Türk bayrağına geçiş her geçen gün artıyor! 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanlığımızın öncülüğünde yapılan çalışmalar sonucu, 27.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Kanun kapsamında tekne sahiplerini ilgilendiren çeşitli vergi düzenlemeleri yapıldı. 

Vize harcı kaldırıldı 

Bağlama kütüğüne kayıtlı olan 18 GRT den küçük ticari gemi, deniz ve iç su araçları ile özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarının ruhsatnamelerinden her yıl alınan vize harcı kaldırıldı. (6770 sayılı Kanun, Madde 4) 

Gümrük vergisi kaldırıldı 

27.01.2017 tarihinden önce yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekmiş olan Türk sahipli teknelerin gümrük vergisi dâhil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan muaf olarak Türk bayrağına geçebilmelerine imkân sağlandı. (6770 sayılı Kanun, Madde 38) 

ÖTV sıfırlandı, KDV %1’e indirildi   

Kanundaki vergi düzenlemelerine ilave olarak, yat, kotra, tekne ve gezinti teknelerinde uygulanacak KDV oranının %1’e, ÖTV’nin sıfıra indirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2017/9759) 03.02.2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Türk bayrağına geçen tekne sayısı her geçen gün artıyor! 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Sayın Suat Hayri Aka geçtiğimiz günlerde “Sektörün verilerine göre 6 bin civarı sahibi Türk yabancı bayraklı tekne olduğunu ve Türk vatandaşlarına ait yabancı bayraklı 2 binin üzerinde teknenin Türk bayrağına geçtiğini” açıklayarak bu yaz bütün sahillerimizde Türk bayraklı tekneleri göreceğimizin müjdesini verdi. 

4 ay gibi çok kısa bir zaman içerisinde Türk vatandaşlarına ait yabancı bayraklı teknelerin süratle Türk bayrağına geçmeleri, 6770 sayılı Kanun ile yapılan vergi düzenlemelerinin amacına ulaştığının bir göstergesi. 

Başta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız ve Müsteşarımız olmak üzere, emeği geçenleri kutluyorum.

Denizcilik Sektörü Teknolojik Vizyon ve Ortak Akıl Uzgörü Çalıştayı  

11 Mayıs 2017 tarihinde TÜBİTAK Türkiye Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)’nde yapılan “Denizcilik Sektörü Teknolojik Vizyon ve Ortak Akıl Uzgörü Çalıştayı”na nazik davetleri üzerine ben de katılma imkânı buldum.

 

TÜSSİDE Yürütme Kurulu Üyesi ve KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Salih Zeki ÇAKIR beyin öncülüğünde, denizcilik Sektörünün gelecek 35 yılına sari teknolojik gelişmelerin tartışıldığı ve SWOT analizi ile fikir ve önerilerin çok güzel bir şekilde harmanlandığı çalıştayın oldukça verimli geçti kanaatindeyim. 

Çalıştayın sonuçları itibariyle, Türk denizcilik sektörünün, Hükümetin yakın zamanda açıklanacağı belirtilen ekonomik teşvik paketinden ve üretim reform paketinden yeterince faydalanabilmesi ve “Denizcilik Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi” kurulmasına Vesile olmasını temenni eder, emeği geçenleri kutlarım. 

*** 

Değişimin ya aktörü oluyorsunuz ya da izleyicisi… 

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız Sn. Ahmet Selçuk SERT’in milattan önce 500’lü yıllarda Herakleitos’in “değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” sözüne atıfla başlayan ve “Sektörde IMO tarafından belirli kurallar geliyor, çeşitli uygulamalar çıkıyor ve biz bunların izleyicisi takip edicisi olduk. “Değişimin ya aktörü oluyorsunuz ya da izleyicisi…” şeklide devam eden konuşması bana sorarsanız tek kelimeyle ders niteliğindeydi! 

Evet, şahsen ben de, artık Türk denizciliğinin bu küresel değişimlerin izleyicisi değil aktörü olmasını arzu ettiğim için çalıştaya katıldım; fikir ve görüşlerimi paylaştım. 

*** 

Değişimin anahtarı ?... 

Şahsen ben de, çalıştaya katılan çoğunluk gibi artık bir şeylerin değişmesi, ülkemizin dünya denizciliğinden hak ettiği payı alabilmesi gerektiği konusunda hem fikirdim. 

Fakat baştan sona kadar aklıma takılan bir soru vardı! 

Denizcilik özel sektöründe mevcut oyuncularla değişim olabilir miydi? 

Yoksa değişim ancak yeni oyuncularla mı mümkündü? 

İMEAK DTO ile özdeşleşen denizcilik özel sektöründe 30 yıldır aynı sorunların konuşuluyor olduğunu da düşününce… 

Değişimin anahtarının “yeni oyuncular (new players)” olduğunu anladım! 

İnşallah herkes de anlamıştır... 

Zira, A. Einstein’ın dediği gibi “Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek" akıl karı değil… 

*** 

Saygılarımla… 

Fatih Yılmaz 

Gemi İnşa & Gemi Mak Müh. 

[email protected]