ABD Federal Denizcilik Komisyonu (FMC), gemi işleten ortak taşıyıcıların (VOCC'ler), gemi işletmeyen ortak taşıyıcıların (NVOCC'ler) deniz terminal operatörleri (MTO'lar) için, demuraj ve alıkoyma faturalandırma uygulamalarına daha fazla açıklık, yapı ve dakiklik getirmeyi amaçlayan yeni bir kural öneriyor.

Önerilen kuralın kabul edilmesi halinde, VOCC'ler, NVOCC'ler ve MTO'ların, yalnızca sözleşmeye dayalı bir ilişkisi olan taraflara demuraj veya alıkoyma faturası düzenlemelerine izin verilecek. Sonuç olarak bu işletmelerden ücretlerin niteliği konusunda net olmaları, fatura kesme süreleri içinde fatura kesmeleri istenecek.

Masrafların tahakkuk etmesi durduktan 30 gün sonra, masraflara nasıl itiraz edileceğine dair net bilgilerle birlikte ise 30 gün süre tanınması istenecek.

Mevcut durumda, FMC, 2022 Okyanus Taşımacılığı Reform Yasası'nda (OSRA) zorunlu kılındığı şekilde, taşıyıcıların demuraj veya alıkoyma faturalarına dahil etmesi gereken minimum bilgiler listesinin kabul edilmesini öneriyor, bu öneri :"Hangi tarafların demuraj veya tutuklama ücretleri için faturalandırılabileceğini açıklayarak yasaklanmış uygulamaları daha fazla tanımlama; ve fatura taraflarının demuraj veya alıkoyma ücretleri için fatura keserken uyması gereken faturalandırma uygulamalarını belirlemek."

Komisyon, konşimentoda adı geçen alıcının, demuraj veya alıkoyma faturası alabilecek başka bir taraf olarak dahil edilmesinin uygun olup olmayacağına ilişkin yorumları almakla özellikle ilgilendiğini açıkladı.

İlgili tarafların, Önerilen Kural Oluşturma Bildirimi Federal Kayıt'ta yayınlandıktan sonra FMC'ye yorumlarını iletmek için 60 günleri olacak.

Editör: Nermin İstikbal