Amerika Birleşik Devletleri'nden Bayan Mayte Medina, IMO MSC'nin yeni Başkanı olarak seçildi

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün bugün başlayan Deniz Emniyeti Komitesi 103. Dönem Toplantılarında, Bayan Mayte Medina (Amerika Birleşik Devletleri), geçen yılın sonunda uzun süredir görev yapan eski Başkan Bay Brad Groves'un (Avustralya) istifasını takiben oturumun başında Başkan seçildi. Theofilos Mozas (Yunanistan), 2021 yılı Başkan Yardımcısı seçildi.

Yeni MSC Başkanı Bayan Mayte Medina Kimdir?

Mayte Medina, 1990 yılından bu yana yerel ve uluslararası denizcilik emniyeti, güvenliği ve çevre koruma standartlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında çalışmaktadır. Yeni başkanın daha önce Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) için standartların geliştirilmesini,
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenliki bulunuyor. 

Bayan Medina, 1999 yılından beri ABD Sahil Güvenlik Teşkilatında çeşitli görevlerde çalışmaktadır. Halen Standartlar Müdürlüğü'nde Merchant Mariner Yeterlilik Ofisi Şefi olarak görev yapmaktadır. Denizciler için Eğitim Sertifikasyonu ve Vardiya Standartlarına İlişkin Uluslararası Sözleşme (STCW) 1978 ve Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC), 2006 ile Amerika Birleşik Devletleri uyumu dahil olmak üzere, ticari gemi personeli ve çalışma konuları ile ilgili yasal ve düzenleyici konuları geliştirmiş ve yönetmiştir

Ticari gemi personelinin nitelikleri ve eğitimi ve insan unsuru da dahil olmak üzere deniz güvenliği ve emniyeti ile ilgili konularda ABD delegasyonlarını IMO'ya koordine etmeye ve yönlendirmeye devam etmektedir. Ayrıca, deniz taşımacılığında çalışma sorunları konularında ILO'ya giden ABD delegasyonlarına liderlik etmiş; ve denizcilikle ilgili tıbbi konularda WHO çalışmalarına da katılmıştır. Halen IMO İnsan Unsuru, Eğitim ve Vardiya Tutma (HTW) alt komitesine başkanlık etmekteydi.

Bayan Medina, denizci eğitimi ve sertifikası ile denizcilik işçiliği konularında yerel ve uluslararası otorite olarakbilinirlik sağlamıştır. Tavsiyesi ve danışmanlığı sıklıkla uluslararası kuruluşlar, endüstri ve diğer birimler tarafından önem verilen bir kişi niteliğindedir. Diğer ülkelerin ulusal altyapılarını uluslararası Sözleşmelere uygun olarak kurmalarına yardımcı olmak için  IMO, ILO da onun uzmanlığından yararlanılmaktadır.

Bayan Medina, National Graduate School'dan Kalite Yönetim Sistemleri alanında yüksek lisans derecesine ve Kings Point, NY'deki United States Merchant Marine Academy'den Deniz Mühendisliği Sistemleri Lisans Diplomasına sahiptir.

Theifolos Mozas