DENİZCİLİĞİ ALGILAMAK Ülke ekonomisinin Dünya’ya açılan evrensel boyutlardaki kapısı konumunda olan denizcilik sektörü tersaneleri, limanları, gemi inşa ve bakımı, balıkçılığı, deniz ticareti, kruvaziyer turizmi, marina işletmeciliği, deniz turizmi, de

DENİZCİLİĞİ ALGILAMAK

Ülke ekonomisinin Dünya’ya açılan evrensel boyutlardaki kapısı konumunda olan denizcilik sektörü tersaneleri, limanları, gemi inşa ve bakımı, balıkçılığı, deniz ticareti, kruvaziyer turizmi, marina işletmeciliği, deniz turizmi, denizcilik eğitimi veren okulları, sektöre hizmet veren personeli, su altı zenginlikleri ve denizcilik ile ilgili dernekleri, odaları ve diğer kurumları ile birlikte bir bütün olarak algılanmalı ve değerlendirilmelidir.

Türkiye’nin dış kaynaklı siyasi baskılara, politik dayatmalara ve geleceğe yönelik sözde bizim menfaatlerimizin düşünüldüğü telkinlere hiç bir zeminde itibar etmemesi ve sektör kimliğinden daha fazla ödün vermemesi gerekir. Buna karşılık kendi ulusal çıkarlarının gözetip, kollandığı ve gerekçesinin asla tartışılamayacağı, dönemler halinde hazırlanmış bir “Ulaşım Ana Master Planı“ nın olmayışı da ayrıca çok üzücü ve kaygı verici bir durumdur.

Denizcilik sektöründeki teknolojik faaliyetleri yakından takip ederek yeni yapılacak olan yatırımların maliyet hesaplarının, işletme giderlerinin, mevcut tesislerin ve araçların rehabilitasyonunun ve modernizasyonunun bu kapsamda değerlendirilerek düşünülmesinin daha gerçekçi bir yaklaşım olacağı kesindir.

Türk denizcilik sektörü, taşımacılık konusunda karaya göre daha dengeli, verimli ve güvenli olan deniz yolu taşımacılığında büyük düşünerek denizlerde geleceğin teknolojisini tasarlamalıdır. Türkiye, denizcilik alanında güvenilir, uzlaşmacı ve istikrarlı politikalar üreterek hem AB, hem de diğer ülkeler ile bilimsel, teknolojik ve ticari konularda entegrasyonu sağlayan bir kimlik olmalıdır. Akıl, bilgi, sermaye, eğitim ve tecrübe gibi unsurlar denizcilik sektöründe yönlendirici ve belirleyici kavramlardır.

İşte bu bağlamda Dünya denizlerindeki gelişmeleri çok boyutluluk düzeyinde takip edebilir ve bilimsel verilerle gözlemleyebilirsek eğer, sektöre ilişkin bütün branşlardaki analizleri doğru, kalıcı ve ileriye dönük yaparız. Bu gerçeklerin doğrultusunda sektörel sorgulamalarımız ve yorumlamalarımız da çağdaş çizgilerle şekillenir ve evrensel boyutlarda değerlendirilir.

Ş.Ünal BENLİALPER

Kaptan-Denizci Yazar