Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşun en yüksek yönetim organı olan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Asamblesi, gelecek hafta yoğun bir programla toplanacak. 

IMOBudget

Görevden ayrılan IMO genel sekreteri Kitack Lim, geçmişte enflasyonun İngiltere'de 40 yıldır görülmeyen seviyelere ulaştığına değinerek, 2024 ve 2025 için planlanan yıllık bütçelerin yeni zirvelere ulaşacağı konusunda üye ülkeleri uyarmıştı. Gelecek yıl için önerilen bütçe, 2023'e göre %5,9 artışla 40,9 milyon £ (51,25 milyon $) seviyesinde...

Gelecek hafta tartışılacak konular arasında, 22 üye ülke tarafından desteklenen, IMO sekreteryasında yoğun İngilizce kullanımına yönelik artan eleştiriyi dile getiren ve genellikle çok hacimli ekler de dahil olmak üzere tüm teknik belgelerin 'BM'nin altı resmi dilinin tamamına tercüme edilmesiyle ilgili' 22 üye ülke tarafından desteklenmesi çağrısında bulunan bir karar taslağı var. Bu sorun, şeffaflık konusundaki endişelerle ve genellikle karmaşık teknik çalışmalarda kimsenin geride bırakılmaması ve genellikle yalnızca İngilizce çalışan yazışma grupları tarafından üstlenilmesi fikriyle ilgili.

Konu geçmiş konsey oturumlarında kapsamlı bir şekilde tartışıldı, ancak her zaman kaçınılmaz olarak daha yüksek üye devlet katkıları gerektirecek artan bütçe maliyetiyle karşılaşılıyor. Otomatik çeviri teknolojilerinden daha fazla yararlanılması gerektiği yönündeki öneriler, yalnızca sekreterlik dil personeli arasında değil, aynı zamanda IMO belgelerinin son derece teknik doğası göz önüne alındığında tartışmalı oluyor.

Mevcut genel sekreter, çok dillilik için kapsamlı bir stratejik politika çerçevesinin geliştirilmesinde işbirliği yapmak üzere sekreterlik bünyesinde bölümler arası bir grup kurdu.

Gündemde ayrıca, 1 Ocak'ta Lim'den görevi devralacak olan bir sonraki genel sekreter Panama'dan Arsenio Velasco'nun onayı da yer alacak.

Bu haftanın başlarında, meclisin gölge veya karanlık tanker filosu konusunu, küresel ticaret filosunun bu diliminin nasıl tanımlanacağı konusunda güçlü karşıt görüşlerle tartışacağını bildirildi.

IMO Asamblesi, toplantının başlangıcından itibaren ve toplantı boyunca belgelerin herhangi bir son tarih olmaksızın sunulabildiği tek toplantı.

Sinop’ta olta balıkçılığında hayal kırıklığı Sinop’ta olta balıkçılığında hayal kırıklığı

Editör: Nermin İstikbal