İngiliz asıllı John Ward (1553-1622), İspanya savaşı sırasında İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth’ten elde ettiği izin belgesiyle İspanyol gemilerini yağmalıyordu. Kral 1. James döneminde İspanya ile İngiltere barış yaptı ama John Ward korsanlıktan vazgeçmedi. Bu sebeple İngiltere’den ayrılmış ve Tunus kıyılarına gelerek korsanlığa burada devam etmiştir.
Katolik köleleri taşıyan büyük bir gemi yakaladıktan sonra İngiltere Kralı 1. James’ten affını istedi ama isteği kabul görmedi.
Büyükelçi Esposizioni’nin “Bu limanda yaptığı hasarla çok tanınan ünlü korsan Ward, şüphesiz İngiltere’den gelmiş en büyük alçaktır. Pek çok Venedik gemisini ele geçirdi” şeklindeki ifadeleri Ward’ın Osmanlı veya Müslüman sayılamayacağının en büyük kanıtıdır.
Venedik'teki İngiliz Büyükelçisi Konsey'e "Soderina'yı ele geçirip onu bertona dönüştüren Ward'a gelince, bu sulara gelirse sıcak bir karşılama ile buluşacak."
Asla Müslüman olmamasına rağmen zaman zaman Yusuf Reis adını kullanmıştır. Batılı devletler kendi kontrollerinin dışındaki korsanları “Türk” olarak adlandırdığından, Osmanlı tarihini Batılı kaynaklardan çeviriyle yazmaya çalışan bazı tarihçiler de John Ward’ı “Türk” olarak kabul etme hatasına düşmüşlerdir.
İngiliz dramatist Robert Daborne’nin 1612’de kaleme aldığı “A Christian Turn’d Turk” adlı oyunda da, gerçekte İslam’ı kabul etmediği açıklıkla ortaya konulmaktadır.