça eden daha sonra kendi haline “şimdilik” bırakıp gitmiş görünen başta Fransa olmak üzere Batının sanayileşmiş ülkelerinin yöneticileri özellikle bu ülkeden kaçan ve Akdeniz de ölen binlerce çoluk çocuk, kadın erkek tüm insanların  en büyük sorumlularıdır.
 
Adaletsizliğin, hakça paylaşmamanın nerede bir yer altı zenginliği varsa oraya hunharca saldıran Batının kolektif ayıbını Kuzeyin beyaz adamı üstüne almasa da Akdeniz çoluk çocuk, yaşlı, kadın , erkek demeden insanların cansız bedenlerini  sahillere atarak bu ayıbı, bu utancı her elim fırsatta yüzümüze ve vicdanlarımıza çarpmaktadır.
 
Adalet tecelli etmese de tarih tescilleyerek doğa ise öcünü alarak insana ve  insanlığa  ilişkin ne kadar yanlış varsa hesabını sorar.
                                                              -ıı-
Geçen yazımda ölen 5 gencin trajik hikayesinden söz ederken insana verilen değerin yaşamımızda içselleştirilmiş bir öncelik olmadığını bu konuda mutlaka yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini söylemeye çalışmıştım . O yazıdan bu yana insana ait değerlerin kar maliyet hesaplarının  gölgesinde kalmaya devam ettiğini birden çok vakada onlarca insanımızı kaybederek maalesef gene gördük. Ve yürütmenin acil olarak  yasal mevzuat ekseninde ILO kurallarına uygun düzenlemeler yapmasını da gecikmiş ama doğru bir adım olarak izledik. Tabii çıkarılan yasaların ve buna paralel uygulanacak mevzuatların mutlaka  kontrol edilip fiiliyat da sürdürülüyor olmasının da yasayı çıkarmak kadar önemli olduğunu bir kez daha belirtelim. Yasanın uygulamada aksayan yerlerinin de gene önce insan  anlayışıyla revize edileceğine inanıyoruz.
 
İş güvenliği ile ilgili olarak can ve mal emniyetini direk ya da dolaylı ilgilendiren her ticari faaliyetin zorunlu sorumluluk sigorta uygulamasına mutlaka tabii olması gerektiğine inanıyorum.
 
Devlet kendisinin sorumluluk limitini belirlediği sigorta poliçesine sahip olmayan hiçbir işletmenin operasyonuna izin vermemeli. Bu bir avukat bürosu ya da  bir sigorta broker ofisi de olabilir. Veya Deniz Haber in ofisi. Fark etmez. Her işletmenin kendi faaliyet gerçeğine göre potansiyel sorumlulukları vardır.
 
Bu işletmeler  faaliyetlerinin başlamasından itibaren sigorta şirketlerinin periyodik  denetimine tabii olmalıdır. Denetimlerden geçemeyen iş yerleri sigorta edilmemeli, gerektiğinde sigortaları iptal edilmeli ve dolayısıyla ticari faaliyetine ya başlayamamalı ya da devam ediyorsa faaliyetleri sona erdirilmelidir. Bu mekanizma tabii ki devletin kontrolüne  tabii olmalı, sigortasız iş yerlerine  müeyyideler uygulanmalı böylece çapraz denetleme sistemi kurulmalıdır.
 
Çok mu ağır ve abartılı görünüyor ?. Ölen insanların  geri gelmeyecek hayatlarını, arkalarında bıraktıkları acılı insanları, özellikle çocuklarını, ülkemizin iş kazalarında dünyanın sicili en kötü 3 ülkesinden biri olduğunu, yılda 1000 ve üzeri insanımızı kaybettiğimizi düşündüğümüzde bunların ağır ve abartılı değil mutlaka uygulanması gereken şeyler olduğunu hemen görürüz. İnsan hayatının üzerinde tartışılacak başkaca hiç bir şey hiç bir değer olamaz.
 
Bu sistemde sigorta şirketleri olası bir yaralanma, ölüm ve üçüncü şahıslara verilecek zararlarda  tazminatı ödeyen taraf olduğu için haliyle denetimlerini gereğine uygun yapacaktır. 
 
Türkiye de var olan sigorta yasası bu mekanizmanın efektif şekilde işlemesi için yeterlimidir mutlaka sorgulanmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Devletin sadece kendi müfettişlerinin denetimleri ile bu sorun çözülmedi, çözülmez de.
                                                           -ııı-
Kaya gazı  son zamanlarda  dünyanın enerji gündemini artarak meşgul eden bir konu olmuştur. Başkaca bir dergide konu ile ilgili bir yazı yazmıştım. Meraklısı da araştırabilir.
 
İşin teknik  detayına  girmeden  Denizcilik Sektörünün bu bağlamda LNG tankerlerinin inşa  konusuna mutlaka kafa yorması gerektiğini düşünüyorum. Gelecek nesilleri kaya gazının enerji sektöründe ki olası etkin ve belirleyici durumuna göre konumlandırmak istiyorsak  gerekli bilgi birikimini şimdiden  edinmeye başlamak gerekir. DTO bu konu da bir izleme araştırma ekibi kurabilir, konuyla ilgili yurt dışı kurum, kuruluş ve  ülkemizde ki gemi inşa fakülteleri ile bilgi alış verişinde bulunabilir.
 
ABD ve EU serbest ticaret anlaşmasını 2015 yılında imzalaması beklenirken ABD den Avrupa ya kaya gazı ihracatı da bu önemli anlaşmanın bir  parçası olacaktır. Yaklaşık 2025-30 yılını bulacağı düşünülen Amerika –Avrupa Kaya gazını okyanus aşırı taşımasının yolu LNG tankerleridir. Avrupa ülkelerinin Rusya ya bağlı enerji tekelini sona erdirme konusunda ABD ile yürüteceği bu proje ciddi bir jeopolitik hamle olup hacminin belki de yılda 1000 üzerinde taşıma gibi  çok fazla olması sebebiyle yakinen izlenmelidir. Bugün LNG konjonktüründe bile önümüzde ki 5 yıl için de 100-200 arası LNG inşası yapılacak olup bu inşaların toplam maliyeti 35-50 Milyar dolar ve üstüdür. Türkiye Cumhuriyetinin yıllık toplam ihracatı 168 Milyar dolar civarındadır.
 
Yalnız hatırlatmak lazım LNG projesi devletin yardımı olmadan gelişemez.Devletin burada itici güç olarak sektöre mutlaka destek olması lazım. Sonuçta bu proje ülkemizi İran ve Rusya ya bağlı pahalı doğal gaz ithalatından da kurtarabilecek bir çalışma olabilir. Çin gemi inşa sektörü devletin içinde bulunduğu  LNG inşası projesi ile Japonya ve özellikle Güney Kore ile olan rekabetinde epey bir yol almıştır.
 
Tamam  mutlaka koster de yapalım yapmayalım değil ama artık koster ve diğer konvansiyonel gemi inşasını aşıp Akdeniz içine sıkışan anlayışın üstüne çıkmalıyız. Malumunuz Atalarımız 500 sene öncesinde Akdeniz i Kadırgalarla fethetmiş. Dolayısı ile bugünün Bilgi ve İletişim Teknolojisinde bize Dünya Denizcilik Sektöründe küresel etkinliği olan lider oyunculardan biri olmak yakışır. Dünya jeopolitiğini değiştirecek olan  ABD-EU kaya gazı ticareti projesinin etkin taşıyıcı ya da inşa ayağı olmak Türk Denizciliğini mutlaka kendi sektöründe küresel oyuncular arasına sokacak ulusal anlamda ülkemize de çok büyük katkıları olacaktır.
 
Yerim dar diyenlere hatırlatırım  biz 15 sene önce kendi denizaltımızı, korvetimizi, muhribimizi de yapamıyorduk.
                                                      -ıv-
Yeni bir torba yasa TBMM genel kurulunda kabul edildi ama denizcinin yıpranma hakkı gene gündeme gelmedi. Ekim başı bir torba yasa daha hazırlanıyormuş.  Ben  ilgili bakanlığa hitaben de olmak üzere Deniz Haber de 3 kez  yazarak, Ana Muhalefet partisine  toplanan imzaları yollayarak kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalıştım çalışıyorum.  Ama benim tek başıma çabam yeterli değil. Başta Türkiye Denizciler Sendikası olmak üzere herkesin bu konuda yardımı önem arz etmektedir.
 
Bu vesile ile de  kampanyaya imza veren herkese teşekkür ederim. Tabii sonuç alana kadar vazgeçmek yok.
                                                                -v-
Oradan buradan farklı konulardan oluştu bu yazı. Sabırla okuduğunuz için teşekkür ederim.
 
Sevgiler herkese...

Yorumlar (1)
Süleyman Savaş 8 yıl önce
Güncel bir konu, ellerine sağlık.
28
açık
banner102
banner93
Namaz Vakti 10 Ağustos 2022
İmsak 04:22
Güneş 06:02
Öğle 13:15
İkindi 17:06
Akşam 20:18
Yatsı 21:50
Günün Karikatürü Tümü