Filipinler Temsilciler Meclisi bu hafta Filipinli denizcilerin haklarını ve çıkarlarını korumayı amaçlayan yeni bir yasa tasarısını onayladı. 

Filipinli Denizcilerin Magna Carta'sı olarak adlandırılan yasa, denizciler için istihdam öncesinde, sırasında ve sonrasında, özellikle deniz kazaları, salgın hastalıklar veya diğer doğal veya insan kaynaklı krizler durumunda işçi koruma koşullarını belirliyor.

Yeni yasa, birçok denizcinin denizde mahsur kaldığı pandemi sırasında Filipinler'in yaşadığı zorluklara yanıt olarak geldi. Ancak bu, Filipinler'in denizcilerinin hem refah hem de eğitim standartlarını iyileştirme baskısı altında olduğu bir zamana denk geliyor. 

Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı, Avrupa Komisyonu'na eğitimdeki çok sayıda eksiklikten bahseden ve AB'nin sorunlar ele alınmadıkça Filipinli denizcilerin gelecekte istihdam edilmesini yasaklamayı düşündüğüne dair bilgiler içeren bir rapor sundu.

Filipinler'in yeni hükümeti, çalışma ve eğitim koşullarını iyileştirmek için çalıştığını bildirdi. 

Yeni yasa, "yabancı sicile kayıtlı gemilerde ve uluslararası faaliyet gösteren Filipin siciline kayıtlı gemilerde istihdam edilen veya bu gemilerde çalışan" denizcileri kapsıyor. 

Filipinler, dünyanın önde gelen denizci tedarikçilerinden biri,  salgın sırasında, hükümete dünyanın dört bir yanından insanları evlerine getirme çağrısı yapıldı. 

Mevcut tahminlere göre, yaklaşık 700.000 Filipinli yerli ve yabancı bayraklı gemilerde çalışıyor. Bu, tüm küresel ticari denizcilik mürettebatının dörtte birinden fazlasını oluşturuyor.

Milletvekilleri, pandemi sırasında çoğu denizcinin sağlığının, emniyetinin, güvenliğinin ve refahının tehlikeye atıldığını söyledi. Pandemi sırasında yaratılan zorluklara ek olarak, Filipinli denizcilerin deniz köleliğinin en ağır yükünü de taşıdıkları bildiriliyor.

Filipinler parlamentosu tarafından onaylanan yeni yasa tasarısı, denizciler için temel hakları güvence altına almayı ve son yıllarda yaşanan bazı sorunları ele almayı amaçlıyor. 

Vurguladıkları haklar arasında, bir denizcinin ailesi hakkındaki bilgilere erişiminin, iletişime erişiminin, ücretsiz yasal temsilin ve eğitimin sağlanması yer alıyor. 

Kanun, gemiadamları tarafından bir gemiye binmeden önce imzalanan standart iş sözleşmesinin, sözleşmenin gemiadamlarının kanunda belirtilen haklarına bağlı kalmasını sağlamak için Göçmen İşçiler Dairesi tarafından incelenip onaylanmasını şart koşuyor.

Yeni yasaya ek olarak, denizcileri, armatörleri ve diğer denizcilik işverenlerini temsil eden kuruluşlar, Küresel Denizcilik İşleri Uluslararası Danışma Komitesi oluşturmak üzere yılın başında Filipinler'in Göçmen İşçiler Dairesi ile bir mutabakat zaptı imzaladılar. Komitenin, Filipinliler için uygun eğitim sistemlerini sağlamak ve denizcileri etkileyen işgücü uygulamalarına ilişkin endişeleri ele almak için çalışacağı açıklandı.

Editör: Nermin İstikbal