Rusya Federasyonu Başsavcılığı, ITF'in faaliyetlerinin "Rusya Federasyonu'nun anayasal düzenine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu'nu (ITF) "istenmeyen bir örgüt" ilan etti. 

Sendika, savcılığın ITF'i istenmeyen bir örgüt olarak belirleme kararına dayandığı gerekçesini yalanladı. 

ITF'e bağlı 1,65 milyon Rus ulaştırma işçisi ve özellikle de önemli bir kısmı ITF onaylı toplu sözleşme kapsamındaki gemilerde yolculuk yapan yaklaşık 200.000 Rus denizci için önemli sonuçları olacak.  

ITF, Ukrayna ile olan savaş boyunca Rus denizcileri, yalnızca ITF anlaşmaları kapsamında güvence altına alınan korumalardan her gün yararlanan denizcileri değil, aynı zamanda milyonlarca borcu olan ücretlerin tahsili için ITF'ten yardım arayan ve alan denizcileri de desteklemeye ve terk edilmiş denizcilerin ülkelerine geri gönderilmesine devam etti.  Ocak 2022'den bu yana, 11.405 Rus denizci, ITF'in ITF Müfettişleri ile birlikte teftiş ettiği gemilerde bulunuyor ve bu gemilere ödenmemiş ücretlerden yaklaşık 4 milyon dolar tahsil ediliyor. ITF, yaptığı bir açıklamada, Rus denizcilere ve kendilerinden yardım isteyen diğer denizcilerle aynı şekilde davranmaya devam ettiğini belirtti

ITF, sendikanın Ukraynalı taşımacılık işçileri ve ailelerine yönelik dayanışma fonunun yalnızca insani amaçlarla kullanıldığını ve fonların bağımsız bağlı sendikalara ve denizcilik hayır kurumlarına sağlandığını vurguladı.  

Sendika, "Ukrayna, Rusya ve komşu ülke halklarıyla barış, diyalog ve diplomasi çağrısında bulunmaya devam ediyoruz" dedi. 

Editör: Nermin İstikbal