Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, hava veya deniz yoluyla gelen eşyanın geçici depolama yeri giriş kayıtlarının, geldiği limanda bulunan geçici depolama yerine alınmasına ilişkin işletici tarafından elektronik olarak tutulan ve Bakanlık ile paylaşılan veriler doğrultusunda sistem aracılığıyla oluşturulmasına imkan sağlandı.

Böylelikle, mevcut uygulamada gümrük memuru tarafından onaylanan ve onay işlemi için eşyanın tamamının taşıttan boşaltılmasını gerektiren geçici depolama yeri giriş işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması hedefleniyor.

Gümrük rejiminden önce laboratuvar tahliline gönderilmesi gereken eşyaya ilişkin de düzenleme yapıldı. Yükümlünün ilgili gümrük idaresine başvurması halinde rejim beyanında bulunmadan önce eşya tahlile gönderilecek. Yükümlünün sonuçları kabul etmemesi halinde, tahlile itiraz edilebilecek.

Özet beyan, fatura veya diğer idari ya da ticari belgelerde belirtilen eşyanın, tahlil edilenle aynı olduğunun belirlenebilmesi koşuluyla tahlil sonuçları rejim beyanında kullanılabilecek.