Deniz Haber Com. Sitesinde Aralık Ayı başlarında Türk Loydu ile ilgili olarak yayınlanan bir haberde; Londra’da devam eden Uluslararası Denizcilik Örgütü Deniz Emniyeti Komitesi 100. Dönem Toplantıları (MSC 100) esnasında Türk Loydu, Türkiye adına önemli bir başarıya imza attığını belirterek Türk Loydu, MSC 100 tarafından GBS (Goal Based Standards) bağlamında onaylandığını, bu belgenin alınması ile 150 m üzerindeki yeni inşa tanker ve dökme yük gemilerinin yeni inşa klasını verme hakkına sahip olacağını belirtilmiştir.

Bu belgenin alınması Ülkemiz için bir ögünç kaynağı olmuştur. Diplomasi ayanında hiç te küçümsenecek bir olay değildir. Belgenin alınması büyük bir başarıdır. Bu başarılarından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürü kardeşim ve arkadaşım Salim Özpak, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu ile bu belgenin alınmasında emeği geçen tüm bürokratları kutluyorum.

Bu belgenin alınması beni Denizcilik Bankası T.A.O Sigorta Müdürlüğünde görev yaptığım ilk yıllara götürdü. Buradaki görevim Bankaca verilen gemi inşa kredileri ile yapılan gemilerin Tekne İnşa sigorta işlemlerini takip etmek bunun yanında inşası biten Teknelerin sigorta işlemleri ile ilgili olarak ta Armatörlere imzalatılacak belgeleri imzalatmak görevi de benim görevlerim arasında idi bir gün Denizcilik Bankası Bankacılık Şubesi Merkez Şubesinden gelen tarafıma havale edilen yazıda yeni inşa edilecek bir gemiden bahsediliyor. Yazıda kredi verilen Armatör: Gepa Gemi Nak.ve Tic. A.Ş Şirketin Adresi : İnönü Cad. Miralay Şefik Bey Sok. Antalya Palas Geminin Adı : AYÇA Verilen Kredi : 800,000,000 TL ( aklımda yanlış kalmadı ise) Geminin Klası : TL Geminin Boyu: 82,17 m Eni 14 m Derinlik : 5,80 m İnşa edildiği Tersane: Desan Tersanesi yazılı. Yazıyı aldım dikkatlice okuyorum Loyd kısmında TL yazılı. Allah Allah bu TL nedir ki hiç duymadım hemen Müdür Yardımcımız Adnan Töre’nin odasına gittim Adnan Bey yazıyı göstererek loyd kısmında TL yazıyor acaba verilen kredi Türk Lirası cinsinden olmasından dolayı bu yazıyı yazan kişi yanlışlıkla ABS,LR veya BV yerine TL mi yazdı dedim Adnan Bey güldü bu Türk Loydu’nun kısaltılmasıdır dedi. Denizyollarının gemilerini sigortasını poliçelerini bakarsan Loyd kısmında ABS-TL yazdığını görürsün demişti. Hemen işe koyuldum ve çalıştığımız Ray Sigortaya teklif Mektubu hazırladım mektubu imzalattıktan sonra o zaman Galatasaray’da bulunan Ray Sigorta’ya elden götürdüm Nakliyat Müdürü Figen Hanıma yazıyı elden teslim ettim Figen Hanım Yardımcısı Umur Bey beraber bir konu hakkında çalışıyorlardı Figen Hanım yazıyı okur okumaz yazıyı Umur Bey’e uzattı bir birlerine baktılar olmaz dediler Türk Loydu Avrupa’da klas kuruluşu olarak kabul edilmiyor. Biz bu sigortaya yapamayız dedi konu beni çok aştığı için ben bu konuyu size yazılı verdim sizde bize bu konuda görüşlerinizi yazı ile bildirin dedim ve hemen ayrıldın.

Ertesi gün konuyu Sigorta Müdürü Ercüment Akbaş ile Yardımcısı Adnan Töre’ye bildirdim o zamanlar bizde mesai 08,00’de başlıyordu Ray Sigorta’da ise 09.00 saat 09.00 olunca Figen Hanım Ercüment Beyi telefonla aradı bu gemi için Tekne İnşa Sigortası yapamayacaklarını belirterek Armatör’ün Klas kuruluşunu değiştirme talebinde bulundu Ercüment Bey gemiyi inşa ettiren şirketin sahiplerinin Prof Dr Teoman Özalp ve oğullarının sahibi olduğu Gepa Gemi Nak.ve Tic. A.Ş olduğunu belirterek Teoman Bey Türk Loydu’nun kurucuları arasında bulunduğunu hale hazırda Türk Loydu’nda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu belirterek klas kuruluşunun değiştirmeyeceklerini tahmin ediyorum dedi .

Konu ile ilgili olarak Ray sigorta’dan yazı geldi biz’de bu yazıyı aldıktan sonra hemen Armatöre bir yazı yazıldı yazıyı Armatöre ben elden götürdüm yazıyı imza karşılığında verdim. Ve bundan sonra tam bir soğuk savaş başladı Ray Sigorta – Denizcilik Bankası- Gepa arasında günde karşılıklı olarak yazıların biri geliyor biri gidiyor. Ray Sigorta Tekne ve Tekne inşa sigortalarında sigorta ettiği meblağın yaklaşık % 10 kısmını Milli Reasürans ve Destek Reasürans dahil olmak üzere Türk şirketlerince teminat alıntına alındığını geri kalan yaklaşık % 90 kısmını yurt dışında bulunan Reasürans şirketlerine verdiğini Reasürans şirketleri ise Türk Loydu’nu kabul etmedikleri ve bu nedenle poliçenin tanzim edilemeyeceğini ısrarla vurgulamakta karşı tarafta ısrarla bir değişikliğe gidilmeyeceği belirtmişlerdi. Bu arada devreye Türk Loydu da girmişti.

Türk Loydu’nun merkezi Tophanede bulunuyordu Türk Loydu’nun o dönemde Genel Müdürü Ali Dursun Kançeker idi. Ali Dursun Kançeker Denizcilik Bankasında emekli Haliç Tersanesi’nde Müdürlük yapmış bir teknokrattı. Bu aradaİngiltere ile irtibata geçildi içinde Denizcilik Bankasına bağlı İşletmelere ait gemiler, Deniz Nakliyat A.Ş’ye ait gemiler ile Türk Armatörlerine ait yüzyetmişbeş adet Tekne ve kırka yakın teknenin Tekne ve Tekne İnşa Sigortasının Ray Sigorta aracılığı İngiltere’de bulunan Loyda bağlı Reasürans şirketlerince teminat alındığı belirtilerek bu sigorta poliçesinin tanzimi için onay verilmesi istendi. Bu yazışmalar o zamanlar teleks ile yapıldığından bizim tarafımızdan İngiltere’ye çekilen telekslerde Türk Loydu’nun teleksi kullanılıyordu bu yazışmalar o kadar çok olmuştu ki iki klasör dolmuştu. Bu olayın olduğu dönem 12 Eylül dönemi Gepa şirketi Ankara nezdinde etkili bir şirket Ulaştırma Bakanlığından bize ve Ray Sigortaya bu sigortanın yapılıp poliçenin şirkete iletilmesini neticesinden de kendilerine bilgi verilmesi talep ediliyor buna benzer bir yazıda Milli Güvenlik Konseyinden geliyordu.

Uzun uğraşlardan sonra poliçe tanzim edildi. Gemi inşasına başlandı. AYÇA gemisi Türk Loydu’nun kurullarına göre inşa edilen ve uluslararasında sefer yapan ilk gemisidir. Ondan önce dış ülkelere sefer yapan gemiler Denizcilik Bankası ile Deniz Nakliyatın gemileri idi bunlarda da çift klas vardı. Bu işler bittiği zaman ben geciken askerlik görevimi yapmak üzere Askere gittim. Asker Dönüşü Denizcilik Bankası T.A.O lav edilmiş yerine Türkiye Denizcilik Kurumu Kurulmuş, Denizcilik Bankası bu kurum içerisinde özerk bir yapıya kavuşarak faaliyetine devam etti bundan bir yıl sonra ise de Türkiye Denizcilik Kurumu da lav edilerek Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Gemi Sanayi A.Ş ve Denizcilik Bankası A.Ş adı altında üç adet Kamu İktisadi Kuruluşu kuruldu. Dolayısı ile AYÇA’dan bir haber alamadım yıllar sonra Merhum Prof Dr Ali İhsan Aldoğan bir sohbet sırasında bana AYÇA gemisinde bir hasar meydana geldiğini Sigorta Şirketi bir başka nedenlerle birlikte geminin klas kuruluşunu da bahane ederek hasarı ödemediğini söylemişti.

Her başarının altında bir bedel vardır. Türk Loydu bu bedeli Prof.Dr Teoman Özalp aracılığı ile ödemiştir. Teoman Hoca’nın o dik duruşu olmasa kendi çıkarı için Loydu değiştirse idi acaba Türk Loydu bu günlere gelebilirmiydi ? 1925 yılında doğan Prof.Dr Teoman Özalp 1931 yılına kadar İlhan ismi ile yaşamış 1931 yılında Atatürk tarafından ismi Teoman olarak değiştirilmiş bir kişidir (Atatürk Teoman ismini koymadan önce ismi İlter)  Mustafa Kemal’in askeridir hiçbir mücadele onun yıldırmamıştır. 1978 yılından 1995 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Türk Loydu’nu yetiştirdiği talebelerine devretmiş onun öğrencileri de ondan aldığı güçle insanüstü gayretle çalışarak Başta İngiltere olmak üzere tüm dünyaya Türk Loydu’nu kabul ettirmişlerdir. Bu öğünçün temelini atan bu mutluluğu bize yaşatan Prof.Dr, Teoman Özalp’i 18 Ocak 2017 tarihinde aramızdan ayrılmıştır. Şimdi o mezarında huzur içinde yatıyordur. Prof.Dr, Teoman Özalp’i rahmet ve minnetle anarken Başta Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu olmak üzere Türk Loydu çalışanlarına teşekkürler ediyorum sağ olun var olun sizlerle gurur duyuyoruz.

Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu’na bir mesajım var 08 Aralık 2018 tarihinde Beşiktaş’ta bulunan Deniz Müzesinin Hamit Naci Salonunda Kaptan Avukat Gündüz Aybay ile ilgili bir belgesel izledim. Çok hoşuma gitti Boğazlar ile ilgili olarak yaptığı çalışmaları biz bilmeyenlere gayet güzel anlatıldı. Bunun neticesinde hiç tanımadığımız bir insana karşı saygı ve sevgi duymaya başladım Acaba böyle bir belgesel Prof.Dr. Teoman Özalp ile ilgili yapılamaz mı ?