Haliç projesi yargıya taşınıyor

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, bugün ihale süreci tamamlanan Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi'ne karşı dava açacağını açıkladı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi ihalesini değerlendirdi.

İhalenin bugün tamamlandığını hatırlatan Mimarlar Odası, basında çıkan haberlere göre projenin 4 yılı inşaat, 45 yılı işletme süresi olmak üzere 49 yıllığına Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirileceğini belirtti.

Oda, projenin, her biri 70 yat kapasiteli iki yat limanı, her biri 400 oda kapasiteli 5 yıldızlı iki otel, dükkânlar, restoranlar, kongre ve kültür merkezleri, sinema ve eğlence tesisleri, bin kişilik cami ve otoparkı kapsadığını kaydetti.

Bilimi, uzmanlığı, hukuku, şehirciliği ve planlamayı reddeden rant odaklı sürecin, Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi ile Haliç'in "el değmemiş" son parçasına da uzandığını ifade eden Mimarlar Odası, bu proje ile Okmeydanı kentsel dönüşüm projesinin denize açılan kapısı olduğu ve zaman içinde Kasımpaşa'yı da içine alarak Galataport ile bütünleştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Açıklamada, "Dünyanın en eski ikinci tersanesi olan 558 yıllık Haliç Tersanelerinin, dünya üzerinde başka örneği bulunmayan şekilde ve yaklaşık 6 asırdır gemi yapım işlevini sürdüren tek endüstriyel arkeolojik SİT'in ortadan kaldırılması için yeni bir adım atılmış oluyor. Konunun sadece gelecek kuşaklara aktarılması ile yükümlü olduğumuz kültürel, tarihi ve endüstriyel arkeolojik mirasın korunması açısından değil; kentin ve geleceğinin şekillendirilmesi açısından da bütünlüklü olarak ele alınması gerektiği açıktır" denildi.

Açıklamada, 2863 sayılı Koruma Mevzuatı, Koruma Kurulu kararları, planlama ve şehircilik ilkeleri, imar mevzuatı gibi bütün yasal düzenlemeleri yok sayan projenin Tersane-i Amire'yi oluşturan alanın bütünlüğünü bozacağı ifade edildi.

Haliç ve kıyılarının "altın boynuz" olarak bilindiğini hatırlatan Mimarlar Odası, bir dünya mirası olduğunun altını çizdi. Oda, bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının yerel ve merkezi yönetimlerin asli sorumluluğu ve görevi olduğunu belirtti.

Projeyi yargıya taşıyacaklarını bildiren Mimarlar Odası, "Normal hukuk düzeninin işlediği bir ülkede bu hukuksuzluğun yargıdan onay bulmasının mümkün olmadığı inancındayız" dedi.