Yaklaşan WISTA Uluslararası Konferansı ve Genel Kurul Toplantısı öncesinde, WISTA Uluslararası Başkanı Elpi Petraki, sistemik değişimi uygulamak için neden sözlerin değil eylemin gerekli olduğunu vurgulamak için çeşitlilik ve sürdürülebilirlik arasındaki bağlantıyı ana hatlarıyla açıklıyor.

Denizcilik sektörü için sürdürülebilir bir gelecek yaratmaktan bahsettiğimizde sürdürülebilirlik tanımının birden fazla boyutu olduğunu unutmamak gerekiyor.

Örneğin gemiciliğin çevre üzerindeki etkisini azaltan çözümleri benimsemenin yanı sıra, denizcilik, gelecek neslin ilgisini çekerek kendini sürdürmelidir. Bunu yapmak, Y kuşağının ve Z kuşağı profesyonellerinin çoğunun, çeşitliliğin ve çevreyi korumanın özlemlerden ziyade çalışma ilkeleri olduğunu varsaydığını anlamamız gerektiği anlamına geliyor.

2023 Deloitte Z Kuşağı ve Y Kuşağı Araştırması, pek çok Z Kuşağı ve Y kuşağının kariyer kararlarını kendi değerlerine göre aldığını ve değişimi yönlendirme konusunda kendilerini güçlü hissettikleri kuruluşlarda çalışmak istediklerini gösterdi. Yaşam maliyeti her iki nesil için de ciddi bir endişe kaynağı olsa da, iklim değişikliğiyle mücadele etmek 'ilk üç' değer olarak görülüyor. Yine anket, işverenlerin çeşitlilik, eşitlik ve katılım (DEI) konusundaki çabalarından memnuniyetin 2019'dan bu yana arttığını ortaya koysa da, bu durum hâlâ anket katılımcılarının iş tekliflerini reddetmesinin nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Dünya çapında endüstriler çevresel etkilerini azaltmak için çabalıyor ve denizcilik sektörü de bir istisna değil. Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik yakın zamanda revize edilen stratejisi, 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmaya yönelik güçlendirilmiş bir ortak hedef içeriyordu.

Cesaret verici bir şekilde, çevreye yönelik değişen tutumlarla el ele giden DEI değerleri nihayet denizcilik sektöründe hak ettiği ilgiyi görüyor; DEI artık değişim için en önemli önceliklerden biri olarak kabul ediliyor; sıralamada karbondan arındırma ve dijitalleşmenin yanında yer alıyor. Tüm bu odak alanları aynı zamanda denizcilikte, her ikisi de arzu edilen beceri ve deneyime sahip olan erkekler ve kadınlar arasındaki oyun alanının eşitlenmesine yardımcı olan yeni roller ve fırsatlar yaratmaktadır.

Küresel Bir Görünüm

Kişinin kendi coğrafyasına odaklanmak kolay olsa da denizcilik, operasyonların karmaşıklığının anlaşılmasının önemli olduğu küresel bir iştir ve farklı konumlarda "ilerlemeyi" neyin temsil ettiği konusunda farklı standartlar geçerli olabilir. Zorlukların ve fırsatların küresel ölçekte ele alınması, bireysel bölgelerin gerçek değişimi uygulamak için ihtiyaç duydukları destek ve kaynaklara sahip olmasını gerektirir.
Son birkaç yılda WISTA hem üye sayısı hem de coğrafi erişim açısından büyümeye devam etti ve kayda değer bir büyüme yaşayan bölgelerden biri de Latin Amerika oldu. Latin Amerika'nın uluslararası liman ağı ve hem bölgesel hem de küresel ekonomiye büyük katkı sağlayan iç su yolları aracılığıyla bir nakliye ve ticaret merkezi olarak dinamik yükselişi göz önüne alındığında, bu büyüme özellikle memnuniyetle karşılandı.
Bölgenin küresel denizcilik ve ticaretteki önemini kabul eden WISTA, Yıllık Konferansına ve Genel Kurul Toplantısına 23-27 Ekim tarihleri arasında Montevideo, Uruguay'da ev sahipliği yapmayı seçti. Konferans, Güney Yarımküre'de ilk kez düzenlenecek ve Latin Amerika'yı küresel ekonominin bu kadar önemli bir parçası haline getiren önemli denizcilik ve ticaret faaliyetlerine odaklanacak ve aynı zamanda sektörün daha yeşil ve daha iyi bir dünyaya doğru yolculuğunu da inceleyecek. Hem Latin Amerika'da hem de ötesinde dijital gelecek.

Dünya Çapında Denizcilikte Kadınlara Destek

DEI ve kadınların denizcilik ve ticaretteki rolü, kadınların Latin Amerika denizcilik endüstrisinde giderek daha fazla yer alması ve dahil olmasıyla birlikte, doğal olarak bu ayın sonundaki tartışmaların önemli bir bölümünü oluşturacak. Bölgelerdeki Denizcilik Akademilerindeki öğrencilerin %25'inden fazlasının kadın olduğu tahmin edilmektedir ve ayrıca liman otoriteleri ve diğer denizcilik işletmelerinde yönetim kurulu düzeyindeki pozisyonlarda giderek artan sayıda kadın bulunmaktadır.

Ayrıca WISTA, gelecek nesil kadın denizcileri desteklemek amacıyla denizcilik akademilerinden 15 kadının konferansa katılmasına sponsor oluyor. TK Vakfı tarafından sağlanan fon, bu kadınlara diğer sektör profesyonelleriyle tanışma ve etkinlik sırasında gerçekleştirilecek atölye çalışmaları ve tartışmalara katılma fırsatı sağlayacak.

Kadınlar şu anda denizcilik iş gücünün yalnızca %2'sini oluşturuyor ve IMO/WISTA Denizcilikte Kadınlar Araştırması'nın ortaya koyduğu gibi, denizcilik endüstrisindeki genel işgücünün yalnızca %29'unu oluşturuyorlar.

Bu rakamlar WISTA'nın neden var olduğunu ve yaptığımız işin devam eden gerekliliğini net bir şekilde hatırlatıyor: tüm rollerde ve tüm yönetim kurullarında daha fazla kadına ihtiyacımız var. Bu, kaydedilen ilerlemeye gölge düşürmez; ancak yalnızca çeşitlilik ve katılım tartışmaların başlangıç noktası olduğunda gerçekten başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz.

Değişimi Gerçekleştirmek

WISTA Uluslararası Konferansının temel amacı, önümüzdeki zorlukların nasıl ele alınacağını tartışmak üzere sektörü bir araya getirmek olsa da, aynı zamanda bilgi paylaşımı ve değişimin nasıl hayata geçirildiğine dair örnekler sunmak için de bir fırsattır.
Eski "eylemler kelimelerden daha yüksek sesle konuşur" klişesi hiçbir zaman bugün olduğundan daha doğru olmamıştı ve artık hem DEI hem de sürdürülebilirlik konularında tartışmaların ötesine geçmemiz ve değişimi getirecek yerlere önlemler koymaya başlamamız gereken bir noktadayız. bu hem etkili hem de sistemiktir.

WISTA International'ın Başkanı olarak, kuruluşları değişimi yönlendirmek, öğrenilen dersleri paylaşmak ve yeni fikirlere ve işbirliğine açık kalmak için çalışanları dahil etmeye ve güçlendirmeye çağırıyorum. Hepimizin sektörün geleceğini güvence altına alma konusunda oynayacağı bir rol var, ancak eyleme geçmeden bu kadar acil ihtiyaç duyulan değişimi başarmak imkansız olacak.

Bu yılki Genel Kurula ilişkin daha fazla bilgi ve kayıt için burayı ziyaret ediniz.