Panama Kanalı Otoritesi (ACP) kısa süre önce, Panama Kanalı'nın yeni eklüz kapaklarından geçen gemiler için geçerli tüm gereklilikleri (Neo-Panamax gereklilikleri) içeren en son güncellemesi olan N-1-2021'i yayınladı. Panama Kanalı demirleme değişikliklerinde yapılan güncelleme sonrası armatörlerin Panama Kanalı'nın yeni gerekliliklerine uymak için gerekli düzenlemeleri yapmaya başladığı belirtildi. Eskisinden daha büyük gemiler artık Panama Kanalı'ndaki yeni kilitlerden geçiş yapabilecekken, belirli gemi boyutları yeni eklüz kapaklarının müsaade ettiği ek drafttan yararlanabilecek.

AMC'nin dökme taşıyıcılar, tankerler, konteyner gemileri, LNG / LPG tipi başta olmak üzere 800'den fazla gemi için yeni Panama Kanalı gerekliliklerine (ACP OP Shipping to Shipping N-1-2016) uyum için gerekli teknik belgeleri halihazırda hazırladığı bildirildi. Panama Kanalı Demirleme Modifikasyonları'na dair teknik belgelerin hazırlanması noktasında şu aşamalar yer almakta;

Panama Kanalı Demirleme Modifikasyonları

1. Geçerli gerekliliklere uygun olarak güncellenmiş Demirleme Düzenleme Planı'nın (Mooring Arrangement Plan) taslak olarak hazırlanması ve onay için Panama Kanalı Yetkililerine sunulması.

2. Her geminin uygunluğunu belirlemek üzere ACPN-1-2016 gerekliliklerine göre gerekli çizimlerin gözden geçirilmesi/hazırlanması gerektiği. Bu amaçla kılavuz kaptan biniş imkanları, dümen ışıkları, seyir aletlerinin konumları, minimum yüklü draftları gibi noktalar ACP'den onay alınabilmesi için kontrol edileceği.

3. Panama Kanalı Otoritesi'nden (ACP) onay alındıktan sonra, gerekli güverte altı takviyeleri, yeni bağlama/çekme donanımlarının belirlenmesi üzere geçerli klas gereksinimlerine göre dayanım hesaplarının hazırlanması, klas onayı için ilgili yapısal çizimlerin hazırlanması.
 
Güncel Panama Kanalı geçiş (Neo-Panamax) gereksinimleri

Panama Kanalı Otoritesi (ACP) kısa süre önce, Panama Kanalı'nın yeni eklüz kapaklarından geçen gemiler için geçerli tüm gereklilikleri (Neo-Panamax gereklilikleri) içeren en son güncellemesi olan N-1-2021'i yayınladı. Son birkaç yılda kazanılan deneyime dayanarak, ACP'nin halihazırda onaylanmış düzenlemelere sahip gemileri etkileyen ek gereklilikler getirdiği bildirildi.

Buna göre 1 Ocak 2021'den önce ACP tarafından onaylanan Demirleme Düzenleme Planları'na (Mooring Arrangement Plan) sahip Neo-Panamax gemileri iki kategoriye ayrılıyor;

  1. Halihazırda değişiklikler yapmış ancak belirtilen gerekliliklerin herhangi birine veya her ikisine uymayanlar. Bu gibi durumlarda transit geçişe izin verilir ancak uyulmayan modifikasyonlar eksiklik olarak değerlendirilecektir. Eksik olan gemilerin tazmin Taahhütnamesi formu imzalamaları istenebilir. Bu tür gemilerde gerekli görülen ilave değişiklikler olduğu takdirde ek değişiklikler için bir teklif gözden geçirilmek ve onaylanmak üzere ACP'ye sunulmalı ve uygulama tarihi bir sonraki planlanan havuzlamadan daha geç olmamalıdır. Arıca bu tür gemilerin geçişlerine eksiklik için bir serbest bırakma formu imzalanmasının ardından izin verilecek.
  2.  Henüz gerçekleştirilmemiş ancak onaylı modifikasyonlara sahip gemiler. Bu gibi durumlarda izin formları imzalamadan sorunsuz geçişlerin sağlanması için çizimlerin tamamen uyumlu olacak şekilde revize edilmesi ve bir an önce gözden geçirilmek üzere sunulması tavsiye edilir.

Güncel Panama Kanalı geçiş (Neo-Panamax) gereksinimleri (PDF için tıklayınız)

Panama Kanalı Yeni Demirleme Modifikasyonları (PDF için tıklayınız)

N-1-2021 (PDF için tıklayınız)