Şimdi sorumluluk Tekne sahiplerinde!

Değerli okuyucular,

Denizcilik sektörü, bünyesinde barındırdığı pek çok alt sektör ve emek yoğun yapısı nedeniyle birçok ülkede özellikle gelişmekte olan ülkeler için ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olarak görülüyor.

Bu alt sektörlerden bir tanesi de yat/tekne sektörü ve yat/tekne turizmi.

Ama maalesef karasularımızda ve marinalarımızda Türk sahipli olup yabancı bayrakla (başta ABD olmak üzere) dolaşan 6 bin civarında yat, kotra, tekne ve gezinti teknesi vb. özel tekne olduğundan bahsediliyor.

Yabancı bayrak çekme sebebi olarak ise en başta “Türkiye’de uygulanan vergiler” gösteriliyordu.

Bu durumu dikkate alan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanlığımız ciddi bir çalışma başlatarak Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ve ortak çalışmalar neticesinde;

Konuyu TBMM gündemine kadar taşıdı ve çeşitli vergi düzenlemelerini de içeren 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı “T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında tekne sahiplerini ilgilendiren çeşitli vergi düzenlemeleri yapılmasını sağladı.

Vize harcı kaldırıldı

Bağlama kütüğüne kayıtlı olan 18 GRT den küçük ticari gemi, deniz ve iç su araçları ile özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarının ruhsatnamelerinden her yıl alınan vize harcı kaldırıldı. (6770 sayılı Kanun, Madde 4)

Gümrük vergisi kaldırıldı

27.01.2017 tarihinden önce yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekmiş olan Türk sahipli teknelerin gümrük vergisi dâhil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan muaf olarak Türk bayrağına geçebilmelerine imkân sağlandı. (6770 sayılı Kanun, Madde 38)

ÖTV sıfırlandı, KDV %1’e indirildi 

Kanundaki vergi düzenlemelerine ilave olarak, yat, kotra, tekne ve gezinti teknelerinde uygulanacak KDV oranının %1’e, ÖTV’nin sıfıra indirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2017/9759) 03.02.2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yat, kotra, tekne ve gezinti teknelerinin ithal edilerek serbest dolaşıma girmesine ilişkin usul ve esaslar konusunda da yeni çalışmalar yapıldı, yapılıyor.

Türk Bayrağı teşvik ediliyor

Yapılan tüm bu vergi düzenlemelerinin temel amacının; “Türk sahipli olup yabancı bayrak taşıyan özel teknelerin Türk bayrağına geçişinin önündeki vergisel engellerin kaldırılarak Türk bayrağı çekmelerini teşvik etmek” olduğu ifade ediliyor.

Şimdi sorumluluk Tekne sahiplerinde!

Hiçbir devlet, kendi karasularında ve marinalarında kendi vatandaşlarının malı olduğunu bildiği teknelerin başka ülkelerin bayrakları altında sınırsızca dolaşmasını tasvip etmez.

Ve normalde devlet, en önemli gelir kaynağı olan vergilerden kolay kolay vazgeçmez!

UDH Bakanlığının öncülüğünde Maliye Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirilen söz konusu vergi düzenlemeleri ile yabancı bayrak için öne sürülen gerekçeler ortadan kaldırıldı.

Vergi düzenlemesi sonrası Türk bayrağına geçiş oranı önemli bir performans göstergesi olacak.

Şimdi sorumluluk, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yabancı bayrak çeken özel tekne sahiplerinde…

Devletimizin kendilerine verdiği kıymeti anlayarak süratle Türk bayrağına geçmeliler.

***

Yapılan çalışmaların Türk denizciliği için hayırlı olmasını dileklerimle…

***

Güzel bir söz:  

“Mutlulukla mutsuzluk arasında sadece ince bir çizgi vardır.”

***

UDH Bakanlığımızın tekne sahiplerini vergi düzenlemesi konusunda bilgilendirmek ve Türk bayrağına geçişi teşvik etmek amacıyla hazırlattığı örnek broşür: