Dünya Bankası, küresel ekonomik büyüme yavaşlarken ticaret büyümesinin önümüzdeki on yılda yavaşlama yolunda olduğunu tahmin ediyor. 

COVID-19 salgınının kalıcı etkileri, Rusya Ukrayna savaşı ve artan faiz oranları ekonomik aktiviteyi frenledi. 2030'a kadar ticaret büyümesinin (önceki on yıla göre) yılda yüzde 0,4 oranında yavaşlaması bekleniyor. 

Dünya Bankası'nın araştırmacıları, tedarik zincirlerini yeniden limana veya yakın limana doğru yönlendirmeye yönelik uzun vadeli bir eğilimin de ticaret üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip olacağını öngörüyor.

Pazartesi günü yayınlanan yeni bir raporda ajans, 1990'lardan bu yana küresel büyümeyi yönlendiren neredeyse tüm ekonomik güçlerin azaldığı ve küresel potansiyel GSYİH büyümesinin 2000-2010 ile karşılaştırıldığında bu on yılda üçte bir oranında düşme yolunda olduğu konusunda uyardı. (Büyüme devam edecek, ancak özellikle gelişmekte olan ekonomilerde daha yavaş olacak.)

Dünya Bankası Baş Ekonomisti ve Kalkınma Ekonomisinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Indermit Gill, "Küresel ekonomi için kayıp bir on yıl yaklaşıyor olabilir. Potansiyel büyümede süregelen düşüşün, dünyanın zamanımıza özgü, genişleyen bir dizi zorlukla (inatçı yoksulluk, farklılaşan gelirler ve iklim değişikliği) başa çıkma yeteneği üzerinde ciddi etkileri var."dedi.

Gill, bu yavaşlamayı tersine çevirmek için uyumlu bir çaba çağrısında bulundu. Ekibi çalışmalarında, özel yatırımı teşvik ederek, ulusal ekonomiler ve uluslararası kurumların ekonomik büyüme oranını yüzde 2,2'den yüzde 2,9'a çıkarabileceği sonucuna ulaştı. 

Raporun baş yazarı ve Dünya Bankası Beklentiler Grubu Direktörü Ayhan Köse, “Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme sağlayabilecek politikalar oluşturmayı gelecek nesillere borçluyuz” dedi.

Önerilen politika araçları arasında altyapı yatırımları, hizmet sektörünün teşviki ve ticaret maliyetlerinin düşürülmesi yer alıyor. Ticaret maliyetleri, mesafeye, güzergâha ve düzenleyici rejime bağlı olarak, ticareti yapılan malın değerinin yüzde 100'ü kadar olabilir. Dünya Bankası, "En yüksek nakliye ve lojistik maliyetlerine sahip ülkeler, ticareti kolaylaştırma ve en düşük nakliye ve lojistik maliyetlerine sahip ülkelerin diğer uygulamalarını benimseyerek ticaret maliyetlerini yarı yarıya azaltabilir." diyor.

Ticaret büyümesinde bir yavaşlama meydana gelirse, bu gelişmekte olan ekonomilere zarar verebilir, ancak nakliye faaliyetinden kaçınılması, enerji talebinden kaçınılması anlamına geleceğinden, taşımacılığın karbondan arındırılması için potansiyel bir hızlandırıcı olacaktır. 

Editör: Nermin İstikbal