ClassNK, CSSC Power kapsamında CSPI tarafından geliştirilen Araç İçi CO2 Yakalama ve Depolama Sistemi için Prensip Onayı (AiP) yayınladı.

Tokyo - ClassNK, CSSC Power (Group) Co. Ltd'nin bir üyesi olan China Shipbuilding Power Engineering Institute Co., Ltd. (CSPI) tarafından geliştirilen gemilerde CO2 yakalama ve depolama (OCCS) sistemi için Prensipte Onay (AiP) yayınladı. (CPGC).
 
Yakıt geçişine ek olarak, sera gazı emisyonlarını azaltmanın bir yolu olarak gemilerin egzoz gazından CO2'nin yakalanmasına olan ilgi artıyor ve CO2'nin yakalanması ve depolanması için gemide sistemlerin geliştirilmesi üstleniliyor. İlgili teknolojinin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla ClassNK, sistemlere ve bunların gemilere kurulumuna yönelik güvenlik gerekliliklerini içeren "Gemide CO2 Yakalama ve Depolama Sistemlerine ilişkin Kılavuzlar"ı yayınlamıştır.
 
CSPI tarafından geliştirilen sistemin tasarım konsepti için ClassNK, "Çelik Gemilerin Sörveyi ve İnşası için Kurallar ve Rehberlik" ve "Gemide CO2 Yakalama ve Depolama Sistemlerine ilişkin Kılavuzlar"ın D Kısmına (Makine) dayalı bir inceleme gerçekleştirdi. Sistem çizimlerini, risk değerlendirme sonuçlarını vb. doğruladıktan sonra ClassNK, öngörülen gerekliliklere uygunluğun doğrulanması üzerine AiP'yi yayınladı.
 
CPGC Bölüm Şefi Yardımcısı / Kıdemli Mühendis Dai Qun şunları söyledi: "Mevcut küresel nakliye karbondan arındırma hedefi hızlanıyor ve CPGC, yüksek verimliliğe, yüksek entegrasyona ve düşük enerji tüketimine sahip OCCS'yi geliştirerek bu trende aktif olarak yanıt veriyor. AiP ClassNK tarafından CPGC için yayınlanan OCCS, yeşil ve düşük karbonlu gemi gücünün dönüşümünü ve gelişimini sağlamamız için bize yardım sağlayacak."
 
ClassNK Kurumsal Yetkilisi / Plan Onay ve Teknik Çözüm Bölümü Direktörü Masaki Matsunaga şunları söyledi: "Gemide CO2 yakalama, alternatif yakıtlara geçişin yanı sıra karbondan arındırmayı sürdürmek için potansiyel çözümlerden biridir. İleriye yönelik AiP'yi yayınlamaktan memnuniyet duyuyoruz. CSPI tarafından geliştirilen sistemin şık görünümlü tasarım konsepti. ClassNK, deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılmasına yönelik yenilikçi çözümlerin gerçekleştirilmesini desteklemeye kararlıdır."

Editör: Fulya Tekin