İş Güvenliği ile ilgili Teşvik Ne yazık ki, iş kazası yönünden ülke sicilimiz çok bozuk. İş kazasında Avrupa’da birinci, dünyada ikinci sıradayız.  İş kazasının yol açtığı ekonomik kayıplar bir yana verilen can kayıpları ülkemizin kanayan yarası.

İş Güvenliği ile ilgili Teşvik

Ne yazık ki, iş kazası yönünden ülke sicilimiz çok bozuk. İş kazasında Avrupa’da birinci, dünyada ikinci sıradayız. 

İş kazasının yol açtığı ekonomik kayıplar bir yana verilen can kayıpları ülkemizin kanayan yarası.

İdarece iş kazalarını önlemek için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmasının yanı sıra, zaman zaman işverene çeşitli teşvik ve destekler sağlanmakta. 

Bu bağlamda son olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 04.04.2015 tarih ve 645 sayılı kanun ile yeni bir teşvik getirildi. 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Ek 4.maddeyle getirilen teşvik, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinden, 10’dan fazla (11 ve daha fazla) çalışanı bulunan işyerlerini kapsıyor.

Teşvikten belli şartları sağlayan işyerleri yararlanacak. Teşvik şartlarını sağlayan işveren, üç yıl süresince işsizlik sigortası primini “yüzde 2” yerine “yüzde 1” oranında ödeyecek. Yani iş kazasını önleyen işverenler, işsizlik sigortası primini yüzde 50 oranında daha az ödeyecekler.

Teşvikten yararlanabilmesi için işyerinin;

-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında “çok tehlikeli” sınıfta yer alması,

-10’dan fazla (11 ve daha fazla) çalışanı bulunması,

-İşyerinde üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemiş olması gerekiyor.

Bu şartları sağlayan işyerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle “yüzde bir” olarak alınacak.

Getirilen teşvik; iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alma noktasında, çok tehlikeli işyerlerinde işverenlerin motivasyonunu artıracaktır. Ayrıca, devletin kurallar koyup, kurallara uymayanları cezalandırıcı olduğu kadar, kurallara uyanları da ödüllendirmenin de bir çözüm olduğunu görmesi açısından iyi bir adım olarak görüyoruz.

Umarız benzer teşviklerin artırılması yönünde bir politika izlenir de can kayıplarının önüne geçer, iş kazası sicilimizi düzeltiriz.