Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı, Mülga Denizcilik Müsteşarlığı Birinci Hukuk Müşaviri Yrd. Doç. Dr. İsmail DEMİR, 22 Ekim 2014 tarihi itibarıyla Deniz Hukuku Doçenti Unvanına hak kazanmıştır.   

Doç. Dr. İsmail DEMİR, 1 Kasım 1966 tarihinde Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 15 Eylül 1987’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Barosu nezdinde bir müddet serbest avukat olarak çalıştı. 
1992 – 1997 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası Hukuk Müşavirliğinde kadrolu avukat olarak görev yaptıktan sonra Ekim 1997’de Denizcilik Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği görevine atandı. Nisan 2003’de Denizcilik Müsteşarlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevine getirilen Doç. Dr. İsmail DEMİR, uzun süre bu görevde bulundu ve milletlerarası sözleşmeler dâhil Türk Deniz Hukuku Mevzuatının yenilenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarında bulundu, bu çalışmaları koordine etti.

Doç. Dr. İsmail DEMİR, Adalet Bakanlığı nezdinde kurulan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu hazırlayan komisyonda Denizcilik Müsteşarlığı temsilcisi olarak görev aldı. Deniz hukukuna dair çok sayıda milletlerarası sözleşmenin hazırlık çalışmalarına ve diplomatik konferanslarına iştirak etti. 2. Denizcilik Şurası ve 10. Ulaştırma Şurası başta olmak üzere çok sayıda etkinlikte gerek tebliğ sunarak, gerekse koordinatör olarak aktif rol aldı. 

Aralık 2009 itibarıyla Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Bölümü, Deniz Hukuku Anabilim Dalı’nda hazırlamış olduğu “1989 Londra Konvansiyonu Çerçevesinde Kurtarma” isimli tezinin kabulüyle doktora derecesini elde etti.   

655 sayılı KHK ile Denizcilik Müsteşarlığının ilga edilmesini müteakip Mayıs 2012’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. “Nairobi Sözleşmesi Çerçevesinde Enkaz Kaldırma” isimli doçentlik takdim tezinin yayımlanmasını müteakip 22 Ekim 2014 tarihinde yapılan sınavda oybirliği ile kendisine Deniz Hukuku Doçenti unvanı verildi.

Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini de yürüten Doç. Dr. İsmail DEMİR, lisan ve lisansüstü öğrencilerine Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku, Deniz Kirliliği Hukuku ve Deniz Kazaları Hukuku dersleri vermektedir.