DTO seçimleri yaklaşıyor. İki alternatif görünüyor önümüzde  ya yeni başkan Tamer Kıran Bey olacak ( muhalif gurupların tek adayı olduğunu farz ederek söylüyorum)   ya da Metin Kalkavan bey tekrar başkan seçilip kendi yönetim kurulu ile görevine devam edecek. Yaşayıp göreceğiz kısmetse.

Benim gönlümde ki DTO Başkanı ve yönetimi neler yapmalı, nasıl olmalı izninizle yazmaya çalışayım ;

1- DTO yönetimi çalışmalarında ve harcamalarında şeffaf olmalı, DTO gelir ve giderlerini aidat ödeyen herkesin bilgisine sunmalıdır. Yasal bir engel yoksa aidat ödeyen her üye internet aracılığı ile DTO’un harcamalarına ulaşabilmeli bu harcama nedir diyene de yüksünmeden kızmadan cevap verilebilmelidir.

2- DTO’nun kaynaklarını eğitim kurumlarına hakça dağıtmalıdır. Piri reis üniversitesi çok büyük bir kazanımdır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ülkemizin kalkınmasına konmuş yapı taşlarından biridir piri reis üniversitesi. Sayın metin Kalkavan’ın ve arkadaşlarının, emeği geçen herkesin, son tahlilde milletimizin eseridir. Ancak DTO ‘yu oluşturan bileşenlere katkısı olan diğer eğitim kurumlarının da bu bağlamda DTO ‘un kaynaklarından yararlanma hakkı vardır. Tek bir okula büyük miktarlarda kaynak dağıtımına bu bağlamdan hareket ederek son ver(il)meli ve başka eğitim kurumlarına da adalet gözeterek yardım edilmelidir. Geçenlerde yaptığımız bir sohbette adını koyduğumuz “artan sayılar kanunu” esas olmalı. Yani ne kadar çok öğrenciye ulaşırsan o kadar çok parlak beyinleri yakalama şansın olur. Ülkemizin en büyük israfı insan kaynağının israfıdır.

3- Yeni başkan kabotaj konusunda ülke menfaatlerini düzenleyecek yeni uygulamalara öncülük etmeli. Yasa koyucuyla konuyla ilgili yakın temasta olmalı. Bu konuda konunun uzmanı değerli hocalarımızdan mutlaka destek alınmalı.

4- Komşu bütün ülkeler ile başta Rusya ve Yunanistan olmak üzere deniz sektörünün tüm bileşenleri ile sağlıklı dost üretken ilişkiler kurabilmeli. Hatta kuzey Afrika ülkelerine de bu çalışmaları taşıyıp o ülkelerde armatörlerin yaşadığı mağduriyetlere çözüm üretmeli. Her ülke için farklı kişiler delege edilebilir. Her ülkede ilişkileri güçlü olan sektör çalışanları var malumunuz. Bu ilişkiler sürdürebilir hale getirmeli. Bu çalışmalar son tahlilde armatöre artı olarak dönecektir. Sadece kuzey Afrika limanlarında havadan sebeplerle tutulan gemilerin ülke ekonomisine zararı çok büyük miktarlardadır.

5- Bir ara başlatılmış ama arkası getirilmeyen seminer konferans türü bilgi üreten çalışmalara devam edilmeli buralardan elde edilen kaynaklar direk burs şeklinde ihtiyaç sahibi (okul farkı gözetilmeden) öğrencilere dağıtılmalı. Yeni başkan bu konuda eğitimcilerden-akademisyenlerden oluşan bir kurul oluşturmalı.

6- DTO bünyesinde eş dost değil akademisyen ve liyakat sahibi insanların sayısı arttırılmalı. Deniz ve denizciyi ilgilendiren her konuda akademik makalelerin yayınlanmasına destek olunup bilimin öncülüğünde denizcilik sektörünün geleceğe taşınması sağlanmalı.

7- Denizcilik eğitim merkezi (dem) kurulmasına destek olunmalı. Tüm denizcilik eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının tespit edilip aralarında koordinasyonun kurulacağı bu merkeze DTO ön ayak olmalı. Geleceğimizin bu kurumlar olduğu gerçeğini seçilecek her adayın benden daha iyi bildiğine eminim.

8- DTO ‘nun hem işleyişinde hem de seçimlerinde şeffaf demokratik bir işleyişi mutlaka teessüs edip DTO’nun kalıcı, kişilerin geçici olduğu anlayışını sektörde yerleşik düşünce haline getirilmesi sağlanmalı. Bir ülkeyi geleceğe taşıyan birçok önemli unsurlardan ikisi kurumlarının sağlıklı işleyişi ve de konuşulabilen bir ortamın olmasıdır. Denizcilik sektörü de bu bağlamda üstüne düşeni yapmakla yükümlüdür. Yöneticiler değişse de kurumların verimli üretken işleyişi devam ediyor olacak şekilde alt yapı teessüs edilmelidir. Bu da ortak akıla önem veren gelecek nesillere güvenen anlayışla mümkündür ki bunun hem çalışmalarını hem de düşüncede olgunlaştığını görmekteyiz..

9-  DTO Türk denizcilerine ait bir kurumdur. Nasıl Türkiye Türklerinse DTO da Türk denizcilerinindir. Zorunlu aidat ödeyen üyeden üretken üyeye evirilen bir yapıya geçilip genç neslin önünü açacak bilgi ve teknoloji çağının gereklerine uygun organizasyon için cesur adımlar atılmalıdır.

10- Akademisyenlerin oluşturduğu denizcilik eğitim şurası adı altında her sene DTO’nun öncülüğünde bir bilim kurulu toplanıp denizcilik eğitiminin sorunları ve geleceği tartışılmalı ve tavsiye niteliğinde kararlar alınmalıdır. Bu şuranın toplantı tutanakları geleceğe giden yolun bilgi taşları olarak değerlendirilmelidir.

11- DTO başkanı 2 dönemden fazla başkanlık yapmamalıdır. Kamuya ait bir makamın uzun süre bir kişi tarafından işgali genç ve veya daha enerjik, donanımlı, motivasyonu yüksek insanların önünün tıkanmasına yol açmaktadır. Yeni neslin ya da göreve yeni gelecek insanların önünün tıkanması potansiyel üretim ve faydanın azalmasına ve dahi insan kaynağı israfına yol açmaktadır. İşin aslı bu konu ulusal bir sorun olup ülke geleceğini yakınen her anlamda ilgilendirmektedir.

12- Yeni başkan ve yeni yönetim Mustafa Kemal Atatürk ün de dediği gibi denizciliği Türk’ün milli ülküsü olarak düşünüp onu en kısa sürede başarmanın uğraşı içinde olmalıdır..

Demokratik, şeffaf , örnek bir seçim olması dileğimle sadece iki adayın yarışacağını farz ederek ( alfabetik sıraya göre ) Sayın Metin Kalkavan ve Sayın Tamer Kıran a  başarılar dilerim.

Sevgiler herkese

Kemal Murat Güler