KAYBEDENLER, BEKLENTİLERİNDEN VAZGEÇENLERDİR

Teknolojide adı geçen “innovation” kelimesinin açılımı, sürekli yenilenmenin toplum örgütlenmesine yansıması olarak ifade edilir. İnovasyon, yeni bir fikri, yeni bir görüşü ve yeni bir oluşumu uluslar arası çağdaş kriterlerin ön gördüğü platformda ekonomik, sosyal ve sektörel çıkarlar doğrultusunda yararlı bir konuma dönüştürebilmektir.
Deniz ticareti, deniz turizmi ve su ürünleri alanlarında Türkiye’nin kalkınmasını hedefleyen istikrarlı, kararlı ve kalıcı bilimsel içerikli politikalar üretemeyen siyasi iktidarlar bu nedenle sektöre ilişkin ileriye dönük stratejik planlamalar da yapamamaktadır. Bu bağlamda ülkemiz, geri kalmış, hantal ve işlevini yitirmiş teknolojiler nedeniyle kendine özgü yeni ürün, yeni sistem ve yeni üretim aktivitelerini gerçekleştirmekte yeterince başarılı olamamanın sancılarını çekmektedir. Sanayide gelişmemiş ve ileri teknolojiyi yakalayamamış, AR-GE çalışmalarında beklentilerin altında kalmış, üretimi canlandıramamış ve yeterli finans kaynağını yaratamamış bir ülkenin uluslar arası rekabet gücü elbette ki olamaz ve varlığını sınırlarının ötesine taşıyamaz.
Denizcilik sektörünün en önemli sorunları arasında üretim-talep-vasıflı iş gücü-pazarlama-limanların durumu-ticaret filosunun yaş ortalaması, kapasitesi, uluslar arası ilişkilerdeki başarı grafiği ve sermaye gibi ihmal edilmemesi gereken konular yer almaktadır. İnovasyon kültürü sektörün bütün dallarında benimsenmeli ve konuya ciddi anlamda işlerlik kazandırılmalıdır.
Türkiye genç ve dinamik nüfusu ile bu trendi yakalamalı ve hak ettiği yerde kendini göstermelidir. Bu nedenle günü birlik ilkel politikalara itibar etmeyerek sektördeki güven ortamını sağlamalı ve yatırımların önünü açmalıdır. Ucuz ve kalitesiz iş gücünü terk ederek, nitelikli ve profesyonel iş gücünü sektöre kazandırmalıdır.
Türkiye denizcilik alanına ilişkin küresel rekabet piyasasında varlık gösterebilmesi ve günün şartlarına göre istikrar sağlayabilmesi için, sektörün temel dinamiklerini her koşulda canlı ve üretken tutarak değişimlere ve gelişmelere açık olmalıdır. Başarılı olmak ve kazanmak sorgulamakla ve araştırmakla başlar. Kaybedenler ve yenilgiye uğrayanlar beklentilerinden vazgeçenlerdir. Küresel krizlerde büyük yıkıntılara maruz kalmamak için, zorlukları fırsata dönüştürmesini öğrenmek zorundayız. Aklımızı, zekamızı ve özgür irademizi hiçbir tutarsızlığa yer vermeden bilginin ve teknolojinin yaratıcılığına olan inancımızla bütün argümanları hak ettiği eksene oturtmalıyız. Bu çağdaş yaklaşım denizcilik sektörümüzün vizyonunu evrensel boyutlara taşımaya yetecektir.
Bir kelebeğin kanatlarını çırpışından bütün kainat etkilenir. İnsanoğluna bahşedilen akıl ve özgür irade ile ya var olursunuz, ya da yok olur gidersiniz. Kanat çırpmak özgür irade işidir. Nasıl çırpılacağı ise akıl işidir.
Ş.Ünal BENLİALPER Kaptan-Denizci Yazar