Nemrut Körfezinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimya'ya ait olan liman genişletiliyor. Yapılan ÇED toplantısında; iskelenin 4,1 metre kuzeye, 8,4 metre de güneye doğru genişletilmesiyle iskelenin yükleme boşaltma yapılan bölümünün 40 metreden 52,5 metreye çıkartılacağı, bu yatırım için bir trilyon harcama yapılacağı, yapım aşamasında 20 işçinin istihdam edileceği bildirildi. İskelenin tamamlanmasıyla 15.000 TEU konteyner taşıyan gemiler artık Yunanistan’ın Pire Limanına değil Nemport’a yanaşacak.           
Akdeniz Kimya’ya ait Nemrut Körfezi’ndeki Nemport iskelesi büyütülüyor. Yatırımın ilk aşaması olan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.Çevre İl Müdürlüğü, Belediye, Karayolları ve diğer ilgili kurumların katılımı ile yapılan ÇED toplantısında, yatırımla ilgili ÇED Raporunu hazırlayan Özdirek Çevre Mühendislik Ltd. Şti. yöneticisi  Mehmet Özdirek bir sunum yaptı.Özdirek, sunumunda; daha önceki iskele yapımı sırasında bir çok izinleri alınmış olan yatırıma ilave bir gereksinimin doğduğunu ifade ederek; “Mevcut iskeleye 4,1 metre kuzey tarafına, 8,4 metre de güney tarafına genişletilecek. Bu genişletme ile mevcut iskele 2 bin 573 metrekare büyücek. Bunun için denize 96 adet kazık çakılacak. İskelenin boyunda herhangi bir değişiklik olmayacak, yalnızca eninde genişleme olacak” dedi.Özdirek, bu yatırımın tamamlanmasıyla iskelenin yetersizliği nedeniyle Yunanistan’ın Pire Limanına yanaşan büyük tonajlı kontayner gemilerinin artık Aliağa Nemport İskelesine yanaşacağını, bunun da büyük bir döviz tasarrufu sağlayacağını ifade etti.


GEMİLER  PİRE’YE DEĞİL ALİAĞA’YA YANAŞACAK

        İskelenin yapımı ile gemi yanaşma sayısı artacak mı, yük indirme boşaltma miktarı artacak mı? yönündeki soruyu ise Akdeniz Kimya’nın yatırımlar yetkilisi Mehmet Tuğalan cevapladı.
Gemi yanaşma sayısında herhangi  bir sorunun olmadığını ancak iskelenin genişliğinin yetersizliği nedeniyle derinliği ve genişliği büyük gemilerden yük boşaltmanın mümkün olmamasından ilave yatırıma gereksinim duyulduğunu belirten Mehmet Tuğalan “Ancak; özellikle Uzakdoğu ülkelerinden yüklenip, A.B.D. ve Karadeniz ile Batı Avrupa ülkelerine gidecek olan transit konteyner yükleri taşıyan Panamax ve Süper Post-Panamax
gemiler 5.000 ile 15.000 TEU konteyner taşıyan 40-45 m enindeki büyük gemilerdir ki baş draftları 12,5 -14,5 m arasında değişmektedir. Ancak bu gemiler, su kesimi derinliklerinin fazla olması nedeniyle, İzmir Limanına yanaşamamaktadır. Bu tip büyük gemiler, Yunanistan-Pire limanına uğrayarak Türkiye yüklerini Pire’de bırakmakta ve oradan küçük gemilerle İzmir’e gelmektedir.Mevcut iskelemizin genişliği 40 m dir. Halen kullanılan elektrikle çalıştırılan MHC (Mobile Harbour Crane) vinçler ile gemiden karaya, karadan gemiye konteyner yükleme ve boşaltmaları yapılmaktadır. Ancak elektrikli bu vinçler; bahsedilen büyük konteyner gemilerine tam olarak hizmet verememekte ve gemilerin son sıralarındaki konteynerleri alamamaktadır” dedi.


‘2 ADET VİNÇ ALINACAK’

     Tuğalan, ilk projenin aslında bu günkü ölçekte tasarlandığını, ancak o zamanki olanaklarla küçük tutulduğunu belirterek, "Mevcut limanın indirme-yükleme bölümü 40 m. Eninde. Burada kullandığımız vinçler de ona göre küçük tutuldu. Bu vinçlerin boyları büyük gemilerin yüklerine erişemiyor. Limanın enini 52.5 metreye çıkarırsak, büyük yükleri de alabilecek kapasitesi olan, tanesi 15 trilyon liraya mal olacak olan 2 adet Gentry Vinç yerleştireceğiz. Böylece büyük gemiler Pire'ye gitmeyecek, bizim limanlarımızda boşaltılabilecek, ülkemize döviz girdisi artacak" dedi. Tuğalan, kullanılacak vinçlerin elektrik enerjisi ile çalıştığını, bundan dolayı da gürültü ve kirlilik açısından son derece çevreye duyarlı olduğunu belirtti.


PROJE 28 KURULUŞUN ONAYINDAN GEÇTİ’

    Tuğalan, "Son yılla Nemrut Limanına yapılan ilavelerle deniz dalga hareketlerini değiştirdiği nedeni ile, koydaki Antik Kyme  kıyılarında deformasyon yarattığı, Kyme'nin sular altında kalabileceği kaygıları var. İlave yapıların sürece katkısı olur mu?" doğrultusundaki bir soruya ise; “Projenin her türlü fizibilite raporlarının tam. Bu proje, 28 devlet kuruluşunun görüşü ve onayı alınarak raporlandırıldı. Rüzgar ve dalga hareketlerinin kıyıya olumsuz etki edeceği konusundaki görüşlerin hiç bir bilimselliğiyok. Bu yalnızca bir iddiadan ibaret” dedi.


ALTERNATİF KARAYOLU DÜŞÜNÜLÜYOR

    Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilisi "Trafik artışı olacak mı?" doğrultusundaki soruyu ise Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı M.Nurettin Bayrav yanıtladı.Bayrav, 1/5000 ölçekli imar planında uygun olarak ikinci bir yol talebinde bulunduklarını belirterek, Karayolları da yolun kimin tarafından yapılacağı konusunda henüz belirsizlik olduğunu belirtti. Bayrav, Karayolları yolu kullanan firmalar tarafından yapılsın isterken, kullanan firmalar da kendi aralarında anlaşamadıklarını sözlerine ekledi.