Birleşmiş Milletler ticaret ve kalkınma ajansı UNCTAD, deniz taşımacılığı tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar çözülene ve liman kısıtlamaları normale dönene kadar küresel tüketici fiyatlarının önümüzdeki yıl önemli ölçüde artacağı konusunda uyarıda bulundu.

''Navlunlar ve COVID-19'un etkileri ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor!''

Yeni yayınlanan raporlarda, küresel ekonomik toparlanmanın yüksek navlun fiyatları ve COVID-19'un denizcilik sektörü üzerindeki kalıcı etkileri tarafından tehdit edildiği belirtildi. Deniz ticareti için olumlu görünümü tehdit eden mürettebat değişikliği krizini sona erdirmek için bayrak, liman ve işgücü sağlayan devletlerden acilen limanlara ve altyapıya yatırım yapılması çağrısında bulunuldu.

UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan; “Navlun oranlarındaki mevcut artışın ticaret üzerinde derin bir etkisi olacak ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde, deniz taşımacılığı operasyonları normale dönene kadar sosyoekonomik iyileşmeyi baltalayacak. Normale dönüş, altyapı, deniz taşımacılığı teknolojisi, dijitalleşme ve ticareti kolaylaştırma önlemleri dahil olmak üzere yeni çözümlere yatırım yapmayı gerektirecek.” ifadelerini kullandı.

''Azalan arz ile yüksek talep rekor konteyner navlun fiyatlarına yol açtı!''

UNCTAD, artan talep ile fiili olarak azalan arz kapasitesi arasındaki uyumsuzluğun, neredeyse tüm konteyner ticaret rotalarında rekor konteyner navlun fiyatlarına yol açtığını vurguluyor. UNCTAD'ın analizi, konteyner navlun oranlarındaki mevcut artışın, devam ettiği takdirde, küresel ithalat fiyat seviyelerini 2023'e kadar yüzde 11 ve tüketici fiyat seviyelerini yüzde 1,5 artırabileceğini gösteriyor. Rapora göre, konteyner navlun fiyatarındaki artış, tüketici fiyatlarını artırabilecek ve özellikle tüketim ile üretimin ticarete büyük ölçüde bağımlı olduğu daha küçük ve daha az gelişmiş ülkelerde ulusal ekonomileri yavaşlatarak üretim maliyetlerini artırabilir.

''Liman altyapısının iyileştirilmesi deniz taşımacılığı maliyetlerini yüzde 4,1 oranında azaltır!''

UNCTAD, deniz taşıamcılığı maliyetlerinin aynı zamanda liman altyapı kalitesi ve deniz taşımacılığının diğer taşıma modlarına bağlanabilirliği gibi yapısal faktörlerden de etkilendiğini vurgulamakta. UNCTAD'tan yapılan açıklamada; “Liman altyapısının kalitesinin iyileştirilmesi, dünya ortalama deniz taşımacılığı maliyetlerini yüzde 4,1 oranında azaltabilecekken, deniz taşımacılığının diğer taşıma modlarıyla bağlantılarının iyileştirilmesiyle yüzde 4,4 azaltılabilecektir” ifadeleri yer aldı.

Aynı zamanda UNCTAD, mürettebat değişikliği krizi de dahil olmak üzere denizcilik endüstrisinde pandemi kaynaklı devam eden baskılar hakkında endişeler dile getirilerek, bunların deniz ticareti için“artan riskler ve belirsizlikler” yarattığını vurguladı. UNCTAD, tedarik zinciri darboğazlarının ekonomik toparlanmayı engellediğini söyleyerek, ekipman ve konteyner eksikliği, sıkışık limanlar ve daha uzun gecikmeler ile mürettebat değişiklikleri de dahil olmak üzere denizcilik operasyonlarında iyileştirmelere odaklanmaya devam etme çağrısında bulundu.

Editör: TE Bilişim